Pirmasis Dieviškasis vizitas Lietuvoje įvyko 2017 m. rugpjūčio 29–30 d. 
Viešasis satsangas vyko „Vaidilos“ teatre Vilniuje rugpjūčio 30 d.