2018 m. liepos 25 d.
Premdyp, Mudenahalis

Guru Purnimos švenčių metu Mudenahalyje vyko PSFF (Pasaulinės Sai fondų federacijos, angl. SGFF – Sai Global Federation of Foundations) susitikimas. Jame dalyvavo atstovai iš daugiau nei 30 užsienio šalių, įsitraukusių į Svamio pasaulinę misiją. 

Susitikimą pradėjo p. Bhuvana Santhanam. Ji parodė trumpą videofilmą apie įvairius pasaulyje vykdomus sevos projektus ir paminėjo, kad netrukus apie visas šias veiklas bus išleista knyga. Šalių atstovai Svamiui trumpai papasakojo apie darbus savo šalyse. Jie pristatė įvairius visame pasaulyje vykdomus projektus: nuo ligoninių ir mokyklų iki dvasinių centrų bei tarnystės bendruomenėse.

Sevos veiklų Indijoje koordinatoriai pateikė ataskaitas apie savo projektus: pusryčių programą Anapūrna, Sandžyvani ligonines, Karnatakos valstijoje Svamio nurodymu įkurtas mokyklas.

P. Izaokas Taigretas (Isaac Tigrett) kalbėjo apie tai, kad labai reikalinga vienybė ir bendradarbiavimas: šalys, dirbančios toje pačioje srityje, gali viena kitai padėti. Pavyzdžiui, jei kurioje nors šalyje statoma ligoninė, JAV gali nemokamai suteikti pagrindinę įrangą ir vaistus.

Šri C. Šrynivasas (C. Sreenivas) išsakė mintį, kad nepriklausomai nuo to, kokių sunkumus patiriame, vis dėlto visus darbus ir projektus įmanoma įgyvendinti, jei tik tvirtai tikime ir mylime Sai. Net jei kartais ir norėtųsi pasiduoti, turime laikytis Sai, būti dvasiniai kariai ir rodyti pavyzdį, nustebindami save ir kitus.

Šri B. N. Narasimha Murtis (B. N. Narasimha Murthy) kalbėjo, kad kur bus dharma, ten bus ir sėkmė. Jis priminė, kad mums turi rūpėti ne tai, ar Dievas yra su mumis, o tai, ar mes esame su Dievu. Dažniausiai elgiamės teisingai, bet kartais suklystame. Jei elgsimės netinkamai, Jis nebus su mumis. Kita vertus, meldsdamiesi Dievui, kad mus laikytų prie Savęs, užtikrina mūsų teisingą ir gerą elgesį.

Pabaigoje Svamis pasakė įkvepiančią Dieviškąją kalbą, kurioje atskleidė, kad visi, dalyvaujantys Jo misijoje, tai daro dėl savo pačių transformacijos; visi žmonės, prisidėję ar prisilietę prie tos veiklos, irgi patirs vidinę transformaciją. Būdamas prie magneto, geležies gabalėlis ir pats įsimagnetina - tampa magnetu. Tada jis gali įmagnetinti ir kitus geležies gabalėlius.

Svamis paskelbė, kad visų šalių, dalyvaujančių Pasaulinėje Sai Fondų federacijoje, koordinatoriumi bus dr. Deividas Kornsvytas (David Cornsweet) iš JAV, jo patarėja teisiniais ir administraciniais klausimais bus p. Sonja Venturi, o fondo direktorė - p. Bhuvana Santhanam.

Susitikimo pabaigoje Bhagavanas leido visai grupei nusifotografuoti Premdyp mandiro sode.