Nė vienas vaikas pasaulyje neturėtų eiti į mokyklą alkanas.

– Šri Satja Sai Baba

 

Per Guru Pūrnimą 2020 m. liepos 5 d. – „Anapūrnos“ sevos 8-asis gimtadienis.
2012 m. liepos 5 dieną Svamio nurodymu „Anapūrnos“ savanorių komanda pradėjo maitinti pusryčiais 50 Dodabelės kaimo vaikų.

Dabar „Anapūrnos“ programa kiekvieną rytą tiekia maistingus, nemokamus pusryčius 500 tūkstančių vaikų daugiau nei 6 tūkstančiuose mokyklų 17-oje Indijos valstijų ir 3-ose sąjunginėse teritorijose.

„Anapūrnoje“ dirba 600 savanorių ir daugiau nei 5600 pagalbinių darbuotojų, be to, maistas tiekiamas iš vietinių gamintojų, taip skatinant darbo vietų kūrimą atokiose Indijos kaimų vietovėse.

Nemokami pusryčiai mokiniams ne tik suteikia džiaugsmo bei padeda susitelkti pamokose – „Anapūrnos“ darbuotojai ir savanoriai rūpinasi ir dvasiniu vaikų švietimu, mokydami vaikus pagrindinių doro gyvenimo vertybių.

„Anapūrnos“ savanoriai visą pandemijos laiką nepailsdami dalino maistą ne tik mokiniams, bet ir vargingiesiems Indijos gyventojams, imigrantams, nukentėjusiems nuo potvynių, keliaujantiems.

Svamio vykdoma „Anapūrnos“ pusryčių programa 2020 m. liepos 10 d. buvo apdovanota prestižiniu Jungtinių Tautų apdovanojimu „Solidarumas veikloje“ („Solidarity in Action“). Tokius apdovanojimus JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo kampanija (UN Sustainable Development Goals Action Campaign) teikia nuo 2018 m., norėdama paskatinti globaliu mastu vykdomus gerumo ir solidarumo poelgius. 

Apdovanojimu pagerbiami 50 labiausiai įkvepiančių ir veiksmingų gerumo poelgių, kurie reikšmingai pakeitė žmonių gyvenimus, padėjo įveikti sunkumus ir suteikė žmonėms viltį globalios pandemijos metu.

Šie apdovanojimai atkreipia dėmesį į tai, kaip pandemijos sąlygomis atsiskleidė žmonių solidarumas ir atjauta kitiems – nuo Irako pabėgėlių gaminamų nemokamų kaukių Liuksemburge iki sveikatos apsaugos darbuotojams dalijamų dviračių Afrikoje .

Kaip teigė Marina Ponti, kampanijos pasaulinė vadovė: „Pasaulinės sveikatos apsaugos krizės sūkuryje matome viso pasaulio žmonių puikių solidarumo pavyzdžių. Gerumo ir solidarumo poelgiai sklinda plačiai, kaimynams, bendruomenėms ir kiekvienos šalies gyventojams padėdami prisitaikyti prie to, kas tapo naująja gyvenimo norma.“

Svamio įsteigta „Anapūrnos“ pusryčių programa buvo apdovanota už pastangas pamaitinti iš vargingų šeimų alkanus vaikus ir užtikrinti, kad jie lankytų mokyklą.

Plačiau apie Šri Satja Sai Anapūrnos programą:
Straipsnis Sai svetainėje >>
Video >>

Nuotraukose – „Anapūrnos“ savanoriai dalija maistą:
neturtingų šeimų vaikams per Hanuman Džajanti šventę Haiderabade,
skurstantiems Vaitfilde,
darbininkams imigrantams Čenajuje
ir daugybei daugybei kitų.... 

 

Šaltiniai:

https://annapoorna.org.in/
https://annapoorna.org.in/covid-19-support/
https://sdgactionawards.org/2020/07/10/annapoorna/
https://sdgactionawards.org/solidarity/

Tegu nė vienas vaikas niekada į mokyklą neišeina alkanas

„Šri Satja Sai Anapūrna“ – tai nemokamų pusryčių vargingiems Indijos vaikams programa, kurią, kaip Savo tarnystės misijos dalį, vykdo Satja Sai Baba, būdamas Subtiliajame pavidale.

