Tas, kuris negimęs ir nemiręs, amžinasis,
Tas, kuris neturi nei pradžios, nei vidurio ar pabaigos, yra Pats Dievas.
Jis nei gimsta, nei auga, nei miršta.
Jis egzistuoja visuose kaip Atma.
(Telugų eilės)

Brangūs Dievo įsikūnijimai!

Tas, kas gimsta, auga ir miršta, negali būti Dievas, nes Dievas egzistuoja visais laikais, visose vietose ir visose situacijose. Kaip motina pasilenkia, kad pakeltų savo vaiką, taip ir Dievas nusileidžia, kad išlaisvintų Savo sekėjus. Vedos Jį apibūdina kaip išbaigtą. Jam nieko nereikia. Prie Jo nieko negalima pridėti ir nieko iš Jo negalima atimti. Jis apibūdinamas kaip vandenynas, į kurį įsilieja daug upių, bet vandenynas nepatvinsta.

Beformė Atma įgauna pavidalą, kad sekėjams taptų artima ir juos mokytų aukščiausių tiesų. Visų Dievo įsikūnijimų ir mokytojų tikslas yra toks pats, jis nesiskiria. Jie visi įgauna pavidalą, kad sekėjus mokytų aukščiausios tiesos, kad jie yra Pats Dievas.

Nesvarbu, iš kokio indo geriate, – svarbu, kad vanduo numalšina jūsų troškulį. Vadovaukitės bet kurio mokytojo mokymu. Jei to laikysitės, jums bus naudinga. Tikrasis tikslas, dėl kurio Svamis atėjo, – kad padėtų jums suvokti savo tikrąją Savastį. Vienintelė priežastis, kodėl Svamis vis dar būna, – kad jūs pasistengtumėte suvokti savo tikrąją Savastį. Net po pamokų mokykloje, Jis duoda papildomas pamokas, kad galėtumėte daugiau išmokti ir galiausiai išlaikytumėte egzaminus.

Visi turite mokytis pradinėje mokykloje, vidurinėje, universitete – jūs turite kilti aukščiau. Niekas nenori amžinai likti toje pačioje klasėje ar toje pačioje mokykloje. Todėl manyti, kad Dievas gali egzistuoti tik turėdamas pavidalą, o ne kitaip,  – tai labai ribotas mąstymas.

„Dievas turi būti toks ir negali būti kitoks, Dievas turi būti čia, bet negali būti ten,“ – visi tokie apribojimai kyla dėl neišmanymo. Tai lyg sugniaužti kumštį ir sakyti: „Aš pagavau orą!“

Dievo negalima apibūdinti. Iš tikrųjų Vedos teigia, kad Jo negalima suprasti protu ir negalima apibūdinti žodžiais.

Jei kas nors skelbiasi galįs paaiškinti Dievo tikrovę ar supratęs Dievo prigimtį – tai negali būti didesnės netiesos. Tas, kuris sako, kad suprato, – nesuprato, nes tas, kuris iš tikrųjų pažįsta Dievą, neras žodžių Jam apibūdinti. Tie, kurie gali žodžiais paaiškinti Dievą, Jo nesuprato. Dievą galima tik pajusti ir patirti savo širdyje ir niekur kitur.

Iš Dieviškosios kalbos satsange Taipėjuje, Taivanyje, 2017 m. kovo 22 d. 
Bukletas „Dieviškasis vizitas Taivanyje 2017 m. kovo mėn.“, p. 37-38.