Narasimha Murtis yra mokytojas, tad jis žino, kaip kalbėti. Jis atėjo pas Babą būdamas 19 metų. Tuo metu jis turėjo daugybę tamsių plaukų. Šrynivasas atėjo pas Babą, kai jam buvo tik 15 metų. Jo tėvas buvo policijos komisaras, o motina gydytoja. Tėvai negalėjo jo suvaldyti, todėl atidavė jį Babai ir paprašė, kad tai darytų Jis.

Baba yra tarsi remonto dirbtuvės, kur visi atveža senus, pažeistus ir sudaužytus automobilius, kuriuos Aš sutaisau ir jiems grąžinu važiuojančius. Aš priimu žmones, kurie serga, turi sunkumų ir problemų, tada juos pagydau ir išsiunčiu atgal kaip laimingus žmones. Būtent tai Aš darau kiekvienam, kuris ateina pas Mane. Dievo darbas toks – reikalus pataisyti. Jei tik kas nors ateina su kokia nors problema, bet kur ir bet kada, tuos reikalus sutvarkyti – tai Dievo darbas. Jis vis ateina ir ateina, kad būtų su žmonėmis ir galėtų šį darbą dirbti. Nors Jo negalima pamatyti, Jis yra visur.

(Rodydamas į kėdę) Pavyzdžiui, ši kėdė. Šiandien galite matyti kėdę, bet ne stalių, kuris ją padarė. Tačiau turi būti stalius, nes būtent taip atsirado kėdė. Visi dėvite drabužius. Turėjo būti siuvėjas, kad atsirastų drabužis. Jei yra maisto, tai turėjo būti kažkas, kas jį pagamino, kad galėtumėte tai valgyti.

Taip pat turėjo būti ir pasaulio, kuriame gyvenate, Kūrėjas. Kaip nematote siuvėjo, staliaus ar virėjo, taip nematote ir Dievo, bet matote Jo kūriniją ir todėl žinote, kad Dievas egzistuoja. Jis yra šio pasaulio Kūrėjas, todėl viskas jame sukurta Jo galia. 

Iš Dieviškosios kalbos vakaro satsange Murtene, Šveicarijoje 2018 m. balandžio 3 d. 
Bukletas „Dieviškasis vizitas Šveicarijoje 2018 m. balandžio mėn.“, p. 8.