Sekėjai nori Dievą pasiekti trumpiausiu keliu. Pasaulyje gali būti trumpiausių kelių, tačiau dvasingume trumpiausių kelių nėra, nebent atsisakius visų troškimų. Tuomet lieka tiktai vienas dalykas – troškimas pamatyti ir patirti Dievą. Nėra kito būdo, kaip būtų galima Jį suprasti.

Kai sugebate taip trokšti, taip stipriai melstis, tada Dievas prisiima fizinį pavidalą ir nusileidžia į pasaulį pas Savo sekėjus, kad padėtų jiems patirti Dievo realumą, Dievo esmę ir paskatintų juos trokšti tapti tokiais, kaip Jis. Tas, kuris yra begalinis, kuris yra beformis, kuris yra nematomas, įgauna pavidalą, kurį galima pamatyti, išgirsti, paliesti ir patirti – bet tik tam, kad leistų jums žvilgtelėti į tai, koks Dievas yra.

Galiausiai Jis atsisako fizinio kūno ir grįžta į Savo tyrą Dieviškąją Savastį. Jis ateina jums pasakyti, kad siektumėte Jo ir matytumėte Jį ten, kur Jis iš tiesų yra – ten, kur jūs jau esate.

Dievas Savo įsipareigojimą jau įvykdė ateidamas ten, kur esate jūs, – dabar jūsų pareiga pamatyti Dievą ten, kur Jis iš tikrųjų yra.

Jei norite pagauti Krišną, kuris vagia sviestą, turite sekti sviestuotais Krišnos pėdsakais – būtent taip motina Jašoda sugebėjo pačiupti neklaužadą Krišną.

Jei norite Mane pasiekti, turite irgi sekti Mano pėdsakais. Turite sekti Mano meilės ir tarnystės pėdsakais, ir jei eisite Mano pėdsakais, neabejotinai Mane pasieksite.

Dievo nusileidimas į Žemę, kad būtų tarp jūsų, – tai pirmoji šios istorijos dalis. Jūsų pakilimas, kad būtumėte su Dievu, – tai antroji dalis. Tuomet apskritimas bus pilnas. Nesvarbu, kaip išsamiai tai apibūdinsite, apdainuosite, aptarinėsite ar tai įsivaizduosite – kol neįsidėsite į burną nors kąsnelio maisto, tol jis jūsų alkio nenumalšins. Jei iš tikrųjų esate išalkę Dievo, jus patenkinti gali tik patyrimas. Apibūdinimai ir nesibaigiantis kalbėjimas apie Dievą niekam nepadės.

Iš Dieviškosios kalbos Selajange, Malaizijoje, 2015 m. rugsėjo 30 d.
Bukletas „Dieviškasis vizitas Malaizijoje 2015 m. rugsėjo-spalio mėn.“, p. 8,