Viso pasaulio visų religijų mokymas yra tas pats. To nesuprasdami, sekėjai užmiršta mokymą ir ginčijasi dėl to, kuris mokytojas viršesnis. Taip bekovodami jie užmiršta patį mokymą ir jo esmę. Štai dėl ko reikalai pakrypsta neteisinga linkme – nes kiekvienas interpretuoja savaip, bet jei paskiriami vaistai, juos reikia vartoti tinkamomis dozėmis ir tinkamu metu. Jie duos naudos tik tada, kai tiksliai laikysitės gydytojo nurodymų. Bet jei vaistus vartosite savo nuožiūra, akivaizdu, jie nepadės. Galite sakyti: „Aš vartoju vaistus, tai kodėl jie man nepadeda?“ Nes nesilaikote tikslių gydytojo nurodymų – juos pakeitėte. Vaistus vartojate tada, kada tik norite, ir tiek, kiek norite – taip netinka.

Narasimha Murtis sakė: „Mokytojai ateidavo praeityje, mokytojai ateis ir ateityje“, bet kol žmogus nepasikeis, Mokytojo atėjimas ir išėjimas naudos neduos. Tiesa ta, kad ateityje pasaulis turi pasikeisti į gera. Bus toks Mokytojas, kuris be poilsio ir atokvėpio keliaus po pasaulį ir skleis nuostabią žinią apie visos Kūrinijos dieviškumą. Iki šiol buvę pasiuntiniai keliavo už Indijos ribų ir žinią iš Indijos skleidė pasauliui, bet ateityje Pats Mokytojas peržengs sienas, keliaus po pasaulį ir skleis Savo žinią.

Niekada praeityje nebuvo tokio Mokytojo, niekada ateityje tokio Mokytojo nebus. Visi kiti tik pamokslavo ir propagavo savo mokymą savo ribotomis galimybėmis, savo aplinkoje. Bet bus Tas, kuris keliaus po pasaulį, į kiekvieną pasaulio dalį, susitiks su įvairiausiais žmonėmis ir pasakys jiems, kas yra Tiesa. O kokia Jo žinia? Jo žinia bus perduodama tyla, o ne žodžiais. Tiesiog būdami Jo akivaizdoje jūs suprasite tai, ką turite suprasti. Bet jei nenuraminsite savo proto ir jo neišvalysite, mokymo suprasti nepavyks. Todėl negana, kad Mokytojas ateitų. Kaip sakiau, kad tokį Mokytoją galėtų suprasti, žmogus turi pasikeisti ir patobulėti. Žinoma, pats buvimas Jo akivaizdoje bus labai pakylėjantis dvasią. Bet iš to gausite daugiausia naudos tik tada, jei tam pasiruošite.

2026-tieji – tai metai, kai žinia pradės sklisti labai sparčiai. Šis jaunuolis keliaus po visą pasaulį, į visas šalis. Pirmąją Savo gyvenimo dalį Jis keliaus ne tiek daug, bus ir Indijoje, ir keliaus. Bet antrojoje gyvenimo pusėje Jis daugiausia keliaus po pasaulį ir Indijoje negyvens. Nuo paprasto žmogaus iki ministrų ir premjerų – visi ieškos prieglobsčio prie Jo kojų. Visa tai yra Jo Generalinio Plano dalis.

Viskas, kas vyksta dabar, yra ne be priežasties. Visa tai veda į tokią ateitį, kurios visi laukiame. Jei norite nuimti javų derlių, sėklas pasėti turite daug anksčiau. Visa tai yra šiandien sėjamos sėklos, kurios po kelių metų subrandins vaisius.

Sakoma, kad dar prieš ateinant į šį pasaulį Ramai, išminčiai jau inkarnavosi ir apsigyveno giriose, esančiose aplink Ajodją, nes jie žinojo, jog Jis ateis, ir norėjo būti arti Jo. Prieš ateinant Krišnai, dievai jau inkarnavosi. Jie netgi džiaugėsi galėdami gimti nors karvėmis ir jaučiais, kad tik būtų arti Krišnos. Lygiai taip pat kai Svamis atėjo į šį pasaulį, Jis atsivedė Savo žmones, kurie dirbtų Jo darbą, dalyvautų Jo misijoje. Tik Jis juos „išdėliojo“ po visą pasaulį, ne vien tik Indijoje, nes Jis sėjo sėklas, iš kurių turi išaugti ateities medis. Jūs visi tose šalyse, kur tiek daug žmonių, išsiugdėte atsidavimą Svamiui neatsitiktinai. Visi jūs esate ateities pasaulio sėklos, kurios pasėtos šiandienos dirvoje subrandins rytojaus vaisius.

