Klausimas: Kur yra Šri Satja Sai Baba?

Sadguru Šri Madhusudanas Sai: Pirmiausia reikėtų žinoti keletą dalykų apie Bhagavaną Šri Satją Sai Babą. Turėtumėte teisingai suprasti kai kuriuos pagrindinius dalykus apie Jį, Jo asmenybę ir patį Jo tikslą. Jums gali atrodyti, kad bėgant amžiams Dieviškoji Sąmonė pilnai ir visapusiškai pasireiškia tik per avatārus. Tačiau tiesa ta, kad Ji reiškiasi visuose, visame kame – ji reiškiasi stale, kėdėje ir gėlėse. Tačiau būna retų atvejų, kai Dieviškoji sąmonė geba pasireikšti iki galo, visiškai nesusilpnėjusi, be jokių apribojimų, be jokių suvaržymų – tokios Dieviškos būtybės ateina kartas nuo karto ir jos vadinamos avatārais. Pūrṇa avatāras yra tas, kuris tą Dieviškąją sąmonę gali išreikšti visu pajėgumu ir visa galia.

Taigi tokiu būdu ta Dieviškoji sąmonė prisiėmė pavidalą, įgavo patį gražiausią ir žaviausią Bhagavano Šri Satjos Sai Babos pavidalą, kad būtų lengva su Juo dirbti, kalbėtis, lengva su Juo būti ir mylėti, kad Jis galėtų patraukti žmones prie didžiosios dvasingumo idėjos. Tad turite prisiminti, jog būtent Dieviškoji sąmonė šioje žemėje pasireiškia kaip asmuo, turintis tam tikrą misiją ar tikslą. Dažnai mes tai suvokiame atvirkščiai – sakome: „Rama yra Dievas“, bet nesakome: „Dievas yra Rama.“ Mes sakome: „Krišna yra Dievas“, nes Krišną pažįstame, o Dievo nepažįstame. Todėl ir nesakome: „Dievas yra Krišna.“ Visa tai yra reliatyvu. Panašiai ir dauguma mūsų vis kartojo: „Bhagavanas Šri Satja Sai Baba yra Dievas“, ir tai yra tiesa. Tačiau didesnė tiesa, tikroji tiesa yra ta, kad „Dievas yra Bhagavanas Šri Satja Sai Baba“. Dievas buvo, yra ir bus. Tai yra aukščiausia vedānta.

Antra, kai Dieviškoji sąmonė apsireiškė kaip asmuo, kaip guru, kaip vadovas, kaip Dievas, Ji mums vadovavo ir nukreipė teisingu keliu. Taip prasidėjo ši kelionė. Tačiau, kaip sako Konfucijus, kai mokinys pasiruošęs, atsiranda guru. O kai mokinys būna iš tiesų pasiruošęs, guru dingsta. Taigi tam tikru metu mes tos minties negalėjome priimti, nes viską darėme todėl, kad mums buvo liepiama, – mes darėme, nes mūsų to prašė, – kitaip nieko nebūtume darę. Tuomet ir prasidėjo perėjimas. Manau, kad maždaug per 2019 m. Guru Pūrnimą įvyko tikrasis perėjimas, kai iš tikrųjų nebuvau tam pasiruošęs. Pačioje pradžioje aš niekada nebūdavau pasiruošęs. Visada būdavau tarsi stumiamas į kitą etapą, man to net nesuvokiant. Tiesą sakant, turėjau su tuo susitaikyti. Mes pasiryžome siekti savo tikslo. Štai kodėl sakau, kad gurudakṣiṇa (auka, užmokestis guru) nereiškia eiti ir dėti gėles prie samādhi (kapo). Gurudakṣiṇa reiškia gerbti guru žodį. Štai kaip tai prasidėjo. Ir laikui bėgant darėsi vis akivaizdžiau, kad reikia pasikliauti Dieviškąja sąmone, nes toks yra tikrasis tikslas. Štai kaip vyko mokymas. Jūs irgi turite pamažu pradėti kliautis savo Dieviškąja sąmone.

