Švietimo misijos, kurią prieš daug dešimtmečių pradėjo Bhagavanas Šri Satja Sai Baba, metraščiuose 2020 m. gegužės 16 d. bus laikoma istorine data – tą dieną Sadguru Šri Madhusudanas Sai inauguravo „Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam“ programą, pristatydamas jos YouTube kanalą ir mobiliąją programėlę. Ši programa teiks visapusišką mokomąją medžiagą, skirtą ir pasaulietiniam, ir doroviniam ugdymui.

Šri Satja Sai Loka Seva švietimo institucijų grupė teikia nemokamą išsilavinimą daugiau nei 4500 vaikų 23 akademiniuose miesteliuose, 18 Karnatakos rajonų ir viename Telanganos rajone. Vadovaujama Sadguru Šri Madhusudano Sai, ši nauja mobilioji edukacinė programėlė visiems vaikams nuo 6 iki 12 klasės visiškai nemokamai teiks aukštos kokybės pamokų vaizdo įrašus anglų ir kanadų kalbomis.

Inauguruodamas naująjį projektą, Šri Madhusudanas Sai kalbėjo:

Tai nėra tik programėlės, pavadintos „Gurukulam“, paleidimas. Tai visiškai nauja pradžia, iki šiol vykusio mokymosi ir mokymo proceso visiškai nauja kryptis. Tai kita era, kuri prasideda šiandien startuojant Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam projektui. Tai jau nebe Šri Satja Sai Loka Seva institucijų grupė. Visa koncepcija keičiasi iš esmės. Tik ateityje suprasite, koks pokytis vyksta. Dabar mes siekiame išsaugoti didžiuosius Indijos gurukulos švietimo sistemos idealus, vienodą dėmesį skirdami para ir apara vidjai (aukštesnėms, dvasinėms žinioms ir pasaulietiniam išsilavinimui). Mes skirsime vienodai laiko, energijos ir pastangų tiek para, tiek apara vidjai.

„Ramajanoje“ keturių brolių – Ramos, Lakšmanos, Bharatos ir Šatrugnos – charakterius, jiems grįžus iš Gurukulos, Valmikis apibūdina keturiais gražiais sakiniais:

  1. Sarve vedavidah šurah – jie, drąsieji, moka visas Vedas.
  2. Sarve lokahite ratah – jie visuomet rūpinasi pasaulio gerove.
  3. Sarve gjanopasampanah – jie turi visas žinias, susijusias su pasauliu ir kitais gyvenimo aspektais.
  4. Sarve samudita gunaih – jie yra visų gerųjų savybių įsikūnijimai.

Tai keturios Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam kolonos. Mūsų Gurukuloje Vedų mokymas dabar užims svarbiausią vietą. Visi, besimokantys mūsų Gurukuloje, turėtų atsidavę rūpintis visos visuomenės, o ne tik asmenine gerove. Jeigu jums rūpės visų gerovė, tai asmeninė gerovė ateis savaime. Mūsų mokiniai gaus visas žinias (gjaną) ir taps visapusiškomis asmenybėmis. Visos gerosios savybės turi išsiskleisti spontaniškai, kaip aromatas, natūraliai sklindantis iš gėlės. Mes norėtume matyti berniukus ir mergaites, pasiruošusius gyventi pagal šiuos keturis didžiuosius ugdymo idealus. Jie turėtų puikiai išmanyti mūsų senovinius šventraščius, mūsų Indijos kultūrą, mūsų filosofiją, mūsų dvasingumą. Šio ugdymo stuburas – tai Indijos kultūra ir dvasingumas, nes tai tampa Gurukula. Tai daugiau nebėra tik švietimo institucijos. Šio ugdymo rankos bus skirtos visomis žiniomis tarnauti visuomenei. Šio ugdymo galva – tai visų pasaulio sričių žinios. Turėtumėte turėti žinių apie viską ir puikiai išmanyti savo sritį. Iš jūsų turėtų sklisti visos gerosios savybės: meilė, gerumas, gailestingumas, pakantumas, patriotizmas, noras tarnauti, pasiaukojimas ir neprieraiša.

