Klausimas: Man labai liūdna dėl visų žudynių daugelyje šalių. Ką mes galime dėl to padaryti?

Atsakymas: Kiekviename amžiuje, visais laikais visada buvo ir gerų žmonių, ir ne tokių gerų. Jūs negalite apšviesti viso pasaulio, bet tikrai galite uždegti žiburį savo širdyje ir pasirūpinti, kad žmonės aplink jus būtų geri ir užjaučiantys. Dėl kitų, kurių negalite tiesiogiai pasiekti, – nuoširdžiai melskitės už jų gerovę. Štai kodėl turime maldą: „Samasta lokah sukhino bhavantu“. Tačiau tai, kad negalite padėti visam pasauliui, nereiškia, kad turėtumėte nieko nedaryti. Pasirūpinkite, kad bent jau tie žmonės, kurie yra jums pasiekiami, kurie palaiko ryšį su jumis,  būtų kupini meilės ir užuojautos. Jei kiekvienas savo mažomis pastangomis prisidės prie pokyčių, jie tikrai įvyks.

Ateina labai nuostabūs laikai. Kaip keičiasi metų laikai ir vienos gėlės nuvysta, o kitos auga, taip ir šiais besikeičiančiais laikais blogis kovodamas sunaikins save, o dharmiški žmonės pereis į kitą etapą – kaip ir mokykloje tie, kurie nesimokė, neišlaikys egzaminų ir nebus perkelti į aukštesnę klasę. Stenkitės kiek tik galite padėti kuo didesniam skaičiui žmonių išlaikyti egzaminą, o už likusius melskitės.

Vakaro satsangas Cisternine, Italijoje, 2015 m. balandžio 18 d.  p. 30
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2015 m. balandžio mėn., p. 30