„Brangūs sekėjai! Laikai keičiasi. Sai Sena (Sai Armija) rengiasi kariauti prieš neteisybę, skurdą, nelygybę visuomenėje. Šiandien jie gal atrodo maži, bet nevertinkite jų šiandien. Rytoj savo akimis išvysite, kaip jie daro viską, kas jiems buvo pasakyta, kad jie turės daryti, ir tada ši visuomenė, ši tauta, šis pasaulis pasikeis į gera!

Jei kas nors Manęs paklaustų: „Kaip Tu išspręsi pasaulio problemas? Kaip Tu pakeisi visuomenę, pasaulį? Kaip Tu atneši Aukso Amžių?“, Aš nerodyčiau į Save, bet parodyčiau į jus visus (mokinius) ir pasakyčiau: „Štai Mano sprendimas.“ Toks Mano atsakymas!“

Iš Dieviškosios kalbos satsange 2019 m. rugpjūčio 22 d., Šri Satja Sai Premamrutham, Mudenahalis

Satsango transliacija >>

Švietimo misijos, kurią prieš daug dešimtmečių pradėjo Bhagavanas Šri Satja Sai Baba, metraščiuose 2020 m. gegužės 16 d. bus laikoma istorine data – tą dieną Sadguru Šri Madhusudanas Sai inauguravo „Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam“ programą, pristatydamas jos YouTube kanalą ir mobiliąją programėlę. Ši programa teiks visapusišką mokomąją medžiagą, skirtą ir pasaulietiniam, ir doroviniam ugdymui.

Šri Satja Sai Loka Seva švietimo institucijų grupė teikia nemokamą išsilavinimą daugiau nei 4500 vaikų 23 akademiniuose miesteliuose, 18 Karnatakos rajonų ir viename Telanganos rajone. Vadovaujama Sadguru Šri Madhusudano Sai, ši nauja mobilioji edukacinė programėlė visiems vaikams nuo 6 iki 12 klasės visiškai nemokamai teiks aukštos kokybės pamokų vaizdo įrašus anglų ir kanadų kalbomis.

Inauguruodamas naująjį projektą, Šri Madhusudanas Sai kalbėjo:

Tai nėra tik programėlės, pavadintos „Gurukulam“, paleidimas. Tai visiškai nauja pradžia, iki šiol vykusio mokymosi ir mokymo proceso visiškai nauja kryptis. Tai kita era, kuri prasideda šiandien startuojant Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam projektui. Tai jau nebe Šri Satja Sai Loka Seva institucijų grupė. Visa koncepcija keičiasi iš esmės. Tik ateityje suprasite, koks pokytis vyksta. Dabar mes siekiame išsaugoti didžiuosius Indijos gurukulos švietimo sistemos idealus, vienodą dėmesį skirdami para ir apara vidjai (aukštesnėms, dvasinėms žinioms ir pasaulietiniam išsilavinimui). Mes skirsime vienodai laiko, energijos ir pastangų tiek para, tiek apara vidjai.

„Ramajanoje“ keturių brolių – Ramos, Lakšmanos, Bharatos ir Šatrugnos – charakterius, jiems grįžus iš Gurukulos, Valmikis apibūdina keturiais gražiais sakiniais:

  1. Sarve vedavidah šurah – jie, drąsieji, moka visas Vedas.
  2. Sarve lokahite ratah – jie visuomet rūpinasi pasaulio gerove.
  3. Sarve gjanopasampanah – jie turi visas žinias, susijusias su pasauliu ir kitais gyvenimo aspektais.
  4. Sarve samudita gunaih – jie yra visų gerųjų savybių įsikūnijimai.

