Sadguru Šri Madhusudano Sai žinia Guru Pūrnimos proga
2021.07.24

Sakoma, kad gyvenimas su Dievu yra begalinė viltis, o gyvenimas be Dievo – tai beviltiškas galas. Ar mes, kurie gyvename, kvėpuojame, mąstome, kalbame ir dirbame tik dėl Dievo, galime kada nors prarasti viltį?

Nors ekspertai dūsavo: „Neįmanoma“ (Impossible), Viešpaties tarnai atsakė: „Man įmanoma“ (I-am possible) – ne tik su viltimi, bet ir visiškai įsitikinę, kad kai Dievas yra šalia mūsų, įmanoma viskas. Ir ligoninė – Šri Satjos Sai Sarlos memorialas – tapo įmanoma dėl nenutrūkstamo dieviškosios malonės srauto ir nepaliaujamo ištikimų sekėjų atsidavimo. Tai buvo karo zona, bet tai buvo karas, kurio tikslas – gelbėti gyvybes! Darbas vyko dieną naktį, nepaisant žmogiškųjų išteklių ir materialinių problemų COVID‘o laikais, o per Guru Pūrnimą tyros meilės darbas, kurį atliko Dievo vadovaujami žmonės, buvo paaukotas prie Lotoso Pėdų.

Guru Pūrnima yra svarbiausia šventė kiekvienam ieškotojui, nes tai diena, skirta padėkoti dvasiniam mokytojui, kuris atveria mūsų neišmanančias akis didesnėms brangaus žmogiškojo gyvenimo galimybėms, vedančioms į Dievo suvokimą. Šri Adi Šankara savo svarbiausiame traktate apie dvasinį skyrimą „Vivekačudamani“ sakė: „Šie trys dalykai yra reti ir juos galima pasiekti tik su Dievo malone: gimti žmogumi, trokšti išsilaisvinimo ir būti kartu su didžiuoju mokytoju.“ Mums nutiko visi trys dalykai, todėl esame neapsakomai palaiminti. Vienintelis būdas pasinaudoti rečiausiu palaiminimu – tai eiti guru parodytu keliu ir pasiekti savirealizacijos tikslą (suvokti tikrąją Savastį), nes visa, kas mažiau, neatitiktų didžiulės guru malonės ir begalinių jo pastangų.

Tad Guru Pūrnima buvo švenčiama visame pasaulyje atnaujinant įsipareigojimą Bhagavanui Šri Satjai Sai Babai, visų guru Guru, eiti Jo meilės ir tarnystės pėdomis ir pasiekti tikslą – žmogaus egzistenciją paversti dieviška.

Tiesa ta, kad mes esame ne žmonės, bandantys įgyti dieviškąją patirtį, o dieviškos būtybės, išgyvenančios žmogiškąją patirtį. Atėjo laikas atmesti iliuziją ir suvokti savo tikrovę, kad esame Dieviški.  O dabar jau neabejotinai žinome, kad tai nėra neįmanoma!