Šios programėlės (Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam) paleidimas yra tik priemonė pristatyti didesnę idėją. Mūsų koncepcija yra labai aiški. Mes norime teikti geriausią išsilavinimą geriausiu įmanomu būdu, kad atskleistume geriausias savo mokinių savybes, kurios geriausiai pasitarnaus aukščiausiai pasaulio gerovei! Ne tiesiog pasaulio gerovei. Pasaulio gerovė – tai duoti žmonėms maisto, išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, pastogę ir darbą. Aukščiausia pasaulio gerovė – tai suteikti jiems ir Atma Džnaną (žinias apie Atmą)! Tuomet pasaulis tikrai taps Vasudhaiva Kutumbakam (viena šeima).

Štai tokia linkme mes dabar einame. Tai lemtingas posūkis. Tai Tiesos akimirka, poslinkio taškas. Nuo čia viskas ims keistis.

Tikslas yra užtikrinti, kad mūsų mokiniai, dėl karantino esantys namuose, nepatirtų jokios žinių spragos. Tačiau turite suprasti platesnę idėją. Yra daugybė vaikų, kurie dėl kokios nors priežasties metė mokyklą, negalėjo tęsti mokslų formalioje švietimo sistemoje, tokių, kurie mokėsi įstaigose, kur mokymas nebuvo aukštos kokybės, arba kurie negali įpirkti mokamų programėlių. Tarp jų yra ir Ekalavjų, kurie labai trokšta mokytis. Jie pasiruošę mokytis patys, jei tik kas nors prilaikys juos už rankos. Kadangi jie neturi pinigų, kad galėtų lankyti koledžą ir susimokėti repetitoriams, jie gali užsirašyti į Indijos Nacionalinę atvirąją mokyklą bei universitetus ir, naudodamiesi visa mūsų vaizdo medžiaga bei metodologija, mokytis patys ir laikyti valstybinius egzaminus. Jie galės patys gauti atestatą. Nors YouTube kanalą ir programėlę paleidome pirmiausia mūsų mokiniams, bet didžiausią naudą pajus tie vaikai, kurie neturi galimybės gauti kokybiško išsilavinimo, tačiau labai trokšta mokytis. Tai tarsi karvė, kuri pieno pirmiausia duoda savo veršiukui, bet jo atsigerti gauna ir visi kiti.

Kitas Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam didžiulis žingsnis – pereiti nuo valstijos mokymo programos prie nacionalinės. Tai pirmasis žingsnis iš trijų. Mes negalime iš karto peršokti. Nuo nacionalinės mokymo programos pereisime į mūsų sukurtą savą mokymo programą, apimančią visus Indiškos kultūros aspektus, taip pat ir šiuolaikines technologijas. Mokomieji dalykai bus pritaikyti ne tik Indijos, bet ir užsienio mokykloms, nes pasaulis – tai globalus kaimas.

Delyje Aš susitikau su vienu žmogumi iš TATA Fondo ir jam pasakiau, kad norime aptarti tam tikrą iniciatyvą švietimo srityje. Jie atvyko čia, į Mudenahalį. Supratę mūsų sistemą, jie labai džiaugėsi ir pasakė: „Jeigu to imsitės ir darysite, mes paremsime viskuo, kuo tik galėsime.“ Jie pasiūlė naudotis savo vaizdo medžiaga, aukštos kokybės mokymo priemonėmis pamokoms visiškai nemokamai, nes mes teikiame tai nemokamai tokiai daugybei žmonių. Taip laikui bėgant prisijungs ir daugiau bendraminčių. Jie taip pat dalyvaus šioje kilnioje iniciatyvoje. Ši iniciatyva bus naudinga mokiniams visame pasaulyje, ar jie būtų iš Somalio, Sudano, ar Nigerijos, kur kokybiškas mokslas vis dar yra nepasiekiamas. Mokomoji medžiaga pasieks juos visiškai nemokamai. Supraskite, kad tai nėra tik maža iniciatyva, siekiant pasirūpinti mūsų mokiniais, dėl karantino likusiais namuose. Tai visą gyvenimą truksianti sadhana (dvasinė praktika) arba seva, pakylėsianti vaikus visame pasaulyje.

