Gal Aš vienu kartu neišgelbėsiu visų žmonių, bet jeigu Aš nepadarysiu tiek, kiek dabar galiu padaryti, tada Aš būsiu neatlikęs savo pareigos. Visi turite iš to pasimokyti. Ar vardan kitų padarote viską, ką galite? Padaryti truputėlį – kas labai patogu, komfortiška, kas nesukelia jokio skausmo ar nepatogumų – tai nėra seva. Tai tik pasirodymas. „Aš turiu tiek, todėl duosiu šitiek. Aš dirbu tiek, todėl paaukosiu šitiek. Nes taip man labai patogu, tai nedaro įtakos mano gyvenimo būdui, mano gyvenimo kokybei, netrukdo mano norams.“ Toks požiūris nėra teisingas. „Tai geriausia, ką galiu padaryti, daugiau padaryti neįmanoma“, – taip turite galvoti ir pagal tai elgtis.

Toks buvo Karna. Krišna Ardžunai visuomet girdavo Karną. Ardžunai, kuriam Krišna buvo geriausias draugas, buvo skaudu klausytis, kad Jis visuomet aukština Karną. Todėl kartą Krišna tarė jam: „Leisk tau parodyti, koks yra Karna.“ Jiedu apsirengė kaip brahmanai ir nukeliavo pas Karną. Jis tuo metu plaukus tepėsi aliejumi: kairėje rankoje laikė dubenėlį su aliejumi, o dešinės rankos pirštus mirkydavo aliejuje ir tepėsi plaukus. Krišna su Ardžuna, persirengę brahmanais, Karnai pasakė, kad jiems reikia aliejaus. Karna labai lengvai galėjo pasakyti tarnui, kad šis nueitų pasižiūrėti, kiek namuose yra aliejaus, ir tada jiems duoti aliejaus. Bet ką jis padarė – nieko nelaukdamas brahmanui Krišnai jis ištiesė kairę ranką su dubeniu aliejaus. Brahmanas Krišna vis dar norėjo, kad Ardžuna gautų gerą pamoką, todėl Karnai ėmė priekaištauti: „Negi nežinai, kaip reikia paduoti? Šventraščiai sako, kad kaire ranka negalima duoti, reikia duoti dešine ranka.“ Karna atsakė: „Krišna, jeigu aš lauksiu, kol dubenį perkelsiu iš kairės rankos į dešinę, tai mano noras, mano pasirengimas duoti aliejų gali pradingti. Todėl tau duoti noriu iš karto. Aš nenoriu eiti ir žiūrėti, yra ar nėra aliejaus, daug ar mažai galiu jo duoti – nenoriu jokių skaičiavimų. Net jeigu tai kairė ranka – jeigu nusprendžiau duoti, nes tu jo paprašei, aš turiu tai daryti nė kiek nedelsdamas – net tiek, kad perkelčiau indą į kitą ranką.“

Iš Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalbos 
Singapūras, 2018 m. rugpjūčio 5 d.