Sadguru Šri Madhusudano Sai žodis Ramos gimtadienio proga
2020.04.03, Mudenahalis
(video su lietuviškais titrais)

Iš Ramos gyvenimo štai ko turime pasimokyti. Ramo vigrahavan dharmaha – Viešpats Rama yra dharmos įsikūnijimas. Dharajati iti dharma – tai, kas palaiko, kas visus apsaugo, yra dharma. O kas yra dharma? Kas yra dharma? Daryti gera yra mūsų dharma, atlikti savo pareigą, o mūsų pareiga yra daryti gera. Ką kiti mums daro – tai nesvarbu. Mes visada turime daryti gera. Tokia yra Ramos asmenybė. Ką kiti galvoja, ką kiti sako ar ką kiti mums daro, yra antraeilis dalykas. Tai, ką mes darome kitiems, yra svarbiausia. Ką mes galvojame, ką mes sakome, ką mes darome – tai yra dharma. O ta Atma dharma – būti geru, būti dievišku – yra toji dharma, kurios turime laikytis visomis aplinkybėmis, palankiomis ir nepalankiomis, kaip tai darė Viešpats Rama. Jis laikėsi Savo žodžio, Jis laikėsi Savo dharmos visose situacijose. Tokia yra Ramos asmenybė. Mes irgi turime stengtis sekti Jo pavyzdžiu.

Šiandien pasaulis kenčia, nes praradome šį dharmos jausmą. Štai kodėl kenčia visa žmonija, visas pasaulis, nes kažkur pakeliui mes pamiršome pagrindinę savo pareigą vienas kitam – tai yra daryti gera ir nekenkti. Būtent tai ir sukelia visas šiandieninio pasaulio bėdas. Taigi, jei kiekvienas iš mūsų pradėsime grįžti prie savo dharmos, t. y. darysime gera, – pasaulis taps geresnis.

Tai gali prasidėti nuo asmens – jūsų vjakti dharmos, asmens dharmos, paskui yra kutumba dharma – jūsų šeimos dharma, dar yra deša dharma – jūsų šalies dharma pasauliui. Ir kaip džati (kasta), manavadžati (žmonija) jūs turite dharmą vienas kitam. Tad jei darysime viską, ką turime daryti kaip žmonės, pasaulis taps geresnis. Ir tai yra vienintelis dalykas, ko turime išmokti iš Šri Ramos gyvenimo.

Visose situacijose laikykitės savo dharmos. Geriau mirti atliekant savo dharmą, nei pakeisti savo dharmą. Tokia yra dharmos idėja – jūs turite daryti gera, nepaisydami to, ką kiti daro jums. Štai toks buvo Šri Rama, tokie ir mes turėtume būti. Ir tai šį pasaulį padarys geresnį. Mes nuolat kitiems sakome, ką jie turėtų daryti ar ko neturėtų daryti. Tačiau kiek kartų savęs paklausiame, ar viską darome gerai, ar viską teisingai. Tad pirmiausia pažvelkime į save, prieš sakydami kitiems, ką jie turėtų daryti.

Laikykimės dharmos savo kasdieniame gyvenime. Neabejotinai iš tos dharmos visiems bus tik gerai. O matydamas jus kas nors kitas gali būti įkvėptas, tada daugiau žmonių gali būti įkvėpti, o paskui visas pasaulis ims eiti šiuo gerumo keliu.

Tokia yra ir Bhagavadgytos žinia. Bhagavadgytos žinia yra Mama dharma – atlik savo pareigą. Kaip mokytojas – atlik savo pareigą, kaip sūnus – atlik savo pareigą, kaip tėvas – atlik savo pareigą, kaip žmona – atlik savo pareigą, kaip vyras – atlik savo pareigą. Tai yra didžiausia pagalba, kurią galite padaryti pasauliui. Jei visi tinkamai atliktų savo pareigas, nereiktų jokių tarnystės organizacijų kaip ši.

Tik kai keli žmonės blogai atlieka savo pareigas, savo dharmą šiame pasaulyje, mums reikia, kad kiti ateitų ir tai kompensuotų – parūpintų tai, ko nebuvo parūpinta, padarytų tai, ko nepadarė tie, kurie turėjo tai padaryti. Bet jei kiekvienas žmogus pradėtų tai daryti, tai būtų Rama radžja (Ramos karalystė) – kur visi atlieka savo pareigas, daro gera kiek tik gali. Tada visas pasaulis taps geresnis.

Taigi mes turime suvokti šią idėją. Tai yra Rama Navami (Ramos gimtadienio) žinia: visi turėtų vykdyti savo pareigą tobulai, atsidavę, nesavanaudiškai, tada visas pasaulis taps geresnis. Nebereikės, kad kas nors kitas ateitų ir mums pasakytų, kaip tai padaryti. Mes turėtume žinoti patys, nes tai darome, kad darytume gera, mes tai darome kaip auką Dievui. Visi turėtų gyventi su tokia idėja.