naham manušjo na ča deva jakšah
na brahmana kšatrija vaišja šudrah
na brahmačari grihi vanastah
aham satja bodhakah satjam šivam sundaram

Aš nesu žmogus, nesu ir Dievas, nesu jokia dangiška būtybė.
Nepriklausau nė vienai iš keturių kastų – brahmanų, kšatrijų, vaišijų ar šudrų.
Manęs negalite priskirti ir jokiam iš keturių žmogaus gyvenimo tarpsnių (ašramų).
Aš esu Tiesos Mokytojas. Mano prigimtis yra tiesa, gėris, grožis!

Trijuose pasauliuose nėra nieko, ko Aš nežinočiau – Aš žinau viską. Ne todėl, kad turėčiau antgamtinių galių, o todėl, kad Aš esu visur, visada, – tad žinau viską, kas vyksta. Šis žinojimas ne pasiskolintos, išmoktas ar užsitarnautas, Dievui jis yra natūralus, nes Jis yra visuresantis. Jei skruzdėlė ropotų jūsų kūnu, argi nežinotumėte, kad ji ten ropoja? Taip ir Aš žinau apie viską, kas gimę iš Manęs, – Aš žinau viską, visada, visur.

To nesuvokdamas žmogus mano, kad jis viską žino, tad elgiasi pagal savo užgaidas ir polinkius. Žmogui būdinga elgtis taip, tarsi žinotų viską, nors iš tikrųjų jis nežino nieko, o Dievui būdinga elgtis taip, tarsi Jis nieko nežinotų, nors iš tikrųjų Jis žino viską.

Dėl Savo sekėjų, Savo vaikų, Dievas padarys viską. Tačiau sekėju negalima tapti vos pasitepi vibhučiu (šventaisiais pelenais), apsirengi tam tikrą drabužį ar kartoji Dievo vardus. Iš tikrųjų sekėjas yra tas, kurio širdyje nėra nieko kito, tik Dievas. Kai tai įvyksta, tada ateina ir visa kita. Tokio žmogaus gyvenime Dievas yra pats pirmutinis ir pats svarbiausias. Tik tokį žmogų galima vadinti tikru sekėju.

Jei turite Dievą, turite viską. Jei yra objektas, yra ir jo šešėlis. Šis pasaulis yra tik Dievo šešėlis. Jei gaunate Dievą, gaunate ir visa kita.

Aš esu Dievas „Taip! Taip! Taip!“. Tik jums egzistuoja ir „ne“, ir „taip“. Man viskas yra „Taip! Taip! Taip!“. Jūs gausite viską, ko tik Manęs paprašysite. Bet paprašyti gali būti nedaug progų. Taigi, kai tik turite progą būti prie Dievo, prašykite to, kas svarbiausia. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra Pats Dievas. Nieko nėra svarbesnio už Jį. Tad turite prašyti Dievo – tada gausite ir visa kita.

Kartą gyveno princas, kuris savo gimtadienio proga išdėliojo visą savo turtą ir sukvietė žmones ateiti ir išsirinkti ko nori. Žmonės graibstė vienokius ar kitokius brangius daiktus, o viena mergina neėmė nieko. Nustebęs princas ją užkalbino: „Tu atrodai kaip paprasta mergina, o čia išdėliota tiek daug vertingų daiktų. Gali pasiimti tiek, kiek telpa tavo delnuose, tad imk ką tik nori. Kadangi dabar mano gimtadienis, tai turi teisę gauti viską, ko tik nori.“

Mergina atsakė: „Nors jie ir vertingi, niekas iš padėtų daiktų manęs netraukia. Bet žinau, kad yra kažkas daug vertingesnio, kas neparodyta, – aš noriu to.“

Princas tarė: „Šiandien dalinu viską, kas tik ko paprašo. Tad gali prašyti ko tik nori, net jeigu čionai to nėra.“

Ji paėmė jam už rankų ir pasakė: „Mano delnuose puikiai telpa tavo rankos. Aš noriu, kad tu būtum mano vyras.“

Nustebusiam princui ji aiškino: „Prince, vėliau tu tapsi karaliumi. Tad jei turėsiu tave kaip savo vyrą, turėsiu visą karalystę. Kodėl turėčiau prisikrauti į rankas menkaverčių dalykų ir eiti namo? Tai būtų saviapgaulė. Jei savo rankose aš galiu laikyti tave, tai visai nenoriu laikyti jose menkaverčių daiktų.“ Taip ji tapo karaliene ir gavo visą karalystę.

Toks yra ir žmogaus gyvenimas. Dievas tik vieną kartą ateina ir paklausia: „Ko tu nori?“ Tada visos jūsų praeities samskaros (neregimi ankstesnių gyvenimų įspaudai) ima judinti jums liežuvį ir išspaudžia žodžius. Jei samskaros ne itin tyros ir tą akimirką nesusivoksite, ko paprašyti Dievo, tuomet būsite praleidę nuostabią progą. Ir gyvendami ant upės kranto liksite ištroškę.

Užsitikrinkite, kad visur, visose vietose, visais laikais, visose situacijose melstumėte tik vieno dalyko: „Aš noriu Dievo! Aš noriu Dievo! Aš noriu Dievo!“ Jei gausite Dievą, gausite ir visa kita. Jei turite karalių, gausite ir karalystę. Tie, kurie turi Dievą, turi viską, o tie, kurie turi viską, išskyrus Dievą, neturi nieko. Tai tiesa, kurią skelbiu diena iš dienos.

Neapribokite Dievo viena vieta, vienu metu, viena situacija, vienu pavidalu ar vienu vardu, nes Jis yra visur, visais laikais, visose vietose, bet kuriuo metu.

Iš Dieviškosios kalbos popietiniame satsange dr. Sešadri namuose Singapūre, 2017 vasario 2 d. 
Bukletas „Dieviškasis vizitas Singapūre 2017 m. vasario mėn.“, p. 4-6.