„Bhagavad gītā skirta visiems.
Tai nėra religinis tekstas – tai dvasinis tekstas;
iš tikrųjų tai yra viso gyvenimo vadovas, instrukci
ja.“

Tai ištraukos iš Dieviškųjų kalbų,
kuriose Sadguru aiškina Bhagavadgytą
.

Grojaraščiai

Mokykimės Bhagavadgytos
Let's learn Bhagavad Gita >>

Sadguru Šri Madhusudanas Sai aiškina Bhagavadgytą
Essence of Bhagavad Gita by Sadguru Sri Madhusudan Sai >>

Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos ir atsakymai į klausimus
(2023 m. liepos 5-25 d.)
Gita Sara Sarita >>

 

Štai kokia nuostabi yra Bhagavad gītā. Ji skirta visiems. Tai nėra religinis tekstas – tai dvasinis tekstas; iš tikrųjų tai yra viso gyvenimo vadovas, instrukcija. O kada reikėtų skaityti kokio nors daikto instrukciją?  Pavyzdžiui, nusiperkate naują prietaisą, instrumentą, telefoną ar automobilį. Kada reikėtų skaityti instrukciją? Po to, kai jį sugadinote? Dažniausiai taip ir darome – kai jis nustoja veikti, nes kažką padarėme ne taip, tada atsiverčiame instrukciją ir žiūrime, kas nutiko. Tačiau iš tos paścāttāpos (atgailos) jokios naudos, nes tą daiktą jau sugadinote.

Tad Gītā yra žmogaus gyvenimo instrukcija. Kaip reikia gyventi, ko reikia vengti, ką reikia priimti, kokius darbus daryti, kokių darbų nedaryti, kaip tai daryti, kad pasiektume Aukščiausiąjį. Mūsų žmogiškasis gyvenimas duotas tam, kad pasiektume Aukščiausiąjį. Taigi, kaip tai padaryti? Bhagavad gītoje visa tai aprašyta.

O kas parašė šią instrukciją? Tas, kuris tą prietaisą sukūrė! Jis parašė instrukciją. Kas kitas gali tai parašyti, kas gi kitas turi teisę apie tai rašyti ar kalbėti?

Tad Šri Krišna, būdamas Aukščiausiasis Viešpats, pats Aukščiausiosios Sąmonės, to akṣara brahmano, įsikūnijimas, kalba apie kiekvieną žmogaus gyvenimo aspektą, kalba apie mūsų proto prigimtį, apie prakṛti, kalba ir apie akṣara paramātmaną. Apie tai, kaip paramātmanas ir prakṛti visada būna kartu; kaip tas paramātmanas pasirodo kaip jīvātmanas, tarsi besidžiaugiantis arba kenčiantis, patiriantis žmogaus gyvenimo vingius ir jo proto kaprizus. Tačiau Jis toks nėra. Tokia yra galutinė mintis. Ir kai įsisąmoniname tą mintį, kad nesame nei prakṛti, nei puruṣa, bet esame puruṣottama, Galutinė Aukščiausioji Tikrovė, tuomet visas mūsų sielvartas, visa mūsų sumaištis ir abejonės išsisklaido, visa mūsų moha sunaikinama.


>>  Visa kalba >> 

_______

akṣara – nenykstantis, nesunaikinamas.
brahman – Aukščiausioji Esybė, tikroji Savastis.
jīvātman – individuali siela.
moha – Iliuzija, neišmanymas arba prisirišimas. Vienas iš šešių vidinių priešų (ariṣaḍvargų).
paścāttāpa  – atgaila, apgailestavimas dėl atlikto veiksmo.
paramātman – Aukščiausioji Siela.
prakṛti – gamta.
puruṣa – Sąmonė, Savastis.
puruṣottama – Aukščiausioji Esybė. Pažodžiui: „geriausias tarp žmonių“.