Satsangas Romoje 2023 m. kovo 9 d.
(įraše 1:17:36 – 1:27:15)

Sekėja (labai susijaudinusi): Mes labai nerimaujame dėl šio karo, kuris dabar vyksta ir į kurį visi yra įsitraukę. Aš Tavimi tikiu. Tu esi Kūrėjas, Tu esi Aukščiausiasis Dievas. Tu gali padaryti, ką nori, akimirksniu. Svami, tai sakydama aš verkiu. Daug vaikų kenčia, jie visą gyvenimą liks traumuoti. Aš tai matau ir dėl to verkiu. Prašau, padėk jiems, Svami, prašau, padėk jiems. Prašau, paskubėk.

Taikos, taikos, taikos, mums reikia taikos, tada visiems jausime meilę, o ne baimę. Nereikia baimės, jokios baimės. Baimės yra per daug. Aš Tave myliu ir pažįstu. Tu gali padaryti, ką tik nori... Tu esi čia. Argi ne taip? Argi ne?

Sadguru: Taip.

Sekėja: Svami, mylėk mus. Mes mylime Tave, bet prašome – mylėk mus. Tiek skausmo...

Sadguru: Jei visi jaustume tokį skausmą, kokį dėl kenčiančių karuose jaučia ji, tai karų nebūtų.

Ji sako: „Tu turi situaciją pakeisti akimirksniu.“

Viskas, ko Man reikia, tai šiek tiek jūsų visų pagalbos – pajuskite, jauskite kiekvieno skausmą kaip jaučiate savų žmonių ir intensyviai melskitės, kad tokių karų, tokių žiaurumų nebūtų. Intensyviai melskitės. Jei nors keli žmonės nuoširdžiai nenuilstamai mels tokios malonės, Dievas ją suteiks.

Kasdien su tokiu pat užsidegimu kartokite „Samatha Lokah Sukhino Bhavantu“, ne kaip maldą, bet su jausmu. Tai kartojant jūsų širdis turėtų virpėti, iš akių turėtų riedėti ašaros. Turėtumėte pajusti, koks stiprus yra kenčiančiųjų skausmas. Ir kitą dieną viskas pasikeis.

Deja, mes priprantame prie tokių konfliktų ir karų, o paskui išmokstame su tuo gyventi. Išmokstame nieko nedaryti, tik laukti, kol viskas pasibaigs. O Dievas mus stebi: „Kiek jie vienas kitą atjaučia.“ Ir tik tada, kai pamato, kad žmonės šias pamokas išmoko ir tikrai myli vienas kitą, Jis įsikiša. Taip, Dievas gali įsikišti, jei labai jaučiate žiaurumus išgyvenančių žmonių skausmą bei kančią ir už juos meldžiate taip, kaip meldžiate už savo vaiką. Žmogaus ego yra tarsi debesys, kurie uždengia saulę. Nors saulė ir šviečia, bet jos šviesos nematyti, nes ją dengia tamsūs debesys. Toks pat yra ir žmogaus ego. Tai neleidžia Dievo malonės šilumai pasiekti tų, kuriems jos reikia. Tačiau stiprus maldų vėjas gali tuos debesis nupūsti. Tada visi tie ego bokštai nugrius ir vėl nušvis saulė, vėl bus šviesu ir šilta.

Štai kaip Dievas įsikiša. Štai kaip Jis gali situaciją pakeisti. Dievui tik reikia šiek tiek jūsų pagalbos – jūsų maldos turi tapti tokios intensyvios, kad kaip stiprus vėjas galėtų nupūsti tą ego debesį.

