Izaoko Taigreto kalba
Guru Pūrnimos rytas, 2019 m. liepos 16 d.,
Šri Satja Sai Premamrutam salė, Mudenahalis

Izaokas Taigretas yra tarptautinės leidyklos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ vadovas. 
Svamis jį paskyrė kuruoti ir naująjį nemokamą medicinos centrą Misisipėje, JAV, 
kuris buvo inauguruotas 2019 m. birželio mėn.

Mano kelionė Indijoje baigta. Niekada nemaniau, kad paskutinį kartą turėsiu kalbėti ne savo, bet savo Mokytojo, mūsų mokytojo Satjos Sai Babos vardu. Tikriausiai svarstote, kodėl jums daviau daršaną prieš kelias minutes iš balkono. Nes Jis man taip liepė. Jei Jis lieptų man nušokti nuo šio pastato, aš tą pačią akimirką ir nušokčiau. (Plojimai) Kiek iš jūsų šoktų kartu su manimi? (Salėje pakilo rankos) Netrukus pamatysime.

Vakar Svamis pakvietė Narasimą Murtį ir mane į Savo namus ir mums pasakė, kad nori, jog šiandien Jo vardu paskelbtume pranešimą. Niekada neįsivaizdavau, kad tokia diena galiausiai ateis. Jis pasakė, kad rytoj, tai yra šį rytą (2019 m. liepos 16 d.), 9.30 val. prasidės visiškai nauja Jo Advento Era. (Plojimai)

Jis kalbėjo apie kitas Eras, kai dar būdamas jaunas pirmą kartą paskelbė, jog Jis yra Avataras. Daugelį metų žmonės manė, kad Jis yra didis šventasis, mistikas, šventas žmogus, vienas iš daugelio, kurie tūkstantmetis po tūkstantmečio vis gimdavo Indijoje.

Tuomet 1963 metais, būdamas 37 metų amžiaus, likus trims dienoms iki Guru Pūrnimos Jis paniro į komą, Jį suparalyžiavo. Daug kas kalbėjo: „O taip, štai tau ir šventasis žmogus, matote!“ Paskui Jis pabudo iš komos vis dar paralyžiuotas ir pasakė: „Nuneškite Mane žemyn, Aš noriu kalbėti ir padaryti pranešimą tiems, kurie yra čia Guru Pūrnimos rytą.“ 1963-siais, kai Jam buvo tik 37-neri.

Pirmiausia Jis paprašė Kasturio, – Jis vos galėjo kalbėti,– kad šis Jo dešinę ranką apšlakstytų šventu vandeniu. Jis taip ir padarė, – ir staiga dešinės rankos paralyžius dingo ir Jis galėjo pajudinti ranką. Tada Jis Pats pasisėmė švento vandens ir apšlakstė Savo kairę ranką, – ir iškart kairę ranką taip pat galėjo pajudinti. Tuomet Jis pasėmė švento vandens ir apšlakstė Save – ir paralyžiaus neliko. Tai buvo tam tikro virsmo, didingo perėjimo dalis. Tada susirinkusiais miniai Jis paskelbė: „Aš esu Dievas!“ Jis paskelbė, kad būdamas Širdi Sai Baba, Jis buvo Šivos energija, paskui, būdamas Satja Sai Baba, Jis buvo Šyva ir Šakti, o kai ateis trečiasis, dar nežinomas, Avataras, vadinamas Prema Sai (plojimai), Jis simbolizuos Šakti energiją, kuri, mano nuomone, yra Kristaus energija, – tai meilės, broliškos meilės galia.

Daugelis žmonių buvo pritrenkti, taip Jis vakar mums sakė. Daug kas pabėgo. Daug kas supyko, labai supyko, daug kas sutriko, labai sutriko, o daug ką tai sužavėjo. „Puiku, mes galime sekti šiuo Dievu-žmogumi, mes galime atrasti Dievą garbindami Jį.“ Tad daugybę metų tai tęsėsi. Tiems iš mūsų, kurie buvome palaiminti lankytis Putapartyje ypač tais ankstyvaisiais metais, Jis ėmė skelbti daug tiesų ir, kaip Jis vakar mums pasakė: „Viskas, ką Aš sakau, yra Tiesa! Ar tu tai žinai, Taigretai?“ Taip, aš tai žinau. Prašau jūsų visų – ir jūs tai žinokite šiandien.

Tuomet Jis pasakė, kad kitas etapas prasidėjo 2011-taisiais, kai Jis staiga apsireiškė Subtiliuoju kūnu, – ir vėl daug kas pabėgo, daug kas išsigando, daug kas sutriko, o daug ką tai labai patraukė Juo sekti. Jis kalbėjo apie tai, kad iki šiol dalykai, kuriuos mes sakėme ir darėme tikėdami Dievu, tikėdami visomis tomis pamokomis, buvo niekas kita, o tik plepėjimas, plepėjimas, plepėjimas.