Nenuvertinkite visų tų vaikų, kurie šiandien gimsta jūsų šeimose. Visi jie čia ateina dėl tam tikros priežasties. Šiuo laiku Žemėje labai sparčiai reinkarnuojasi dieviškosios sielos. Jos gimsta ilgalaikių Svamio sekėjų šeimose ir namuose, kur jų augimui tinkama aplinka, kur yra meilė ir švelnumas, ir tai joms padės labai labai greitai užaugti Dievo žmonėmis.

Kad pasėtų sėklas, ūkininkas turi paruošti dirvą – ją išarti ir išakėti. Taip ir jus visus Svamis ruošė kelis dešimtmečius – tam, kad būtų pasėtos ateities sėklos. Ant jūsų pečių laikysis Premos Sai misija. Visa tai vyks ateityje, jūsų akyse, ir viskas, ką Svamis daro dabar, yra ne kas kita, o pasirengimas tam. Visi šie 18 ašramų ir centrai visame pasaulyje kuriami ne be priežasties. Visa tai veda į tą pačią ateitį. 1+8 – tai dieviškas skaitmuo. Tos 18 vietų visame pasaulyje taps dvasingumo centrais. Viskas prasidės nuo mažų dalykų, bet vien žiūrėdami į medelį negalite numatyti, kokio dydžio medžiu jis užaugs. Pagaliau, mažytėje sėkloje „sutelpa“ visas medis. Lygiai taip pat, viskas prasidės nuo mažų dalykų. Ir jūs esate šios šlovingos misijos dalimi. Misijos, kurios rezultatus pamatysite artimoje ateityje.

Taigi, laikmetis nėra paprastas. Laikmetis yra netgi labai nepaprastas, nes tai laikas, kada vieną Avatarą keičia kitas. Tai nepaprastai palankus metas – kaip ir sandhja kalam – ryto valandos, kada naktis traukiasi ir ateina diena, ir vakaras, kai diena baigiasi ir ateina naktis.

Lygiai taip pat – kai vieną Avatarą keičia kitas, tai yra labai palankus, nepaprastas laikmetis. Ateis laikas, kai visame pasaulyje bus tik viena religija – Meilės religija, kaip sakė Svamis. Žmonėms atsibos jų smulkmeniškumas, savanaudiškumas, godumas ir neapykanta, ir jie viso to atsisakys. Jie pavargs būti savanaudžiais. Ateityje jums neliks kitos išeities – tiktai būti nesavanaudiškais, jei norėsite išlikti. Žmonės supras, ko reikia pasauliui, ir taps nesavanaudžiais, nes ateityje nebus kito pasirinkimo. Ateityje nebus vietos, progos ar galimybės būti savanaudžiams, nes tokius žmones išnaikins jų pačių darbai, o ne kas nors kita. Jeigu ateityje jie negalės pritapti, turės išeiti, kaip ir keičiantis metų laikams sunyksta augmenija – tai evoliucija. Evoliucija yra vienintelis kelias. Ateitis priklauso Dievui, neužtenka būti tik žmonėmis. Kol nepakilsite iki dieviškumo, tol negalėsite pritapti ateityje.

Taigi, šie varpai skamba ir praneša apie ateinantį Naująjį amžių, tačiau tai yra ir perspėjantys varpai, nes jie primena, kiek daug dar reikia padaryti – taip, jie yra priminimas. Taigi, dabar yra tas laikas ir tos galimybės. Žmonės turi pasikeisti į gerąją pusę. Prie Mokytojo kojų bus vietos tik tiems, kurie seka savo Mokytoju – tiek mokymo dvasia, tiek mokymo raide.

Ar Aš jus išgąsdinau? Nėra ko bijoti. Egzaminai turi būti, ir kiekvienam egzaminai bus mokslo metų pabaigoje. Ko gi bijoti, kai Mokytojas su jumis ir Jis jus moko? Jeigu pasistengsite, dalyką išmoksite ir sėkmingai išlaikysite visus egzaminus.

Dieviško gyvenimo džiaugsmo ir palaimos žodžiais apibūdinti neįmanoma. Kartą paragavus Dieviškumo nektaro visa kita praranda skonį. Stebėsitės, kaip visus šiuos metus galėjote šitaip gyventi. Šiandien gal to nesuprasite, bet ateityje – suprasite. Per artimiausius metus viskas labai greitai keisis. Nuo dabar per ateinančius dešimt metų pasaulyje įvyks daugybė labai didelių pokyčių, pasikeis žmonių mąstymo būdas ir gyvenimo būdas. Viskas patirs milžiniškus pokyčius. Tai, kas gali atrodyti kaip griovimas ir naikinimas, iš tiesų tai bus valymo ir atstatymo procesas.

