Tie, kurie ilgisi, kurie trokšta, kurie maldauja Viešpaties ir Viešpaties meilės, tie ras savo kelią pas Viešpatį, o Viešpats ras kelią pas juos. Dėl to nėra jokių abejonių.

Todėl ir sakau – jei jums iš tikrųjų reikia Manęs, esate Manęs nusipelnę!

Jei esu jums gyvybiškai svarbus, jei esu jūsų širdies plakimas, jei esu kraujas, tekantis jūsų venomis, jei esu jūsų kvėpavimas, jei esu jūsų akių šviesa, jei esu žodžiai jūsų lūpose, jei esu tai, ką girdite ausimis, jei esu tai, ką liečiate rankomis, – jei esu jums viskas, tuomet būsiu su jumis vienu ar kitu pavidalu, ir jūs būsite su Manimi vienu ar kitu pavidalu.

Mūsų pavidalai, mūsų vardai, mūsų vietos gali keistis, bet mūsų meilė liks tokia pati visada, per amžius. Būtent tai ir stebime šiandien. Vardai pasikeitė, pavidalai pasikeitė, vietos pasikeitė, aplinkybės pasikeitė, bet meilė tarp Svamio ir Jo sekėjų, meilė tarp vaikų ir Svamio liko tokia pati, liko amžina. Ta meilė mus vis sugrąžins skirtingais vardais ir pavidalais, ir skirtingose vietose.

Ugdykitės tokią meilę ir kasdieną ją stiprinkite, maitindami vien tik Viešpaties ilgesiu ir troškimu vien tik Jo, ir nesugadindami jokiu kitu noru. Aukite taip, kad šis ryšys taptų neperskiriamas ir kitame gyvenime, ir dar kitame, ir dar kituose.

Iš Dieviškosios kalbos minint tarptautinio radijo kanalo „Sanathana Vani“ trečiąsias metines
Šri Satja Sai Premamrutam, Mudenahalis, 2018 m. lapkričio 18 d.