Klausimas: Daug jaunų žmonių yra prisirišę prie Šri Satjos Sai Babos. Sakei, kad Jis yra kiekviename iš mūsų. Kur tiksliai Jis dabar yra? Prašau, paaiškink mums.

Sadguru Šri Madhusudanas Sai: Bhagavanas Šri Satja Sai Baba yra Dievo pasireiškimas. Jei užsimerkiu ir galvoju apie Jį, vis dar galiu Jį čia matyti – bet Jis nusprendžia nekalbėti. Jis tiesiog stebi ir prašo manęs eiti pirmyn ir daryti tai, ką reikia. Todėl net ir šiandien nežinau, ką veiks mano rankos, kokie bus mano judesiai, kalba ar mintys. Tačiau gerai žinau, kad tai šiek tiek skiriasi nuo to, kaip buvo anksčiau. Žinau, kad aiškiai galėdavau jausti Jo energiją, Jo veikimo būdus, Jo metodus, Jo veiksmus per mane. Dabar suprantu, kad per mane veikia ne Bhagavanas Šri Satja Sai Baba kaip pavidalas. Tai daro neutrali esybė – Dievas. Kai tik prireikia Bhagavano Šri Satjos Sai Babos, Jis visada būna šalia, Jis visada čia. Nes pats Dievas labai greitai įgauna tą pavidalą ir pas jus ateina. Jei meldžiuosi Krišnai – aš matau Krišną. Bet tai nereiškia, kad Krišna visą laiką veikia per mane. Dievas visą laiką yra čia – kokį pavidalą norime garbinti, tokiu Jis ir apsireiškia.

Jei Bhagavaną Šri Satją Sai Babą laikote asmeniu, turinčiu pavidalą ir esančiu tam tikroje vietoje, – tai Jo tiesą suvokiate labai ribotai. Tačiau tiems, kurie prisirišę prie Bhagavano Šri Satjos Sai Babos pavidalo ir meldžiasi tam pavidalui, Jis tuo pavidalu ir apsireikš. Net ir šiandien tie, kurie meldžiasi Širdi Babai, gali įsivaizduoti arba matyti Širdi Babą, ateinantį pas juos tuo pavidalu. Jis jų neklaidins, apsireikšdamas kitu vardu ir pavidalu, nes Jis nori juos patraukti į tą dvasinį kelią, kuris jiems patinka. Pas ką nors kitą Jis ateis kaip Jėzus, Krišna, Rama, bet tai yra ta pati Dieviškoji sąmonė – neturime to pamiršti. Deja, daug žmonių taip prisiriša prie vardo ir pavidalo, kad pasidaro beveik fanatikai. „Tik šis pavidalas yra Dievas, niekas kitas, visi kiti yra netikri“ – tokio požiūrio negalime sau leisti. Turime būti drąsūs, plačių pažiūrų ir visada dėkingi Dievui, kad Jis prisiėmė pavidalą, vardą bei formą ir Save apribojo individualia tapatybe, kad galėtų vesti žmones šventuoju keliu – kitaip būtume pražuvę. Tačiau Jis turėjo ir didesnį tikslą – parodyti, kad ir paprastas žmogus, norintis atsisakyti viso savo egoizmo, gali pasiekti nepaprastų aukštumų. Tai svarbesnė pamoka.

Dievo nužengimas – tai pamoka, kurios Jis mokė būdamas pirmuoju avatāru. Žmogaus pakilimas šitame „inde“ (turimas omenyje Sadguru) – tai didesnė pamoka. To turime išmokti visi – ir tai bus tikroji mūsų duoklė. Nėra prasmės sakyti: „Aš esu sekėjas“ ir toliau kalbėti apie tai, ką Jis padarė, kaip padarė ir kada padarė. Taip kalbėdami Jo šlovės negalite nei padidinti, nei ką nors iš jos atimti – nieko nenutiks! Tačiau kas atsitinka jums – štai ko turite klausti. Jūsų šlovė pašlovina Jį. Jis pašlovinamas tuomet, kai suvokiate savo Dieviškumą ir einate šiuo keliu. Taigi, jei vis dar esate prisirišę prie pavidalo ir vardo ir norite tarnauti tam pavidalui ir vardui, tuomet darykite tai, ką Jis pasakė – tai viskas, ką stengiuosi pasakyti. Jūsų Dieviškumas yra čia, su jumis. Taip pat ir gausybė palaiminimų. Pagaliau kiekvienas turi eiti šiuo keliu. Tai tarsi žmogus, netekęs tėvų ir negaunantis jų patarimų, turi prisiminti tėvų žodžius ir toliau eiti jų nurodytu keliu.

Sadguru Šri Madhusudano Sai atsakymai į jaunimo klausimus
2022 m. balandžio 16 d. Singapūras >>