Kūrimas, palaikymas ir griovimas (šrišti, stiti, laja) – visi trys yra Dievo darbo dalis. Kad medelis augtų, reikia panaikinti piktžoles. Pasaulis patirs staigų ir didžiulį virsmą. Tai ir yra tie „sąrėmiai“ – gimdymo skausmai, kad gimtų Naujasis amžius.

Tai įvyks. Niekas negali to sustabdyti ir niekas negali to išvengti, nes kito pasirinkimo nėra. Tai yra plano dalis. Jeigu vadovausitės šiuo planu, gyvensite laimingai. Jeigu priešinsitės – gyvensite liūdesy. Savo akimis pamatysite tai, apie ką kalbu. Kai ką nors tokio pasakau, žmonės dažniausiai nesupranta, nes jie to tiesiog negali aprėpti, nes nieko panašaus nėra matę ir nežino, kas tai bus. Bet palaipsniui, metai iš metų, jūs pamatysite pokyčius. Džiaukitės galėdami būti tokio laikmečio liudininkai – tai pasitaiko ne taip dažnai. Kiekvienas žmogus bus dieviškas, kiekvienas bus sklidinas dieviškos energijos, vibruos ir spinduliuos šią dievišką meilę – štai toks bus visas pasaulis.

Narasimhai Murčiui labai smalsu, kokia bus ta ateitis.

Narasimha Murtis: Tai, ką šiandien Svamis pasakė, turi svarbią istorinę reikšmę. Šiandien Jis pasakė labai svarbią kalbą. Jis tokių dalykų niekur nėra sakęs.

Svamis: Viskas, ką Aš sakau, ir ne tik šiandien, – tai istoriniai dalykai. (Juokas)

Ar galite įsivaizduoti, kad Dievas, kurio sekėjai su tokiu vargu ieškojo, štai sėdi ir toliau kalba. Žmonės šimtmečiais atgailavo, kad išgirstų nors vieną žodį iš Jo lūpų. O jums Jis kalba taip dažnai. Viskas turi istorinę reikšmę, ne tik šiandiena. Įsivaizduokite, jei būtumėte sėdėję šalia Jėzaus ir klausę, ką Jis kalba. Argi tai nebūtų istorinės reikšmės dalykas, jei Jis būtų ištaręs jūsų vardą? Šio laikmečio paslapties šiandien nesuprasite. Žmonės tai supras daug vėliau, po daugybės dešimtmečių. Nepaisant to, jūs būsite laimingi, kad buvote Jo sakmės – Jo istorijos dalimi. Jo sakmė yra istorija. Visa kita ir visi kiti bus užmiršti, išskyrus tuos, kurie buvo Jo sakmės dalimi, nes Jis niekuomet nebus pamirštas. Būkite laimingi! Būkite laimingi, kad šią malonę užsitarnavote atgailaudami daugelį savo gyvenimų. Turite tinkamai ja pasinaudoti.

Gerai auginkite savo vaikus, atsidavusius Dievui, nes jie buvo atsiųsti kaip Dievo dovanos. Jie gimė per jus, bet jie yra ne dėl jūsų. Didieji išminčiai ir pranašai iš visų lokų (pasaulių) dabar labai sparčiai leidžiasi į žemę. Jie užgimsta šventų moterų įsčiose šventose ir atsidavusiose šeimose. Tai vyksta labai sparčiai, nes tie vaikai turi labai nedaug laiko užaugti, kad taptų sekančios misijos dalimi. Jūsų pareiga – rūpintis tais vaikais ir auginti juos taip, kaip Dievas nori, o paskui juos perduoti Dievui. Tai svarbus jūsų, kaip tėvų, vaidmuo.

Kai kurie senoliai galvoja: „O kaipgi aš? Ar aš visa tai pamatysiu?“

Jums dar labiau pasisekė, nes jūs pamatysite šitai, o paskui vėl grįšite, kad pamatytumėte ir tai. Kaip ir kūnui keičiant kostiumus, vidus nesikeičia. Šį kostiumą nusirengsite ir apsirengsite kitą kostiumą, štai ir viskas. Nėra ko bijoti ar nerimauti.

Kada tik ateidavo Dievas, su Juo būdavo nedaug žmonių, kurie galėjo daryti Jo darbą. Visuomet daugiau būdavo Dievui trukdančių, nei Jam padedančių. Pažvelkite į bet kurio Avataro gyvenimą šitoje ar kitoje pasaulio pusėje. Žmonių, kurie buvo su Avataru ir dirbo Jo darbą, visada buvo mažai, o tų, kurie priešinosi, buvo daugiau. Tokia „lemtis“ būdinga Avatarui, kad Jis turi nedaug žmonių, kurie su Juo dirba, padėdami keistis kitiems.

Iš  Dieviškosios kalbos Argentinoje, Eskobare 2017 m. spalio 7 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Argtentinoje 2017 m. spalio mėn., p. 7–11