Į švietimo sistemą jie pateks per šią programėlę, suteikiant jiems materialių žinių, kurių jie nori. Paskui pamažu pradėsime para (aukštesniųjų, dvasinių žinių) dalį. Aš noriu pridėti etiką, Indijos kultūrą ir, svarbiausia, noriu pridėti sanskrito kalbos mokymą. Iš pradžių po truputį supažindinsime su subhašitani (sanskrito posakiais), paskui bus pasakojimų ir pamažu pereisime prie šventraščių. Mokysime „Bhagavadgytos“ šlokų (posmų). Tai bus antroji šio projekto fazė. Mes mokiniams paskelbsime: „Jei per programėlę baigsite šį „Bhagavadgytos“ kursą, mes suteiksime Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam sertifikatą, kuriuo galėsite didžiuotis.“ Galite būti Amerikoje ir taipogi mokytis šį kursą. Tai paplis ir ten.

Tai vienintelis būdas, kaip galima pasirūpinti daugybe pasaulio vaikų, kurie neturi galimybės įgyti para vidjos (aukštesniųjų, dvasinių žinių). Ši programėlė jiems gali tapti labai reikšminga. Jašoda priviliodavo Krišną sviestu, bet už nugaros laikydavo lazdą, kad pamokytų. Taip ir ši programėlė pritrauks mokinius, nes visiems ji bus nemokama, tad jie ateis ieškodami apara vidjos, tačiau pamažu bus nukreipiami mokytis aukštesnių dalykų gyvenime: kas yra tiesa, kas yra dharma, koks žmogaus gyvenimo tikslas, kaip gyventi visuomenėje. Mes turėtume padirbėti ir šioje srityje. Mes turime tiek daug puikių mokytojų, kurie gali pasakoti apie „Šrimad Bhagavatą“, „Ramajaną“, „Bhagavadgytą“ ar Upanišadas. Mes netgi galime mokyti muzikos pagrindų, vakarietiškos, indiškos muzikos, mokyti deklamuoti Vedas, giedoti bhadžanas.

Tegu pasaulio vaikai visa tai iš čia pasiima. Tai yra nemokama ir žmonės gali tai naudoti. Taip pat galite mokyti ir kaip pagaminti sambarą, upmą (indiškus patiekalus). Vienintelis dalykas, kad jie to negalės suvalgyti! (Juokas) Jie tik galės tai pamatyti programėlėje. Į Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam platformą galite įkelti bet ką – kaip rūpintis karvėmis, kaip auginti daržoves ar kaip sutaisyti daiktus. Galime turėti daug skyrių: Indijos kultūros ir dvasingumo, savarankiškumo, socialinio elgesio – visko, kas vaikams yra aktualu.

Tie, kuriuos ši idėja sudomino, gali pasisiūlyti savanoriauti šiame projekte – jie gali nufilmuoti pamoką ir mums atsiųsti. Po metų ar dviejų pamatysite, kaip prisidės žmonės iš viso pasaulio, šiam tikslui skirdami savo laiką ir energiją. Ši programėlė skirta ne tik šiandienai. Ji – visiems laikams. Turėtumėte laikyti save palaimintais, nes dalyvaujate kilniame, nuostabiame ir amžiname darbe dėl viso pasaulio vaikų gerovės. Ateityje daug žmonių ims daryti tą patį itališkai, Afrikos, Malaizijos ir Šri lankos kalbomis. Gėris prie savęs gali pritraukti dar daugiau gėrio.