Tai keturios Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam kolonos. Mūsų Gurukuloje Vedų mokymas dabar užims svarbiausią vietą. Visi, besimokantys mūsų Gurukuloje, turėtų atsidavę rūpintis visos visuomenės, o ne tik asmenine gerove. Jeigu jums rūpės visų gerovė, tai asmeninė gerovė ateis savaime. Mūsų mokiniai gaus visas žinias (gjaną) ir taps visapusiškomis asmenybėmis. Visos gerosios savybės turi išsiskleisti spontaniškai, kaip aromatas, natūraliai sklindantis iš gėlės. Mes norėtume matyti berniukus ir mergaites, pasiruošusius gyventi pagal šiuos keturis didžiuosius ugdymo idealus. Jie turėtų puikiai išmanyti mūsų senovinius šventraščius, mūsų Indijos kultūrą, mūsų filosofiją, mūsų dvasingumą. Šio ugdymo stuburas – tai Indijos kultūra ir dvasingumas, nes tai tampa Gurukula. Tai daugiau nebėra tik švietimo institucijos. Šio ugdymo rankos bus skirtos visomis žiniomis tarnauti visuomenei. Šio ugdymo galva – tai visų pasaulio sričių žinios. Turėtumėte turėti žinių apie viską ir puikiai išmanyti savo sritį. Iš jūsų turėtų sklisti visos gerosios savybės: meilė, gerumas, gailestingumas, pakantumas, patriotizmas, noras tarnauti, pasiaukojimas ir neprieraiša.

Šios programėlės (Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam) paleidimas yra tik priemonė pristatyti didesnę idėją. Mūsų koncepcija yra labai aiški. Mes norime teikti geriausią išsilavinimą geriausiu įmanomu būdu, kad atskleistume geriausias savo mokinių savybes, kurios geriausiai pasitarnaus aukščiausiai pasaulio gerovei! Ne tiesiog pasaulio gerovei. Pasaulio gerovė – tai duoti žmonėms maisto, išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, pastogę ir darbą. Aukščiausia pasaulio gerovė – tai suteikti jiems ir Atma Džnaną (žinias apie Atmą)! Tuomet pasaulis tikrai taps Vasudhaiva Kutumbakam (viena šeima).

Štai tokia linkme mes dabar einame. Tai lemtingas posūkis. Tai Tiesos akimirka, poslinkio taškas. Nuo čia viskas ims keistis.

Tikslas yra užtikrinti, kad mūsų mokiniai, dėl karantino esantys namuose, nepatirtų jokios žinių spragos. Tačiau turite suprasti platesnę idėją. Yra daugybė vaikų, kurie dėl kokios nors priežasties metė mokyklą, negalėjo tęsti mokslų formalioje švietimo sistemoje, tokių, kurie mokėsi įstaigose, kur mokymas nebuvo aukštos kokybės, arba kurie negali įpirkti mokamų programėlių. Tarp jų yra ir Ekalavjų, kurie labai trokšta mokytis. Jie pasiruošę mokytis patys, jei tik kas nors prilaikys juos už rankos. Kadangi jie neturi pinigų, kad galėtų lankyti koledžą ir susimokėti repetitoriams, jie gali užsirašyti į Indijos Nacionalinę atvirąją mokyklą bei universitetus ir, naudodamiesi visa mūsų vaizdo medžiaga bei metodologija, mokytis patys ir laikyti valstybinius egzaminus. Jie galės patys gauti atestatą. Nors YouTube kanalą ir programėlę paleidome pirmiausia mūsų mokiniams, bet didžiausią naudą pajus tie vaikai, kurie neturi galimybės gauti kokybiško išsilavinimo, tačiau labai trokšta mokytis. Tai tarsi karvė, kuri pieno pirmiausia duoda savo veršiukui, bet jo atsigerti gauna ir visi kiti.

Kitas Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam didžiulis žingsnis – pereiti nuo valstijos mokymo programos prie nacionalinės. Tai pirmasis žingsnis iš trijų. Mes negalime iš karto peršokti. Nuo nacionalinės mokymo programos pereisime į mūsų sukurtą savą mokymo programą, apimančią visus Indiškos kultūros aspektus, taip pat ir šiuolaikines technologijas. Mokomieji dalykai bus pritaikyti ne tik Indijos, bet ir užsienio mokykloms, nes pasaulis – tai globalus kaimas.

