2020 m. vasario 24 d. per satsangą Mudenahalyje Šri Madhusudanas Sai paskelbė, kad kuriamas naujas Sai orkestras, kuris vadinsis „Satjos Sai simfoninis orkestras“.
Jis debiutuos per Svamio 95-ojo Gimtadienio šventę 2020 metų lapkritį.
Jame 180 Sai mokinių gros 180 instrumentų, tad šis simfoninis orkestras bus didžiausias Indijoje.
Jį sudarys Svamio mokiniai ir studentai iš dabartinių 2 pučiamųjų orkestrų:

 

Sai pučiamųjų orkestrų bendras koncertas Pasaulio jaunimo susitikime
2019 m. lapkričio 22 d. Mudenahalyje, Šri Satja Sai Premamrutam salėje

Simfoniniame orkestre vaikai gros variniais pučiamaisiais (trombonu, eufonija ir tūba) ir mediniais pučiamaisiais (fleita, klarnetu ir obojumi), taip pat ir naujaisiais styginiais instrumentais – smuikais, altais, violončelėmis ir kontrabosais. Šiuos naujuosius aukščiausios kokybės styginius instrumentus dovanojo Sai sekėjai iš Singapūro ir Anglijos. Aidint plojimams, Šri Madhusudanas Sai juos iškilmingai įteikė būsimiems muzikantams per satsangą Mudenahalyje Šri Satja Sai Premamrutam salėje (video), o lankydamasis Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitete Gulbargoje 2020 m. kovo  1 d., styginius įteikė ir mergaitėms (video).

Šri Madhusudanas Sai kalbėjo: „Mūsų vaikai labai darbštūs ir talentingi. Kad ir ką jiems duodame, jie sugeba tai išmokti ir įvaldyti, ir groja labai puikiai. Groti jie išmoksta ne tik dėl mokytojo ar instrumentų, bet ir dėl atsidavimo, kurį mokytojas ir mokiniai turi Svamiui. Tad bhakti yra ta jėga, kuri motyvuoja juos groti.“

Jis pabrėžė, kad visos dorybės glūdi atsidavime (bhakti) – jis suteikia žmogui stiprybę, gebėjimus, intelektą ir pasitenkinimą, kai muzikantas groja iš atsidavimo.

Vaikai meistriškai ir tobulai groja įvairiausią muziką – nuo Havanos iki Kopakabanos, nuo „Graiko Zorbos“ iki „Misijos neįmanomos“.

Kaip teigė Svamis, visame pasaulyje daug didžių menininkų ir muzikantų, tačiau jei jie dainuoja, groja ir kuria be atsidavimo, jų muzika Dievo širdies nepaliečia. Ji gali paliesti ausis ir galvas visų tų, kurie klauso, tačiau vienintelė muzika, kuri iš tikrųjų paliečia Dievo širdį, yra ta, kuri kupina atsidavimo.

Savo kalboje Šri Madhusudanas Sai akcentavo, kad, jei muzikantas stengiasi įtikti publikai, Dievo jis gali ir nepatenkinti, tačiau, jei stengsis patenkinti Dievą, visa kita seks savaime ir jis įtiks visiems. „Visur kitur grojama norint įtikti publikai. Čia grojama norint įtikti Dievui“, – kalbėjo Jis.

Orkestro vadovas yra ilgametis Sai sekėjas iš Graikijos Dimitris Lambrianas. Šis pasaulinės klasės atlikėjas, grojantis 25-iais instrumentais ir apdovanotas už indėlius į eksperimentinę muziką, atsisakė perspektyvios karjeros Vakaruose tam, kad mokytų Svamio vaikus muzikos.

Mokyti Svamio vaikus atvyksta profesionalai iš JAV, Graikijos, Slovėnijos ir Italijos. Jie groja Svamio ašrame ir moko mokinius, kurie prieš įstodami į Svamio institucijas net nebūtų pagalvoję, kad jiems kada nors teks groti tokiu instrumentu, kuriuo jie dabar groja.

„Būtent tai jums atneša atsidavimas – jei gyvensite tinkamai, duosiu jums daugiau. Kuo daugiau duosite, tuo daugiau gausite“, – kalbėjo Svamis.

 

Pučiamųjų orkestras „Sai Angelai“

Berniukai ir mergaitės Svamio orkestre yra aprūpinti pasaulinės klasės instrumentais. Instrumentai jauniesiems muzikantams suteikiami visiškai nemokamai – vienintelis reikalavimas yra tai, kad grodami vaikai norėtų išreikšti savo meilę Dievui.

Noras puoselėti kiekvieno vaiko potencialą atsispindi bendrame Bhagavano Babos požiūryje į mokslą – dabartinę švietimo sistemą Jis nori pakeisti iš sustabarėjusios ir perkrautos akademiniu mokymu į lanksčią, kūrybingą ir atvirą bei puoselėjančią visapusišką vaikų asmenybės atsiskleidimą.

Švietimo sistema, Svamio teigimu, turėtų ne tik mokyti akademinių dalykų, tokių kaip matematika ar istorija, bet ir muzikos, aukštojo meno, kultūros, Vedų, jogos, Upanišadų.

Nuotraukose:

Šri Madhusudanas Sai įteikia styginius instrumentus
berniukams Mudenahalyje 2020.02.24
mergaitėms Gulbargoje 2020.03.01

Sai Simfoninio orkestro mokytojai iš JAV, Graikijos, Slovėnijos ir Italijos

Šaltiniai

Dieviškasis vizitas Singapūre, 2019 m. rugpjūtis
Satja Sai Simfoninis orkestras 

Video
Dieviškoji kalba, 2020.02.24
Satsangas Mudenahalyje 2020.02.24, instrumentų įteikimas berniukams
Satsangas Gulbargoje 2020.03.01, instrumentų įteikimas mergaitėms
„Sai Angels“ pučiamųjų orkestras
Sai pučiamųjų orkestrų bendras koncertas Pasaulio jaunimo susitikime 2019.11.22