Dieviškoji Naujųjų metų kalba
2022 m. sausio 1 d., Mudenahalis

Na ham manuśyo na cha deva yakśa
Na brahmachārigrahi vanaprasthāha
Na Brāhmana Kśatriyo Vaiśya śudraha
Aham Sadgurum Sathya Bodhakaha
Aham Sadgurum Jana sevakaha

Aš nesu nei žmogus, nei Dievas, nei pusdievis,
Aš nesu brahmanas, kšatrijas, vaišjas ar šudra,
Aš nepriklausau jokiai kastai.
Nepriklausau jokiam gyvenimo etapui,
ar tai būtų brahmačarjagrihastha, vanaprastha ar sanjasa.
Aš esu tiesiog vedlys, tiesos mokytojas.
Aš esu tiesiog vedlys, visuomenės tarnas.

Šią dieną pasirinkau kalbėti visiems sekėjams ir atsidavusiems, visiems gera linkintiems, mokiniams, darbuotojams ir visiems kitiems, kurie vienaip ar kitaip susiję su šia misija, nes tik Naujųjų metų dieną galiu sulaukti visų dėmesio.

Naujieji metai, kalendoriniai Naujieji metai, yra tas laikas, kuris padeda pažvelgti į savo praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Tai labai gražus laikas ­– Naujųjų metų akimirka. Tų akimirkų būna kasdien, bet mes joms neskiriame reikiamo dėmesio, reikiamos pagarbos, nežiūrime į jas pakankamai rimtai, tačiau Naujųjų metų akimirka yra kitokia. Tada pagalvojame apie tai, kokie buvome, galvojame apie tai, kokie esame, galvojame ir apie tai, kokie norime būti. Visa tai telpa į tą Naujųjų metų akimirką. Todėl pajutau, kad tai geriausias metas su jumis visais pasikalbėti.

Tad pamaniau, kad pradėsiu pasakydamas, kas aš esu. Aš esu tiesiog mokytojas, kuris moko tiesos. Esu tiesiog vedlys, vedantis tarnystės keliu. Ne daugiau ir ne mažiau. Būtent tokia yra mano užduotis. Štai kokia mano dalia šiame gyvenimo laikotarpyje. Toks yra mano tikslas ir mano lemtis. Todėl turiu tai pasiekti, kad ir kas nutiktų. Šiandien jums kalbu kaip Sadguru Šri Madhusudanas Sai.

2021 m. lapkričio 17–23 d.
Satja Sai Grama, Mudenahalis

Muzikos konferencija

Lapkričio 17–18 d.  vyko muzikos konferencija „Bharath Sangyta Samelan 2021“. Tai pirmoji tokio pobūdžio konferencija, kurioje įvairių žanrų, stilių ir mokyklų muzikantai kaip viena šeima susirinko ne tik koncertuoti, bet ir aptarti gydomąjį indų klasikinės muzikos poveikį, jos taikymą terapijoje, dirbant su autistais ir kt. Pranešėjai pabrėžė, kad ypač svarbu skatinti klasikinę indų muziką, ją saugoti ir jos mokyti jaunąją kartą.

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos 96-ojo gimtadienio proga buvo palaimintos 38 naujos Sai knygos (iš jų 6 – audioknygos), kurias 19 pasaulio kalbų išleido leidybos draugijos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ tarptautinė vertėjų komanda „Šri Satja Sai Uvača“.  


Lietuvių kalba išleistos 3 naujos knygos:
„Šri Satja Sai uvača“ 11 ir 12 tomai
Šri Madhusudano Sai „Iš širdies“ 1 tomas

Apie visas knygas lietuvių kalba >> Sai svetainėje 

Anglų kalba išleistos 3 naujos knygos:

  1. „Šri Satja Sai uvača“ 16 tomas
  2. „Meilės ir tarnystės pėdsakai – Satjos Sai Misija: kelionė laiku“
  3. „Kaip suvaldyti protą“ (Master the Mind)

„Meilės ir tarnystės pėdsakai – Satjos Sai Misija:
kelionė laiku“
(Footprints of Love and Service - Sathya Sai’s Mission:
A Time Travel)

Šri Satjos Sai Babos 96-ojo gimtadienio proga Sadguru Šri Madhusudanas Sai seseriai Bhuvanai Santanam nurodė parašyti knygą apie Bhagavano Šri Satjos Sai Babos gyvenimą nuo pat Jo gimimo 1926 m. lapkričio 23 d. iki 2021 m. lapkričio 23 d. Tai knyga-albumas, pilna nuotraukų ir dieviškųjų istorijų.