Delyje Aš susitikau su vienu žmogumi iš TATA Fondo ir jam pasakiau, kad norime aptarti tam tikrą iniciatyvą švietimo srityje. Jie atvyko čia, į Mudenahalį. Supratę mūsų sistemą, jie labai džiaugėsi ir pasakė: „Jeigu to imsitės ir darysite, mes paremsime viskuo, kuo tik galėsime.“ Jie pasiūlė naudotis savo vaizdo medžiaga, aukštos kokybės mokymo priemonėmis pamokoms visiškai nemokamai, nes mes teikiame tai nemokamai tokiai daugybei žmonių. Taip laikui bėgant prisijungs ir daugiau bendraminčių. Jie taip pat dalyvaus šioje kilnioje iniciatyvoje. Ši iniciatyva bus naudinga mokiniams visame pasaulyje, ar jie būtų iš Somalio, Sudano, ar Nigerijos, kur kokybiškas mokslas vis dar yra nepasiekiamas. Mokomoji medžiaga pasieks juos visiškai nemokamai. Supraskite, kad tai nėra tik maža iniciatyva, siekiant pasirūpinti mūsų mokiniais, dėl karantino likusiais namuose. Tai visą gyvenimą truksianti sadhana (dvasinė praktika) arba seva, pakylėsianti vaikus visame pasaulyje.

Į švietimo sistemą jie pateks per šią programėlę, suteikiant jiems materialių žinių, kurių jie nori. Paskui pamažu pradėsime para (aukštesniųjų, dvasinių žinių) dalį. Aš noriu pridėti etiką, Indijos kultūrą ir, svarbiausia, noriu pridėti sanskrito kalbos mokymą. Iš pradžių po truputį supažindinsime su subhašitani (sanskrito posakiais), paskui bus pasakojimų ir pamažu pereisime prie šventraščių. Mokysime „Bhagavadgytos“ šlokų (posmų). Tai bus antroji šio projekto fazė. Mes mokiniams paskelbsime: „Jei per programėlę baigsite šį „Bhagavadgytos“ kursą, mes suteiksime Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam sertifikatą, kuriuo galėsite didžiuotis.“ Galite būti Amerikoje ir taipogi mokytis šį kursą. Tai paplis ir ten.

Tai vienintelis būdas, kaip galima pasirūpinti daugybe pasaulio vaikų, kurie neturi galimybės įgyti para vidjos (aukštesniųjų, dvasinių žinių). Ši programėlė jiems gali tapti labai reikšminga. Jašoda priviliodavo Krišną sviestu, bet už nugaros laikydavo lazdą, kad pamokytų. Taip ir ši programėlė pritrauks mokinius, nes visiems ji bus nemokama, tad jie ateis ieškodami apara vidjos, tačiau pamažu bus nukreipiami mokytis aukštesnių dalykų gyvenime: kas yra tiesa, kas yra dharma, koks žmogaus gyvenimo tikslas, kaip gyventi visuomenėje. Mes turėtume padirbėti ir šioje srityje. Mes turime tiek daug puikių mokytojų, kurie gali pasakoti apie „Šrimad Bhagavatą“, „Ramajaną“, „Bhagavadgytą“ ar Upanišadas. Mes netgi galime mokyti muzikos pagrindų, vakarietiškos, indiškos muzikos, mokyti deklamuoti Vedas, giedoti bhadžanas.

Tegu pasaulio vaikai visa tai iš čia pasiima. Tai yra nemokama ir žmonės gali tai naudoti. Taip pat galite mokyti ir kaip pagaminti sambarą, upmą (indiškus patiekalus). Vienintelis dalykas, kad jie to negalės suvalgyti! (Juokas) Jie tik galės tai pamatyti programėlėje. Į Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam platformą galite įkelti bet ką – kaip rūpintis karvėmis, kaip auginti daržoves ar kaip sutaisyti daiktus. Galime turėti daug skyrių: Indijos kultūros ir dvasingumo, savarankiškumo, socialinio elgesio – visko, kas vaikams yra aktualu.

Tie, kuriuos ši idėja sudomino, gali pasisiūlyti savanoriauti šiame projekte – jie gali nufilmuoti pamoką ir mums atsiųsti. Po metų ar dviejų pamatysite, kaip prisidės žmonės iš viso pasaulio, šiam tikslui skirdami savo laiką ir energiją. Ši programėlė skirta ne tik šiandienai. Ji – visiems laikams. Turėtumėte laikyti save palaimintais, nes dalyvaujate kilniame, nuostabiame ir amžiname darbe dėl viso pasaulio vaikų gerovės. Ateityje daug žmonių ims daryti tą patį itališkai, Afrikos, Malaizijos ir Šri lankos kalbomis. Gėris prie savęs gali pritraukti dar daugiau gėrio.

