Klausimas: Kai pasaulyje matome tiek daug blogio, kartais sunku tylėti. Noriu sužinoti, ar mes, žmonės, turėtume ką nors sakyti, kai matome, kad daroma kažkas bloga, o gal tą problemą turėtume tiesiog paaukoti Tau, Svami?

Svamis: Jei matote ką nors bloga ir nieko nedarote, tai jūs irgi tampate to blogio dalimi. Dėl padarytos klaidos ir jūs tampate kaltas, nes juk galėjote įsikišti. Pirmiausia turite stengtis patys. Visada sakau: „Darykite, ką galite, o visa kita palikite Man.“ Jeigu nepadarysite kaip galite geriau, o viską paliksite Svamiui, tai nieko nebus. Aš jus „įdedu“ į tokias situacijas, kad išmoktumėte su jomis susitvarkyti ir taip įgautumėte drąsos bei atjautos. Jei patys visai nesistengsite, o viską atiduosite Man, tai kaip jūs ko nors išmoksite? Jei tėvai iš perdėtos meilės nuolat ruošia savo vaikui namų darbus, tai kaipgi tas vaikas išmoks?

Pastebėję ką nors negero, pasistenkite tai sustabdyti. Melskite Manęs, kad jums padėčiau. Kitos išeities nėra – pirmiausia turite stengtis patys, o tik tada melsti Mano pagalbos. Tiesiog perkeldami tuos dalykus Man, jokių rezultatų nepasieksite.

Kai sėdite namie alkani, ar meldžiate Manęs, kad numalšinčiau jūsų alkį, ar einate į virtuvę, ką nors susirandate, pasigaminate ir pavalgote? Jei tai susiję su jūsų pačių problemomis, jūs norite jas išspręsti tuojau pat. O jei tai yra kitų žmonių problemos, norite jas perleisti Dievui. Tad stenkitės!

Ryto satsangas Australijoje 2015 m. rugsėjo 24 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 13 tomas, p. 211–212