Menu

 

 

 

Sai poveznice

  • Nadređena Kategorija: ROOT
  • Published in Uncategorised

 

Obrazovanje

Sri Sathya Sai Loka Seva Trust - Muddenahalli, Indija

„Misija širenja obrazovnih institucija zasnovanih na idealima i vrijednostima u različitim dijelovima Karnatake“.

http://www.ssslst.org

 

Sri Sathya Sai Saraswathi Education Trust - Karnataka, Indija

„Uspostava obrazovne infrastrukture svjetske razine za djecu u ruralnim područjima Indije“.

Stara web stranica: http://sssset.org/

Nova web stranica: http://www.sssset.edu.in (u izradi)

 

Sri Sathya Sai Vidyaniketanam - Gulbarga, Indija

http://www.vidyaniketanam.org/

 

Sri Sathya Sai Divyaniketanam (dječaci) - Jayapura, Indija

http://www.divyaniketanam.org

 

Sri Sathya Sai Sriniketanam (djevojčice) - Jayapura, Indija

http://www.sriniketanam.org

 

Sri Sathya Sai Sharadaniketanam - Mandya, Indija

http://www.sharadaniketanam.org

 

Obrazujmo se (Each One Educate One) - All Indija

„Uspostava kvalitetnog obrazovanja u ruralnim područjima Indije“.

https://eachoneeducateone.org

 

Akademija utjelovljenja ljubavi (Embodiments of Love Academy) - Nigerija

„Osiguranje besplatnog obrazovanja temeljeno na vrijednostima za mlade stanovnike dječjeg doma Srce ljubavi i drugu siromašnu djecu iz više od 28 okolnih sela“.

https://www.joyvillages.org/educare/tela/

 

Medicinska njega


Bolnica Sri Sathya Sai Sanjeevani - Raipur, Indija

„Rješavanje akutnog problema nedostupne i nepristupačne kvalitetne pedijatrijske srčane skrbi i borba za pravo na 'dostojanstveni život' i 'zdravo djetinjstvo'“.

http://srisathyasaisanjeevani.org

 

Aarogya Vahini - Zapadni Bengal, Indija

„Pružanje kućne pomoći svima koji pate od zdravstvenih i sanitarnih problema te oskudice u hrani“.

http://aarogyavahinitrust.org/home.aspx

 

Specijalna bolnica Aruike - Nigerija

„Pružanje besplatnih zdravstvenih usluga ljudima koji žive na udaljenim mjestima Nigerije i u kojima medicinska pomoć nije dostupna“.

https://www.joyvillages.org/medicare/aruike-specialty-hospital/

 

Sai tekuća ljubav (Sai Liquid Love), Indija

„Svjetska zajednica volontera koji neumorno rade na spašavanju života i širenju ljubavi kroz darivanje krvi“.

http://www.sailiquidlove.org

 

Socijalna skrb

Seva služenja doručka (Annapoorna Breakfast Seva), Indija

„Neka nijedno dijete više nikada ne ide gladno u školu“.

http://annapoorna.org.in

 

Alumniji za Sathya Saija, Indija

„Alumni organizacija Sai studenata posvećena unapređenju misije Bhagavana Babe kroz obrazovanje, medicinske i druge olakšice za siromašne.“

http://cfssai.org

 

Ruralne obale (Rural shores), Indija

„Društvena inicijativa Indije kojoj je cilj smanjiti nezaposlenost mladih u ruralnim područjima zemlje“.

http://ruralshores.com
 

Sai globalna misija, Indija

„Izgradnja državnih kapaciteta kroz besplatnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i hranu“.

http://saiglobalmission.org/home.php 

 

Sri Sathya Sai Anandam - Odisha, Indija

„Dom ljubavi i bratstva za siromašnu djecu“.

http://srisathyasaianandam.org
 

Jedan svijet jedan Sai (One World One Sai) - svijet

„Platforma koja povezuje i ujedinjava Sai mlade diljem cijelog svijeta“.

http://www.oneworldonesai.com
 

Sai Ashraya - SAD

„Sigurnosti i stabilnost za djecu i mlade da postanu samostalni građani svijeta puni ljubavi“.

https://www.saiashraya.com

 

Duhovni centri

Hrvatska – Zaklada Ananda (Ananda Trust)

http://ananda-trust.org/en/
 

Fidži - Sai Prema ašram

http://saipremafiji.com/spiritual-center/
 

Indonezija - Sai puja ašram

https://www.facebook.com/pages/Sai-Pooja-Ashram/385892478163592
 

Italija – hram Sathya mira (Satya Peace Temple)

https://satyapeacetemple.webnode.it
 

Nizozemska - Sri Sathya Sai Anandam

http://en.saianandam.nl/
 

Šri Lanka - Sri Sathya Sai Karuna Nilayam

http://tatatrusts.wixsite.com/saikarunanilayam
 

Ujedinjeno Kraljevstvo – Sai milost ašram (Sai Grace ashram)

http://www.saigrace.co.uk/ 

 

SAD - fondacija Božanska volja (Divine Will Foundation)

https://www.divinewillfoundation.com/

 

 Nove mrežne stranice

Indija - Muddenahalli ašram

https://saivrinda.org

 

Argentina - Ama a Todos – Sirve a Todos Noticias Sai

http://www.amaatodos-sirveatodos.org
 

Rusija - 1Sai.ru

http://1sai.ru

 

Mrežne stranice mladih

Sai mladi - Njemačka

http://www.sai-baba-muenchen.de

 

 

UP

New Official Website Links

Log In or Register