Kiekvieno mėnesio antrasis ir ketvirtasis šeštadieniai – „Laimės linkėjimo dienos“, kai Svamio nurodymu visame pasaulyje bent vieną valandą kartojama mantra „Samasta loka sukhino bhavantu“ (Tegul visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos).

Satja Sai Baba yra sakęs, kad kartoti šią mantrą – tai geriausias būdas, kaip galime padėti šioje planetoje viskam, visais lygmenimis.

Pasaulio laukia daug pokyčių. Kartodami šią mantrą, galime sumažinti ar net panaikinti negatyvų jų poveikį. Todėl Svamis ragina šią mantrą kartoti dar dažniau – bent valandą per dieną.

Pabaigoje – 5 minutes „Om, Šanti, Šanti, Šanti.“

Svarbiausia – kartoti šią mantrą iš širdies.

Samasta lokah sukhino bhavantu irašai:

>> Mantros giedojimas Mudenahalyje (10 min.)

>> Mantros giedojimas 108 kartus (16 min.)

 

Viešėdamas Argentinoje Svamis kalbėjo:

„Tik įsivaizduokite, jei kiekvienas žmogus taptų nesavanaudišku ir melstųsi už visus kitus. Daugiau žemėje nebebūtų jokio liūdesio ar kančios! Jūs kenčiate todėl, kad meldžiatės dėl savęs ir savo ribotų prisirišimų. Jei visus laikytumėte savais, visus laikytumėte Dievo vaikais, melsdamiesi iš savo širdies gelmių: Samasta lokah sukhino bhavantu, tai reiškia: „Tegul visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos“, tada tokia nesavanaudiška malda, kuri yra brangi Dievui, tikrai būtų išpildyta. Melskitės taip.“

Satsangas Saltoje, 2017.10.10
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Argentinoje 2017 m. spalio mėn., p. 32

 

„Laimės linkėjimo dienos“ kalendoriuje