Kadangi iki šiol durys į aukštesniąją sąmonę buvo tūkstantmečius uždarytos ir niekas, negalėjo suvokti Dievo, tad mes garbinome mažąjį kūną, o dabar – antrąjį fenomeną. Bet Jis pasakė: „Aš esu visų 14 lokų Viešpats.“ (Plojimai) Iki šiandienos niekas, išskyrus saujelę žmonių, negalėjo pakylėti sąmonės į aukštesnįjį lygį, nes durys į aukštesniąją sąmonę buvo uždarytos tūkstantmečius. Jis pasakė: „Rytoj ryte 9.30 val. durys į Aukščiausiąją Sąmonę bus atvertos.“ (Plojimai)

Šį rytą 9.30 val. aš buvau Jo namuose, meditavau ir Jis man parodė viziją – aš mačiau tas atvertas duris ir auksinius laiptus, vedančius į aukštesniąją sąmonę. Daugybė būtybių tą akimirką šventė, daugybė jų yra čia dabar, nes dabar tai yra jūsų galimybė. Dabar jūs – visi, kuriuos Jis pasirinko, – galite pakelti savo sąmoningumą iki suvokimo, kad esate dieviškos būtybės, kad viskas, ką matote, yra dieviška. Tai jūsų proga vesti kitus. Jūs buvote pasirinkti šiuo ypatingu šito Avataro Advento metu.

Jis pasakė: „Visa žmonija – kaip smėlis, kuriame yra geležies gabaliukų, o Aš tapau magnetu ir visus juos pritraukiau prie Savęs“. Jūs esate šiandien čia pakviesti. Ne tik pakviesti būti Jo Akivaizdoje, bet dabar, kaip aš mačiau šį rytą 9.30, prasidėjo Naujoji Era. Pirmą kartą per tūkstantmetį atsirado galimybė pakelti savo sąmonę iki tokio lygio, kad suvoktumėte absoliutų dieviškumą visuose dalykuose. Dabar priklauso nuo jūsų, ar lipsite tais laiptais, tais gražiais auksiniais laiptais, kuriuos mačiau šį rytą. Dabar mes visi turime šią galimybę, tai tikra.

Niekas to negalėjo padaryti iki šiol, nes durys buvo uždarytos. Ir viskas, ką mes darėme, kaip Jis sako, buvo tik tauškalai, tauškalai, tauškalai. Kaip šį rytą Jis mums irgi pasakė: „Jei jūs pasinaudosite šia galimybe, tuomet kiti galės sekti paskui.“ Tai yra neišvengiama, nes su 3 Adventais ir ypač su tuo naujuoju, kuris ateina, kuris tiesiog vibruos, – visas pasaulis, kiekviena gyva būtybė, kaip Jis sakė, mažiau nei per tuziną dešimtmečių pakels savo sąmoningumą ir žinos, kad jie yra dieviški ir kad viskas šiame pasaulyje yra dieviška. Tai yra neišvengiama, ir tai, kas nutiks, yra labai ypatinga. Bet net ir tai nėra tinkamas žodis – tai Kosminis Įvykis, ir tas įvykis prasidėjo šį rytą. (Plojimai) Dabar nuo jūsų priklauso, ar nusimesite grandines, – grandines, kurios riša jus prie neišmanymo nuo tos akimirkos, kai pasukote šiuo keliu. Tai yra proga pakeisti tą dualybę – įsitikinimą, kad jūs esate čia, o Dievas yra ten.

Aš iš savo vietos verandoje Putapartyje tai stebėdavau kiekvieną dieną, kai Jis išeidavo pro tuos vartus ir visi alpdavo apimti dualybės energijos, nuo neišmanymo. Dabar to nebėra, durys atvertos, laiptai lipti į Aukščiausiąją Sąmonę yra skirti kiekvienam iš jūsų. Jis suteikė šią retą progą ir atvedė jus visus čia šią ypatingą dieną. Iš tikrųjų visi jūsų gyvenimai, šitas gyvenimas, tikriausiai net ir praeiti gyvenimai vedė jus į šią dieną. (Plojimai)

Tai Jo žodžiai, o ne mano. Jei tikite, kad Jis yra Tiesa, tuomet suprasite, kad tai, ką Jis paprašė manęs jums perduoti, yra neabejotinai nuostabi malonė žmonėms, vadinantiems save Satjos Sai Babos sekėjais. (Plojimai)

Taigi, šiandien ši Guru Pūrnima žymi dar vieno įvykio pradžią, kitą šios Trejybės Advento aspektą. Nėra jokio skirtumo, tai tik dar vienas žingsnis, kaip tais 1963-aisiais, kai būdamas 37 metų Jis paskelbė, kad Jis yra Dievas. Nuo to laiko Jis jums kartojo: „Jūs irgi!“ Niekas iš tikrųjų nesuprato, ką tai reiškė. Galimybė tai suprasti dabar yra suteikta jums visiems. Tikiuosi, kad jūs pasinaudosite šia galimybe, nes Jis deda į jus viltis, kad rodysite kelią kitiems, nes kai jie matys, kad jūs neturite troškimų, kad jūs nesavanaudžiai, kad su atjauta padedate kitiems, jie jumis seks. Nes iš prigimties jie visi yra dieviški, iš prigimties kiekvienas giliai viduje ieško laiptų į Dangų.

Viliuosi, kad gerai Jam šiandien pasitarnavau. Jaučiuosi toks pagerbtas. Tai tikriausiai mano paskutinė kalba, mano misija skelbti Jo žodžius, jums kalbėti baigta, nes prasidėjo ypatingas momentas. Jis nesikiša į jūsų laisvą valią, bet jūs dabar žinote, kad durys atvertos, jūs galite tais laiptais lipti.

Jis vakar pasakė, kad jauni vaikai, esantys šioje salėje, po penkiasdešimties metų liudys: „Aš ten buvau, aš buvau ten, kai durys buvo atidarytos.“ (Plojimai)

Sai Ram