Kartą vienas žmogus Man parašė: „Svami, kodėl kito žmogaus skausmo aš nejaučiu taip, kaip jaučiu savo vaiko skausmą? Aš meldžiuosi už visą pasaulį, bet nesimeldžiu taip intensyviai, kaip meldžiuosi, kai serga ir kenčia mano vaikas. Kodėl taip yra? Kodėl aš negaliu melstis taip pat?“

Jam atsakiau: „Taip yra todėl, kad tu manai, jog jie yra kiti, o šitas vaikas yra tavo. Kol taip jausi, niekada negalėsite vienodai melstis už visus. Kai pajusi, kad abu – ir tas vaikas, ir šitas – yra tokie patys, tik tada melsiesi teisingai. Tada įvyks stebuklai, nes Dievas atliks Savo dalį tada, jei žmogus atliks savąją.“

Būtent to Dievas iš mūsų ir tikisi. Ugdykitės tą tyrąją meilę, kad ji tarsi stiprus vėjas nupūstų visas kitas problemas ir Dievo Meilė galėtų pasiekti vargstančius.

Ši nedidelė grupė „Šviesa Ukrainai“ labai stengiasi žmonėms, kurie išgyvena šį sunkų laikotarpį, suteikti būtiniausių dalykų, tokių kaip drabužiai, maistas, šiluma. Žinau, kad daugelis iš jūsų dalyvauja šioje tarnystėje. Bent jau kol baigsis šis karas, leiskime tam vaikui, kuris kenčia šaltį, pajusti, kad pasaulyje yra žmonių, kurie jį myli ir rūpinasi jo ateitimi. Tai šiuo metu padėtų. Padarysime, ką galime, bet svarbiausia, kad jaustume to žmogaus skausmą taip, kaip jaučiame savo vaiko skausmą. Tada viskas pasikeis.

(Sekėjai) Netrukus viskas pasikeis. Per daug nesijaudink.

Nuoširdus noras padėti tikrai nelieka be atsako!

Sadguru Šri Madhusudanas Sai jau palaimino šią lietuvių iniciatyvą, brendusią jau senokai, – ir ji jau įgauna milžinišką pagreitį.

Kai Sai sekėjai iš Lietuvos per Bhagavano Šri Satjos Sai Babos 97-ojo Gimtadienio šventę Londone, Sai Dhame pas Čandrą Sodhą, susitiko su garsia italų dainininke ir teisininke Sonja Venturi, viskas Dieviškąja Valia tiesiog žaibiškai ėmė dėliotis į savo vietas.

Su Sadguru palaiminimu per kelias pirmąsias dienas buvo ne tik suburta tarptautinė komanda, sukurtas šiai paramai skirtas skelbimas, bet ir gautos pirmosios geradarių aukos, nupirktas generatorius bei reikalingi vaistai ir jau išsiųsti į Ukrainą!

Aukos atkeliauja ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Italijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos ir kitų šalių.
Prisidėkime, kas kiek galime!
Tik tam ir esame – kad padėtume artimui, kad sušildytume, pamaitintume, apkabintume...
Ir kad apšviestume – ne tik ta išorine šviesa, bet ir savo širdžių Šviesa!

Tad kviečiame aukoti Šviesai!

Per BANKĄ:

Gavėjas: VšĮ Sai Prema
Sąskaita: LT947300010151866705
Bankas: Swedbank AB
Paskirtis: „Šviesa Ukrainai“

Per PAYPAL:
VšĮ Sai Prema
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

💙💛

Šiai akcijai skirtas FB puslapis >> “A Light For Ukraine” 

Ataskaitos:
Nr. 1 (2022 m. gruodis) >> 
Nr. 2 (2023 m. sausis) >>
Nr. 3 (2023 m. vasaris) >>
Nr. 4 (2023 m. kovas) >>

Su Sai Meile 
VšĮ „Sai Prema“

 

Sadguru Madhusudanas Sai iš Mudenahalio tęsia Satjos Sai Babos misiją

Dr. Hiramalini Sešadri

Kaip pastebėjo ministras pirmininkas Narendra Modis per nemokamos Šri Satja Sai Sandžyvani vaikų širdies ligoninės atidarymą Fidžyje šį balandį, Satja Sai Baba atskyrė ritualus nuo dvasinių dalykų, o dvasinius dalykus susiejo su nesavanaudiška meile ir tarnyste. Nuostabu, kad Babos meilės ir tarnystės misija stebuklingai plėtėsi net ir po to, kai 2011 m. Jis paliko šį pasaulį.

