Kodėl reikia atlikti sevą? Kam seva turėtų būti skirta? Kada reikėtų atlikti sevą? Kaip seva turėtų būti atliekama? Kur seva turėtų būti atliekama? Kai atliekate sevą, turėtumėte žinoti, kodėl, kam, kada, kaip ir kur ją atlikti.

Kada daryti sevą? Sevą galima daryti visada.
Kur atlikti sevą? Sevą galima atlikti visur.
Kaip atlikti sevą? Sevą reikia atlikti be jokio ego.
Kokią sevą reikia daryti? Reikia atsižvelgti į žmogų ir vietą.
Kieno labui seva turėtų būti atliekama? Kodėl žmogus turėtų užsiimti seva? Seva užsiimti turėtumėte dėl savęs. Visos vietos, visas laikas yra tinkami atlikti sevą, tačiau ją daryti reikia be jokio ego, be jokių prieraišų, be jokių lūkesčių. O kieno labui? Seva užsiimti turėtumėte dėl savęs, nes seva padaro jus geresniu žmogumi. Geriausia priežastis atlikti sevą – kad patys tobulėtumėte. Prieš padėdama kitam žmogui, ji padeda jums, padarydama jus geresniu žmogumi.

Visi yra tarnai, visi yra tarnai. Medžiai nokina vaisius kitų labui, jie nevalgo savo vaisių. Upės teka kitų labui, jos negeria savo vandens. Karvės duoda pieno kitų labui. Todėl sakoma, kad šis kūnas duotas tarnauti kitiems.

Viskas, ką Dievas sukūrė visoje visatoje, yra reikalinga kam nors kitam. Net ir negyvame kūne esantis kirminas irgi tarnauja, padėdamas tam kūnui suirti. Šioje Kūrinijoje kiekvienam buvo suteiktas vaidmuo tarnauti. Tarnauti pamiršta tik žmonės. Jie pamiršta, kad yra gimę tarnauti. Jie mano, kad yra gimę valgyti, miegoti, mėgautis ir galiausiai mirti. Tačiau tikrasis gyvenimo tikslas yra tarnauti ir per tarnystę suvokti save. Visa kita, ką darote su savo gyvenimu, nueina perniek. Pagrindinis ir vienintelis tikslas, dėl kurio viskas buvo sukurta, – kad galėtumėte tarnauti kitiems, o tarnaudami taptumėte geresniais ir dieviškais.

Akmuo evoliucionuodamas tampa augalu. Augalas evoliucionuodamas tampa gyvūnu. Gyvūnas evoliucionuodamas tampa žmogumi. Žmogus evoliucionuodamas turėtų tapti ne egoistu, o nesavanaudžiu, dievišku. Jei gyvenimo pabaigoje jis netampa dievišku, tai toks gyvenimas yra iššvaistytas veltui.

Iš Dieviškosios kalbos vakaro satsange Ispanijoje 2019 m. liepos 4 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Ispanijoje 2019 m. liepos mėn., p. 15–16