Liūdina, kad kai visas pasaulis vargsta, grupė kapitalistų, sukvietę mokytojus kuria programėles ir priima mokinius mokytis internetu, imdami už tai mokestį. Tai tarsi vagis, kuris ima vogti brangenybes iš žmonių, nukentėjusių nuo žemės drebėjimo! Kaip žemai nusirito mūsų, kaip žmonijos, mąstymas! Mūsų mokiniai neturėtų tuo sekti. Tiek daug vaikų yra beviltiškoje situacijoje ir neturi kur eiti. Mūsiškis ugdymas juos turėtų sustiprinti. Tai toks mokymas, kuris pripildo ne tik jų galvas, bet ir širdis bei moko, kaip naudojantis savo rankomis padėti kitiems! Štai tada pasaulyje įvyks pokytis.

Senas posakis teigia: „Kai vienas moko, išmoksta du!“ Mūsų mokytojai išmoko, kaip elgtis priešais kamerą, kaip pasitikėti savimi, kaip patobulinti bendravimo įgūdžius. Tad kas gi pirmiausia pajunta tarnystės naudą? Tas, kuris tarnauja! Antrasis naudą gauna tas, kuriam tarnaujama. Išvydę save, kalbantį priešais kamerą, pamatysite save mokinių akimis. Tai didžiausia filmavimo kameros nauda. Technologijos yra labai galingos.

Jeigu kartu susiburia dešimt žmonių, viskas yra įmanoma. Henris Fordas yra pasakęs: „Jei manai, kad gali, ar manai, kad negali – esi teisus.“

Turėtumėte manyti, kad jums labai pasisekė, nes tai, ką pradėjote, pasklis po pasaulį. Jūs esate tie žmonės, kuriems teko garbė tai pradėti. Pasaulis prisimena pirmuosius. Mes pirmieji sukūrėme tokią programėlę, skirtą pasaulio gerovei. Pasaulis mus prisimins su dėkingumu. Jie galbūt neprisimins Mano vardo ar jūsų vardo. Tai nesvarbu! Tačiau jie prisimins atliktą darbą. Pabaigoje prisimenama tik tai, ką šiame pasaulyje mes nuveikėme. Iškeliaujančios sielos paskutinioji malda: „Dabar mano kvėpavimas susilieja su nemirtingu Dievo kvėpavimu, o mano kūnas virs pelenais. Prisiminkite viską, ką gero aš esu padaręs.“ Tai yra karma bhūmi (veiklos žemė). Visi jūs atlikote savo karmą, tačiau kokią karmą? Ne tokią, kuri jus pririša prie pasaulio, o tokią, kuri jūsų nepririša, nes tai darėte dėl kitų, o ne dėl savo egoistinių siekių. Tai išlaisvinantis veiksmas. Tad turėtumėte būti labai laimingi.

Su šia programėle pradedame visiškai naują švietimo erą – kitaip bus mokoma, kitaip bus mokomasi ir ateityje tai bus panaudojama mūsų švietimo sistemoje. 

Prisidėti prie programėlės plėtros kviečiami ir visi savanoriai, kurie norėtų pasidalinti ne tik kurio nors savo mokomojo dalyko žiniomis, bet ir vaikams pakalbėti apie gyvenimą, pamokyti juos praktinių įgūdžių, doros ir dvasingumo.

Šia proga gerbiamas Šri S. Surešas Kumaras, Karnatakos vyriausybės pradinio ir vidurinio ugdymo ministras, atsiuntė vaizdo žinutę, kurioje giria šias nuostabias Šri Satja Sai Loka Seva Švietimo institucijų grupės pastangas teikti nemokamą, aukštos kokybės bei vertybėmis grįstą ugdymą. Jis pasveikino sukūrus programėlę, kuri padės ne tik Satja Sai Loka Seva švietimo institucijose besimokantiems vaikams, bet ir bendrai visai visuomenei, ir palinkėjo didžiausios sėkmės.

Nuorodos

Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam programos pristatymas >>
Šri Satja Sai Loka Seva Gurukulam YouTube kanalas >>
Užsiprenumeravus galima gauti naujausią informaciją apie nuolat atnaujinamą medžiagą.