Liūdina, kad kai visas pasaulis vargsta, grupė kapitalistų, sukvietę mokytojus kuria programėles ir priima mokinius mokytis internetu, imdami už tai mokestį. Tai tarsi vagis, kuris ima vogti brangenybes iš žmonių, nukentėjusių nuo žemės drebėjimo! Kaip žemai nusirito mūsų, kaip žmonijos, mąstymas! Mūsų mokiniai neturėtų tuo sekti. Tiek daug vaikų yra beviltiškoje situacijoje ir neturi kur eiti. Mūsiškis ugdymas juos turėtų sustiprinti. Tai toks mokymas, kuris pripildo ne tik jų galvas, bet ir širdis bei moko, kaip naudojantis savo rankomis padėti kitiems! Štai tada pasaulyje įvyks pokytis.

Senas posakis teigia: „Kai vienas moko, išmoksta du!“ Mūsų mokytojai išmoko, kaip elgtis priešais kamerą, kaip pasitikėti savimi, kaip patobulinti bendravimo įgūdžius. Tad kas gi pirmiausia pajunta tarnystės naudą? Tas, kuris tarnauja! Antrasis naudą gauna tas, kuriam tarnaujama. Išvydę save, kalbantį priešais kamerą, pamatysite save mokinių akimis. Tai didžiausia filmavimo kameros nauda. Technologijos yra labai galingos.

Jeigu kartu susiburia dešimt žmonių, viskas yra įmanoma. Henris Fordas yra pasakęs: „Jei manai, kad gali, ar manai, kad negali – esi teisus.“

Turėtumėte manyti, kad jums labai pasisekė, nes tai, ką pradėjote, pasklis po pasaulį. Jūs esate tie žmonės, kuriems teko garbė tai pradėti. Pasaulis prisimena pirmuosius. Mes pirmieji sukūrėme tokią programėlę, skirtą pasaulio gerovei. Pasaulis mus prisimins su dėkingumu. Jie galbūt neprisimins Mano vardo ar jūsų vardo. Tai nesvarbu! Tačiau jie prisimins atliktą darbą. Pabaigoje prisimenama tik tai, ką šiame pasaulyje mes nuveikėme. Iškeliaujančios sielos paskutinioji malda: „Dabar mano kvėpavimas susilieja su nemirtingu Dievo kvėpavimu, o mano kūnas virs pelenais. Prisiminkite viską, ką gero aš esu padaręs.“ Tai yra karma bhūmi (veiklos žemė). Visi jūs atlikote savo karmą, tačiau kokią karmą? Ne tokią, kuri jus pririša prie pasaulio, o tokią, kuri jūsų nepririša, nes tai darėte dėl kitų, o ne dėl savo egoistinių siekių. Tai išlaisvinantis veiksmas. Tad turėtumėte būti labai laimingi.

Su šia programėle pradedame visiškai naują švietimo erą – kitaip bus mokoma, kitaip bus mokomasi ir ateityje tai bus panaudojama mūsų švietimo sistemoje. 

Prisidėti prie programėlės plėtros kviečiami ir visi savanoriai, kurie norėtų pasidalinti ne tik kurio nors savo mokomojo dalyko žiniomis, bet ir vaikams pakalbėti apie gyvenimą, pamokyti juos praktinių įgūdžių, doros ir dvasingumo.

Šia proga gerbiamas Šri S. Surešas Kumaras, Karnatakos vyriausybės pradinio ir vidurinio ugdymo ministras, atsiuntė vaizdo žinutę, kurioje giria šias nuostabias Šri Satja Sai Loka Seva Švietimo institucijų grupės pastangas teikti nemokamą, aukštos kokybės bei vertybėmis grįstą ugdymą. Jis pasveikino sukūrus programėlę, kuri padės ne tik Satja Sai Loka Seva švietimo institucijose besimokantiems vaikams, bet ir bendrai visai visuomenei, ir palinkėjo didžiausios sėkmės.

Nuorodos

Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam programos pristatymas >>
Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam YouTube kanalas >>
Užsiprenumeravus galima gauti naujausią informaciją apie nuolat atnaujinamą medžiagą.