Ir tada žinosite, kad tai visada buvo patvirtinta Esaties. Tačiau pamažu ta Esaties ėmė įsilieti į sąmonę. Tad kaip šį fenomeną suvokti dabar? Kai vandenį perpilate iš vieno indo į kitą, jis atrodo kitaip – iš mėlynos stiklinės jis patenka į geltoną, bet vanduo yra tas pats. Gerdami tą vandenį žinote, kad jis yra tas pats. Panašiai ir tie, kurie pažįsta Bhagavaną Šri Satją Sai Babą, savaime suprantama, kad su Dievu bendrauja per Jį. Tie, kurie pažįsta Jėzų (šiandien Didysis penktadienis), su Dievu bendrauja per Jį – jiems Jėzus yra Dievas. Galiausiai kyla klausimas – kas gi yra Dievas? Kaip jau sakiau, vedāntos lygmeniu Dieviškoji sąmonė – tai Absoliuti Nesavanaudiška Meilė. Tad kai įvyko perėjimas, aš tikrai buvau labai sutrikęs, tam tikra prasme jaučiausi pasimetęs, man kilo daugybė klausimų. Žinojau, kad bus užduota daug klausimų, kils daug abejonių, o tai man nebuvo naujiena. Visada kildavo begalė klausimų ir abejonių, bet tuomet buvo lengva, nes aš tiesiog aklai sekiau iš paskos – tada buvo kuo sekti. Tačiau dabar staiga priešais save nebemačiau nieko. Jaučiausi lyg vaikas, pasiklydęs naujoje vietoje.

Bet tada ėmiau klausyti savo vidinės sąžinės. Ji man vis kartojo: „Štai kaip yra, štai ką tu turi daryti.“ Negalėjau į ją nekreipti dėmesio, nes jos balsas labai garsus ir aiškus. Taigi turėjau tiesiog tikėti ta Dieviškąja sąmone. Tai man buvo pasakyta pačioje pradžioje – šis etapas truks dešimt metų, po dešimties metų taip nebebus. Ir man visada atrodė, kad po dešimties metų aš vėl būsiu toks, koks buvau anksčiau. Bet aš nežinojau, kad visa tai man buvo suplanuota. Šie dešimt metų buvo tarsi pereinamasis etapas, kai geležis, ilgai būdama arti magneto, pati tampa magnetu – ji įsimagnetina. Tai yra „Dieviškumo perdavimas“. Pasikeis vardai, būdai, reikalai, nes dabar tai reiškiasi per kitą pavidalą, turintį kitą vardą ir kitokias asmenines savybes. Tuo atžvilgiu tai skiriasi, bet tam tikra prasme yra tas pats. Bet, kaip sakiau, jei paragautumėte – žinotumėte. Vien žiūrėdami į tai nesuprasite, turite to paragauti. Paragauti – tai dirbti iš tiesų artimai, stengtis suprasti ir neturėti išankstinių nuostatų. Kai ateiname keldami sąlygas, Dievą prarandame. Jei ateiname be jokių sąlygų, Dievą surandame vos spragtelėję pirštu. 

Iš pradžių tai buvo sunki patirtis, bet dabar žinau, kad taip ir turėjo būti. Tu atsiduodi tam Dieviškumui, Jis tave užvaldo, per tave daro tai, ką nori, o tu nesikiši, t. y. neleidi, kad tavo protas trukdytų. Toks yra mūsų visų likimas, anksčiau ar vėliau. Būkite pasiruošę! Aš nesakau, kad visi galite tvirtinti, jog Bhagavanas Šri Satja Sai Baba „įėjo“ į jus, nes tai tik būdas viskam paaiškinti. Iš tikrųjų tai Dieviškoji sąmonė, kuri staiga jumyse prabunda ir pradeda daryti tai, ką turi daryti. Bhagavano Šri Satjos Sai Babos asmenybė yra tik katalizatorius šiems pokyčiams įvykti. Katalizatorius nieko nedaro – jis tik sukelia reakciją, padeda ją užbaigti, o jai pasibaigus lieka visiškai nepakitęs. Toks yra Dievas, toks yra Dieviškumas. Jis yra katalizatorius, kuris iš tikrųjų paskatina jūsų vidinį Dieviškumą padaryti tai, ką reikia. Tam tikra prasme tai yra taip pat, bet kartu ir kitaip. Ar aišku? Pamąstykite apie tai! 

Sadguru Šri Madhusudano Sai atsakymai į jaunimo klausimus
2022 m. balandžio 16 d., Singapūras >>