„Yra daug mokyklą lankančių vaikų, kurie ryte nepavalgo tinkamų pusryčių. Jei jų skrandis tuščias, kaip jie galės mokytis? Vaikai yra jaunoji ateities karta ir tai mūsų atsakomybė globoti juos nuo pat pradžių. Vaikai, kurie arba tam neturi pakankamai lėšų, arba negauna pusryčių namie, į mokyklą neturėtų eiti alkani, nes tai kenkia jų fizinei ir psichinei sveikatai.“

– Šri Satja Sai Baba

 

„Pradėkite nuo to, kas reikalinga,
tuomet darykite tai, kas įmanoma,
ir staiga... darysite tai, kas neįmanoma.“
 – šv. Pranciškus Asyžietis

Šri Satjos Sai Babos nurodymu „Anapūrnos“ programa buvo pradėta vykdyti 2012 m., kai grupelė savanorių, vadovaujamų Sai sekėjo Anando Kumaro Kadalio, ėmė tiekti nemokamus pusryčius 50-čiai mokyklą lankančių vaikų Dodabelės kaime, netoli Bengalūro. Greitai buvo pastebėta, kad vaikai ėmė geriau lankyti mokyklą, galėjo lengviau susikaupti ir jautėsi laimingesni.

2015 m. lapkričio mėn. buvo įkurtas  Šri Satjos Sai Anapūrnos fondas (Sri Sathya Sai Annapoorna Trust), kurio  4-osios metinės Mudenahalyje švenčiamos 2019 m. gruodžio 28-29 d.

Tai, kas 2012 m. prasidėjo nuo iniciatyvos pamaitinti 50 mokyklą lankančių kaimo vaikų, šiandien išaugo į visą Indiją apimančią programą, kurią vykdant jau išdalinta daugiau kaip 50 milijonų nemokamų ir maistingų pusryčių Indijos vaikams. Dabar kasdien tokius pusryčius gauna daugiau kaip 400 000 vaikų daugiau nei 4800 valstybinių mokyklų 17-oje Indijos valstijų ir 3 sąjunginėse teritorijose.

  

 

 

 

 

Siekiant užtikrinti, kad vaikams tiekiamas maistas būtų maistingas ir subalansuotas, „Anapūrnos“ meniu paruošė profesionalūs mitybos ekspertai, kurie mitybą pritaikė kiekvieno regiono skoniui ir ją standartizavo.

„Anapūrna“ taip pat samdo vietinius maisto tiekėjus. Tai užtikrina decentralizuotą aprūpinimą maistu ir sudaro sąlygas ne tik pripildyti mažųjų skrandžius šiltu ir maistingu maistu, bet ir sukurti darbo vietų atokiose Indijos kaimų vietovėse.

Be nemokamų pusryčių tiekimo, „Anapūrnos“ darbuotojai ir savanoriai vykdo reguliarias sveikatos patikras (įskaitant ir kaimo gyventojų dantų priežiūrą), stato tualetus mokyklose, vykdo geriamojo vandens tiekimo projektus kaimuose, moko kaimo gyventojus higienos, organizuoja anglų kalbos kursus vaikams. „Anapūrnos“ darbuotojai ir savanoriai taip pat rūpinasi vaikų dvasiniu švietimu – vienas iš programos tikslų yra padėti vaikams išsiugdyti bazines etiškos gyvensenos vertybes.

 

Pusryčių programa „Šri Satja Sai Anapūrna“ 2019 m. laimėjo prestižinį Indijos leidinio „CSR Times“ (angl. Corporate social responsibility – Verslo socialinė atsakomybė) apdovanojimą kaip geriausia nevyriausybinė organizacija sveikatos priežiūros srityje.

„Pirmasis ryto valgis yra labai svarbus visiems ir pusryčiai turėtų būti tiekiami kiekvienam į mokyklą einančiam vaikui.
Tai – fantastiška idėja“, – kalbėjo Indijos Ministras Pirmininkas Šri Narendra Modis.

 

„Anapūrnos“ savanorių susitikime, vykusiame 2019 m.
spalio 19 d. Šri Satja Sai Premamrutam salėje, Mudenahalyje, Šri Madhusudanas Sai teigė (video >>), kad ateityje prie šios programos prisidės Indijos vyriausybė ir labdaros organizacijos, tokios kaip TATA fondai. „Anapūrnos“ pusryčių programa taps didžiule tarptautine organizacija, kovojančia su alkiu ir prasta mityba.

