Šiandien senoliai kenčia, net ir tie, kurie turtingi. Anksčiau manydavome, kad kentėti lemta tik vargšams, tačiau šiandien kenčia ir senyvi žmonės, kuriems pinigų netrūksta. Jie gali įsigyti naujausių, pažangiausių medicinos technologijų, skirtų jų slaugai, bet negali nusipirkti meilės ir užuojautos – to nenusipirksi. Jie gali patekti į geriausias ligonines ir visą savo turtą išleisti medicininei priežiūrai – taip, jie gaus aukščiausio lygio medicininę priežiūrą, tai ne problema, – bet meilės ir atjautos nenusipirksi. Meilės ir atjautos galima sulaukti tik tokioje vietoje kaip ši, kur žmones įkvepia idealas – noras būti naudingam, tarnauti kitiems, gebėjimas tai daryti visiškai pasišventus, su meile ir atsidavimu Dievui. Tai didžiausia dorybė, kokią tik galima išsiugdyti. Savo pasižadėjimuose ir maldose jie prašo suteikti jėgų, kad kiekvieną žmogų galėtų nuoširdžiai mylėti ir atjausti. Tas nuoširdumas ir yra šitų namų sėkmės priežastis.

Iš Dieviškosios kalbos „Svamio namuose“ Singapūre,
2018 m. rugpjūčio 5 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Singapūre 2018 m. rugpjūčio mėn., p. 8 (anglų k.)