2020 m. vasario 24 d. per satsangą Mudenahalyje Šri Madhusudanas Sai paskelbė, kad kuriamas naujas Sai orkestras, kuris vadinsis „Satjos Sai simfoninis orkestras“.
Jis debiutuos per Svamio 95-ojo Gimtadienio šventę 2020 metų lapkritį.
Jame 180 Sai mokinių gros 180 instrumentų, tad šis simfoninis orkestras bus didžiausias Indijoje.
Jį sudarys Svamio mokiniai ir studentai iš dabartinių 2 pučiamųjų orkestrų:

  • „Sai Angels“ („Sai angelai“) – berniukų pučiamųjų orkestras (Mudenahalyje ir Gulbargoje) 
  • „Sai Symphony“ („Sai simfonija“) – mergaičių pučiamųjų orkestras (Gulbargoje).

 

Sai pučiamųjų orkestrų bendras koncertas Pasaulio jaunimo susitikime
2019 m. lapkričio 22 d. Mudenahalyje, Šri Satja Sai Premamrutam salėje

Simfoniniame orkestre vaikai gros variniais pučiamaisiais (trombonu, eufonija ir tūba) ir mediniais pučiamaisiais (fleita, klarnetu ir obojumi), taip pat ir naujaisiais styginiais instrumentais – smuikais, altais, violončelėmis ir kontrabosais. Šiuos naujuosius aukščiausios kokybės styginius instrumentus dovanojo Sai sekėjai iš Singapūro ir Anglijos. Aidint plojimams, Šri Madhusudanas Sai juos iškilmingai įteikė būsimiems muzikantams per satsangą Mudenahalyje Šri Satja Sai Premamrutam salėje (video), o lankydamasis Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitete Gulbargoje 2020 m. kovo  1 d., styginius įteikė ir mergaitėms (video).

Šri Madhusudanas Sai kalbėjo: „Mūsų vaikai labai darbštūs ir talentingi. Kad ir ką jiems duodame, jie sugeba tai išmokti ir įvaldyti, ir groja labai puikiai. Groti jie išmoksta ne tik dėl mokytojo ar instrumentų, bet ir dėl atsidavimo, kurį mokytojas ir mokiniai turi Svamiui. Tad bhakti yra ta jėga, kuri motyvuoja juos groti.“

Jis pabrėžė, kad visos dorybės glūdi atsidavime (bhakti) – jis suteikia žmogui stiprybę, gebėjimus, intelektą ir pasitenkinimą, kai muzikantas groja iš atsidavimo.

Vaikai meistriškai ir tobulai groja įvairiausią muziką – nuo Havanos iki Kopakabanos, nuo „Graiko Zorbos“ iki „Misijos neįmanomos“.

Kaip teigė Svamis, visame pasaulyje daug didžių menininkų ir muzikantų, tačiau jei jie dainuoja, groja ir kuria be atsidavimo, jų muzika Dievo širdies nepaliečia. Ji gali paliesti ausis ir galvas visų tų, kurie klauso, tačiau vienintelė muzika, kuri iš tikrųjų paliečia Dievo širdį, yra ta, kuri kupina atsidavimo.

Savo kalboje Šri Madhusudanas Sai akcentavo, kad, jei muzikantas stengiasi įtikti publikai, Dievo jis gali ir nepatenkinti, tačiau, jei stengsis patenkinti Dievą, visa kita seks savaime ir jis įtiks visiems. „Visur kitur grojama norint įtikti publikai. Čia grojama norint įtikti Dievui“, – kalbėjo Jis.

Orkestro vadovas yra ilgametis Sai sekėjas iš Graikijos Dimitris Lambrianas. Šis pasaulinės klasės atlikėjas, grojantis 25-iais instrumentais ir apdovanotas už indėlius į eksperimentinę muziką, atsisakė perspektyvios karjeros Vakaruose tam, kad mokytų Svamio vaikus muzikos.

Mokyti Svamio vaikus atvyksta profesionalai iš JAV, Graikijos, Slovėnijos ir Italijos. Jie groja Svamio ašrame ir moko mokinius, kurie prieš įstodami į Svamio institucijas net nebūtų pagalvoję, kad jiems kada nors teks groti tokiu instrumentu, kuriuo jie dabar groja.