Šri Madhusudanas Sai savanoriams kalbėjo:
„Lyginant su tuo, kokia „Anapūrna“ yra dabar, kitais metais ji išaugs dvigubai. Atidarysime po biurą beveik kiekvienoje šio šalies valstijoje nuo Šiaurės rytų iki Vakarų, nuo Šiaurės iki Pietų, dirbdami su vietos valdžia ir agentūromis. Visoje šalyje programoje įdarbinsiu 100 žmonių. „Anapūrna“ staiga „išsprogs“.“

Madhusudanas Sai pabrėžė ir vidinę transformacijos kelionę, į kurią leidžiasi kiekvienas organizacijos darbuotojas ir savanoris.

„Visa tai įvyks. Didėjant darbo krūviui, atsidarant daugiau biurų ir padalinių, mums plečiantis į kitus rajonus, neturėtume pamesti iš akių tikslo, dėl kurio savanoriaujame „Anapūrnoje“, kodėl apskritai čia esame, kokią naudą iš to gausime. Ne dėl to, kad gautume apdovanojimų, įvertinimų ir sertifikatų! Ne dėl to, kad mūsų vardai ir nuotraukos būtų išspausdinti laikraščiuose. Tai ne ta nauda, kurios turėtume siekti. Mums svarbiausias tikslas yra pasiekti Vandenyną. „Anapūrna“ yra kelias į jį.“

2019-ųjų lapkričio 7 d. Mudenahalyje vykusio satsango metu
Šri Madhusudanas Sai pasakė (video >>):

„Anapūrnos fondas sunkiai dirba, nes jų tikslas yra pamaitinti ne tik rajono, valstijos ar šalies vaikus. Jų siekis – pamaitinti viso pasaulio vaikus.

Nė vienas vaikas pasaulyje neturėtų eiti į mokyklą alkanas.
Kol to nepasiekėme, turime dirbti šia linkme.

Indija klestėjo, kol nepardavinėjome maisto, išsilavinimo ir sveikatos priežiūros. Tą dieną, kai pavertėme tai verslu, šios šalies klestėjimas, taika ir bendras progresas ėmė ristis žemyn.

Tad be galo svarbu, kad susigrąžintume šiuos idealus –
suteikti maistą, išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą kiekvienam vaikui šioje šalyje ir už jos ribų. Tai – vienintelis būdas padaryti pasaulį teisingu ir sukurti mums visiems geresnę ateitį.“


Šaltiniai

  1. Sri Sathya Sai Annapoorna Trust https://annapoorna.org.in/
  2. Annapoorna https://www.facebook.com/annapoorna.org.in/
  3. Sri Sathya Sai Vrinda https://saivrinda.org/annapoorna

 Video:

  1. Dieviškoji kalba „Anapūrnos“ pusryčių programos savanorių susitikime 2019 m. spalio 19 d. Mudenahalyje >>
  2. Dieviškoji kalba 2019 m. lapkričio 7 d. Mudenahalyje >>
  3. Annapoorna Breakfast Program: Nourishing The Nation Through Nutrition >>

Sevos projektai, kuriuos vykdo Šri Satja Sai Baba, būdamas Subtiliuoju pavidalu, nesiliauja stebinti pasaulio. Svamis Karnatakos valstijoje yra atidaręs 14 mokyklų – 10 berniukams ir 4 mergaitėms, o visoje Indijoje veikia jau dvi per rekordiškai trumpą laiką pastatytos ligoninės. Anapurnos pusryšių programa tiekia pusryčius daugiau nei 200 000 į mokyklą einančių vaikų 17 Indijos valstijų ir 5 šalyse.

Dabar Svamio misija dar labiau išsiplėtė – 2018-ųjų pabaigoje Jis paskelbė pradedantis „SaiSure“ – naują projektą, skirtą maistingosiomis medžiagomis aprūpinti vaikus ir besilaukiančias bei žindančias moteris. Ši programa oficialiai pristatyta Indijos vyriausybės atstovams 2019 m. vasario 22 d. Šri Satja Sai Premamrutam salėje Mudenahalyje.

Renginio transliacija >>

Dieviškoji kalba >>

Apie „SaiSure“ (video anglų k.) >>