     

 

 

„Kaip suvaldyti protą“
(Master the Mind)

Šios knygos 4 tomuose skelbiamos Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos, kurias Jis pasakė 2020 m. pavasarį Satja Sai Gramos ašramo gyventojams. Tai ciklas kalbų, kuriose Jis moko 30 dienų sadhanos, kad savo protą suprastume, išanalizuotume, įvaldytume ir galiausiai jį „įlietume“ į Dieviškąją Savastį.

Leidybos draugijos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ e-knygynas >>

Plačiau apie Sai leidyklą ir Uvačos komandą – Sai Svetainėje>>
Leidykla „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“
Tarptautinė „Uvačos“ šeima 
Izaokas Taigretas: „Dabar turime tiek medžiagos, kad pakaktų 30-čiai "Uvačos" tomų“

Sadguru Šri Madhusudano Sai kalba
per Bhagavano Šri Satjos Sai Babos 96-ąjį gimtadienį 2021 m. lapkričio 23 d.
Šri Satja Sai Premamrutam salėje, Mudenahalyje

96 yra labai svarbus skaičius sekėjų gyvenime. Ir Man nereikia aiškinti kodėl – mes visi tai žinome. Dabar vienas etapas baigiasi ir prasideda naujas etapas. Šiame etape Sai šlovė išplis į visus pasaulio kampelius; į savo meilės glėbį ji priims kiekvieną vargšą ir nuskriaustąjį, kad užtikrintų, jog niekas neis miegoti alkanas, niekam nebus užkirstas kelias gauti išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą – ne tik Indijoje, bet ir visame pasaulyje. Ši misija kasdien vis greitės ir su kiekvienais metais ji tik intensyvės ir plėsis, o jūs visi tapsite to liudininkais.

Ar prieš dešimt metų kas nors galėjo įsivaizduoti, kad štai tokia bus ateitis? Bet Baba žinojo, ką daro, kodėl daro, kur nori tai daryti, kada nori daryti ir su kuo. Tai žinojo vien tik Jis, niekas iš mūsų to nežinojo. Taip pat ir šiandien tik Jis vienas težino, kas mūsų visų laukia. Tačiau trumpai žvilgterėjęs į ateitį, Aš matau, kad ji bus labai labai šlovinga. Idėja Vasudhaiva Kutumbakam (visas pasaulis yra viena šeima) turi būti įgyvendinta dar mums gyviems esant – ir tą turime padaryti mes, atsidavę ir nuoširdžiai stengdamiesi.

„Medžiai ima tik vandenį, tačiau atsidėkodami jie duoda tiek daug! Iš sveikų medžių gauname pranavaju (deguonį), pavėsį, vaisius, žiedus, lapus ir dar daugiau. Paukščiai būriuojasi ten, kur gausu žalumos, nes medžiai yra jų ašraja (prieglobstis). Paukščių čirenimo kupinoje aplinkoje atsiskleidžia gamtos grožis. Gyvenant tokioje aplinkoje žmogaus sveikata ypač pagerėja.
Jei norime klestinčios ateities, mums reikia vešlios augmenijos. Žmogus priklauso ne tik nuo kitų žmonių, bet ir nuo medžių, paukščių, motinos Žemės, vandens, ugnies… Gamta ir yra graži tuo, kad viskas joje yra tarpusavyje susiję.
Turime gerbti mus supančią aplinką ir naudotis ja rūpestingai. Privalome nieko nešvaistyti.“

– Sadguru Šri Madhusudanas Sai

Mažai anglies dioksido (CO2) į aplinką išmetančioms technologijoms kasmet tobulėjant ir pingant, pasaulyje suklestėjo alternatyvios energetikos sektorius. Ypač didelę pažangą per pastaruosius tris dešimtmečius padarė saulės ir vėjo jėgainės, todėl šiandien fotoelektriniai elementai kainuoja 100 kartų pigiau nei 20 a. 8-ojo dešimtmečio viduryje. Atsižvelgdamas į nepaprastą kainų sumažėjimą ir norėdamas padėti žmonijai puoselėti gamtą, Bhagavanas Šri Satja Sai Baba 2014 m. įsteigė „Lotus Renewables“ kompaniją. Ji yra atsakinga už Svamio aplinkosaugos misiją ir nepailstamai darbuojasi, kad visi Svamio akademiniai miesteliai būtų aplinkai draugiški ir veiktų pagal tvarios plėtros principus.