„Būtent tai jums atneša atsidavimas – jei gyvensite tinkamai, duosiu jums daugiau. Kuo daugiau duosite, tuo daugiau gausite“, – kalbėjo Svamis.

 

Pučiamųjų orkestras „Sai Angelai“

Berniukai ir mergaitės Svamio orkestre yra aprūpinti pasaulinės klasės instrumentais. Instrumentai jauniesiems muzikantams suteikiami visiškai nemokamai – vienintelis reikalavimas yra tai, kad grodami vaikai norėtų išreikšti savo meilę Dievui.

Noras puoselėti kiekvieno vaiko potencialą atsispindi bendrame Bhagavano Babos požiūryje į mokslą – dabartinę švietimo sistemą Jis nori pakeisti iš sustabarėjusios ir perkrautos akademiniu mokymu į lanksčią, kūrybingą ir atvirą bei puoselėjančią visapusišką vaikų asmenybės atsiskleidimą.

Švietimo sistema, Svamio teigimu, turėtų ne tik mokyti akademinių dalykų, tokių kaip matematika ar istorija, bet ir muzikos, aukštojo meno, kultūros, Vedų, jogos, Upanišadų.

Nuotraukose:

Šri Madhusudanas Sai įteikia styginius instrumentus
berniukams Mudenahalyje 2020.02.24
mergaitėms Gulbargoje 2020.03.01

Sai Simfoninio orkestro mokytojai iš JAV, Graikijos, Slovėnijos ir Italijos

Šaltiniai

Dieviškasis vizitas Singapūre, 2019 m. rugpjūtis
Satja Sai Simfoninis orkestras 

Video
Dieviškoji kalba, 2020.02.24
Satsangas Mudenahalyje 2020.02.24, instrumentų įteikimas berniukams
Satsangas Gulbargoje 2020.03.01, instrumentų įteikimas mergaitėms
„Sai Angels“ pučiamųjų orkestras
Sai pučiamųjų orkestrų bendras koncertas Pasaulio jaunimo susitikime 2019.11.22

Svamis Savo kalbose dažnai mini Savo didžiausią turtą – mokinius bei studentus – ir duoda jiems labai vertingų pamokymų.

Savo kalboje 2019 m. spalio 17 d. Šri Madhusudanas Sai priminė, kad Indijos kultūroje būdinga melstis už kitų gerovę, sveikatą, dvasinį pakilimą, linkėti, kad niekas nesielvartautų. Bet, kaip sakė Svamis, dažnai nesusimąstome apie šių šventų žodžių didybę. Paprasti žmonės meldžiasi už save, šiek tiek geresni žmonės – už savo gimines ir draugus, tačiau geriausi žmonės meldžiasi už kitus. Kitų laimė jiems prilygsta jų pačių laimei, kitų gerovė – jų gerovei, kitų sveikata – jų sveikatai.

Svamio teigimu, vaikai, besimokantys Jo institucijose, turėtų priklausyti aukščiausiajai žmonių kategorijai. Tačiau ar vien tik malda galime pasiekti norimų rezultatų? „Jei sėdėsite bendrabutyje ir melsitės: „Lai ateina čapatis, lai ateina čapatis“, – čapatis neateis“, – kalbėjo Svamis. Tad svarbi ne tik intencija, bet ir veiksmas.

2019 m. rugpjūčio 4 d. Mudenahalyje surengtame satsange Bhagavanas Šri Satja Sai Baba paskelbė, kad viena šio pasaulio ydų – tai, kad mokytojai susirūpinę tik mokiniams teikiama informacija, bet ne mokinių transformacija.

Svamis teigė, kad mokytojai džiaugiasi, kai mokiniai išmoksta jų pamokas, tačiau pats Svamis labiausiai džiaugiasi tada, kai mokiniai išmoksta Jo pamoką – dvasingumą.

„Svarbu, kad mokiniai taptų ne tik aštraus intelekto, gabių ir nagingų rankų, bet ir atjaučiančios širdies“, – satsange kalbėjo Svamis.

Dieviškoji kalba (video) >>

Būtent toks išsilavinimas – apimantis tiek akademinių rezultatų siekimą, tiek dvasinį tobulėjimą – teikiamas Šri Satjos Sai švietimo institucijose.