Fidžio ligoninė, kuri atrodė tarsi neįgyvendinama svajonė, yra tik vienas iš šios naujos energingos veiklos pavyzdžių. Per pastarąjį dešimtmetį labai išaugo Babos vykdomos maitinimo ir švietimo misijos mastas Indijoje. Daugiau kaip 500 000 mokinių valstybinėse mokyklose 25 valstijose ir 3 sąjunginėse teritorijose kas rytą gauna maistingus pusryčius. Beveik kiekviename Karnatakos rajone iškilo puikūs akademiniai miesteliai kaimo vaikams. Įkurtas ir privatus aukštojo mokslo universitetas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama mergaičių ugdymui. Be to, visoje šalyje pradėta stipendijų programa, skirta padėti pradinių klasių vaikams iš neturtingų šeimų.


Dieviškoji Naujųjų metų kalba
2022 m. sausio 1 d., Mudenahalis

Na ham manuśyo na cha deva yakśa
Na brahmachārigrahi vanaprasthāha
Na Brāhmana Kśatriyo Vaiśya śudraha
Aham Sadgurum Sathya Bodhakaha
Aham Sadgurum Jana sevakaha

Aš nesu nei žmogus, nei Dievas, nei pusdievis,
Aš nesu brahmanas, kšatrijas, vaišjas ar šudra,
Aš nepriklausau jokiai kastai.
Nepriklausau jokiam gyvenimo etapui,
ar tai būtų brahmačarjagrihastha, vanaprastha ar sanjasa.
Aš esu tiesiog vedlys, tiesos mokytojas.
Aš esu tiesiog vedlys, visuomenės tarnas.

Šią dieną pasirinkau kalbėti visiems sekėjams ir atsidavusiems, visiems gera linkintiems, mokiniams, darbuotojams ir visiems kitiems, kurie vienaip ar kitaip susiję su šia misija, nes tik Naujųjų metų dieną galiu sulaukti visų dėmesio.

Naujieji metai, kalendoriniai Naujieji metai, yra tas laikas, kuris padeda pažvelgti į savo praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Tai labai gražus laikas ­– Naujųjų metų akimirka. Tų akimirkų būna kasdien, bet mes joms neskiriame reikiamo dėmesio, reikiamos pagarbos, nežiūrime į jas pakankamai rimtai, tačiau Naujųjų metų akimirka yra kitokia. Tada pagalvojame apie tai, kokie buvome, galvojame apie tai, kokie esame, galvojame ir apie tai, kokie norime būti. Visa tai telpa į tą Naujųjų metų akimirką. Todėl pajutau, kad tai geriausias metas su jumis visais pasikalbėti.

Tad pamaniau, kad pradėsiu pasakydamas, kas aš esu. Aš esu tiesiog mokytojas, kuris moko tiesos. Esu tiesiog vedlys, vedantis tarnystės keliu. Ne daugiau ir ne mažiau. Būtent tokia yra mano užduotis. Štai kokia mano dalia šiame gyvenimo laikotarpyje. Toks yra mano tikslas ir mano lemtis. Todėl turiu tai pasiekti, kad ir kas nutiktų. Šiandien jums kalbu kaip Sadguru Šri Madhusudanas Sai.

2021 m. lapkričio 17–23 d.
Satja Sai Grama, Mudenahalis

Muzikos konferencija

Lapkričio 17–18 d.  vyko muzikos konferencija „Bharath Sangyta Samelan 2021“. Tai pirmoji tokio pobūdžio konferencija, kurioje įvairių žanrų, stilių ir mokyklų muzikantai kaip viena šeima susirinko ne tik koncertuoti, bet ir aptarti gydomąjį indų klasikinės muzikos poveikį, jos taikymą terapijoje, dirbant su autistais ir kt. Pranešėjai pabrėžė, kad ypač svarbu skatinti klasikinę indų muziką, ją saugoti ir jos mokyti jaunąją kartą.