Klausimas: Svami, gal galėtum mums paaiškinti, kaip kasdien gyventi pripažįstant, kad Darytojas esi Tu?

Svamis: Visi sėdite ir klausotės Manęs, bet turėtumėte minutėlę stabtelėti ir pagalvoti, kas jumyse kvėpuoja. Ar jūs dedate kokias nors pastangas, kad kvėpuotumėte? Jūs suvalgėte pusryčius ir pietus, bet kas tą maistą jūsų viduje virškina? Ar reikia jūsų pastangų, kad suvirškintumėte savo pietus? Nuo gimimo iki mirties jūsų širdis ir kūnas funkcionuoja patys, be niekieno pagalbos. Širdis plaka pati, savaime teka ir kraujas. Kas visus šiuos veiksmus atlieka? Jei visa tai nevyktų, ar galėtumėte ką nors daryti? Galbūt esate puikus dainininkas, oratorius, inžinierius ar gydytojas, bet, kad ir kas būtumėte, savo profesija galite užsiimti tik todėl, kad Dievas jumyse rūpinasi visais šiais dalykais.

Jei bent akimirką apie tai pagalvosite, suprasite, kad darytojas esate ne jūs. Tai Jis daro visus šiuos dalykus, kad jūs įgytumėte žinių, išlavintumėte įgūdžius ir taptumėte gydytojais, teisininkais ar inžinieriais ir gerai gyventumėte. Todėl medituokite savo kvėpavimą – „Soham“. Kai sukyla ego arba jus vargina prieraišos, atsisėskite ramiame kampelyje ir dėmesį sutelkite į savo kvėpavimą. Jis sako: „Soham, Soham“ – „Aš esu Tai, aš esu Tai“. Kai suvoksite: „Tas „Tai“ viską daro per mane“, tada visas jūsų ego išnyks.

Vakaro atsangas Mudenahalyje, 2015 m. rugsėjo 6 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 13 tomas, p. 101–102