Šiuo metu Satjos Sai Babos Švietimo misiją įgyvendina šie pagrindiniai Jo įkurti fondai:

  1. Šri Satjos Sai Centrinis fondas 
  2. Šri Satja Sai Loka Seva fondas Mudenahalyje ir Alikėje
  3. Šri Satja Sai Sarasvati Švietimo fondas 
  4. Prašanti Bala Mandira fondas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Vikas („mokytojo atsiskleidimas“) – tai unikali Satjos Sai Babos inicijuota mokytojų rengimo programa. 

Svamis yra pasakęs: „Jei mokytojai (guru) supras meilę, visa kita susitvarkys savaime. Jie turėtų būti mylintys mokytojai. Meilė mokiniams turėtų būti nešališka. Jie turėtų būti suinteresuoti didžiausia mokinių gerove. Meilė yra Guru Vikas programos esmių esmė ir fundamentalus pagrindas.“ 

Pirmasis Guru Vikas susitikimas vyko Dieviškojo vizito metu Singapūre 2015 m. rugsėjo 29 d. Dalyvauti šioje inauguracinėje konferencijoje Svamis parinko 28 žmones iš 12 šalių.

Kalbėdamas apie Guru Vikas logotipą ir jo prasmę Svamis nurodė, kad jame turėtų būti saulė ir dvi rankos melstis sudėtais delnais (namaskar). Svamis pasakė: „Guru yra kaip saulė, kuri nesavanaudiškai save degindama pašalina tamsą ir neišmanymą. Meilės galima mokyti tik aukojantis.“

Per Guru Purnimą, liepos 27 dieną, Indijoje, Mudenahalyje, Bhagavanui Šri Satjai Sai Babai buvo pristatyti dviejų naujausių Jo švietimo programų – „Guru Vikas” ir „Growing to be God” (preliminarus vertimas „Užauginti Dievu”) – leidiniai. Tai mokymo medžiaga ir gairės, skirtos Sai švietimo „darbininkams” visuose pasaulio kraštuose.

Naujasis Šri Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitetas Gulbargoje inauguruotas Dieviškojoje akivaizdoje 2018 m. birželio 3 d.

Vykdydama dieviškąją Bhagavano Babos valią, šį privatų universitetą Karnatakoje, Gulbargos rajono kaimiškoje vietovėje įsteigė Šri Satjos Sai Loka Seva Švietimo institucijų grupė.

Vienas iš šio universiteto unikalių bruožų yra tai, kad ne tik išsilavinimas, bet ir gyvenamosios patalpos visiems studentams bus suteiktos visiškai nemokamai. Šio universiteto tikslas – išugdyti atsidavusius mokytojus ir švietimo lyderius, kurie atgaivintų Indijos kultūros šlovę.

Šri Satja Sai Baba šio universiteto unikalumą paaiškino taip:

Vaikinas ar mergina, įstojęs į Medicinos universitetą ar Medicinos koledžą, jį baigia būdamas gydytoju ar chirurgu. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Inžinerijos universitetą ar Technologijos institutą, jį baigia būdamas inžinieriumi ar architektu. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Teisės koledžą, jį baigia būdamas teisininku. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Ekonomikos mokyklą, ją baigia būdamas ekonomistu. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Veterinarijos mokslų universitetą, jį baigia būdamas veterinarijos gydytojai. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Šri Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitetą, jį baigs būdamas Dievu!

Universiteto inauguravimo iškilmių vaizdo įrašas >>>

 

2018 m. birželio 1 d. inauguruotas Šri Satja Sai Prašantiniketanam - Žmogaus tobulinimo koledžas moterims Karnatakoje, Indijoje (Kandapaka, Haiderabadas). 

Inauguruodamas šį naujajį koledžą, Dieviškojoje kalboje Šri Satja Sai Baba pasakė:

Dabar pradeda veikti koledžas, bet po 5 metų jis taps universitetu. Aš to neišsigalvoju. Taip sakau, nes Aš tai žinau.

Kai pernai, lygiai prieš metus, tą pačią dieną paskelbiau apie šį koledžą, mūsų komanda nepaprastai daug dirbo, kad tai įvyktų, ir per trumpą laiką - 6 mėnesius - pastatė šį milžinišką pastatą.