Sadguru Šri Madhusudano Sai kalba
per Bhagavano Šri Satjos Sai Babos 96-ąjį gimtadienį 2021 m. lapkričio 23 d.
Šri Satja Sai Premamrutam salėje, Mudenahalyje

96 yra labai svarbus skaičius sekėjų gyvenime. Ir Man nereikia aiškinti kodėl – mes visi tai žinome. Dabar vienas etapas baigiasi ir prasideda naujas etapas. Šiame etape Sai šlovė išplis į visus pasaulio kampelius; į savo meilės glėbį ji priims kiekvieną vargšą ir nuskriaustąjį, kad užtikrintų, jog niekas neis miegoti alkanas, niekam nebus užkirstas kelias gauti išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą – ne tik Indijoje, bet ir visame pasaulyje. Ši misija kasdien vis greitės ir su kiekvienais metais ji tik intensyvės ir plėsis, o jūs visi tapsite to liudininkais.

Ar prieš dešimt metų kas nors galėjo įsivaizduoti, kad štai tokia bus ateitis? Bet Baba žinojo, ką daro, kodėl daro, kur nori tai daryti, kada nori daryti ir su kuo. Tai žinojo vien tik Jis, niekas iš mūsų to nežinojo. Taip pat ir šiandien tik Jis vienas težino, kas mūsų visų laukia. Tačiau trumpai žvilgterėjęs į ateitį, Aš matau, kad ji bus labai labai šlovinga. Idėja Vasudhaiva Kutumbakam (visas pasaulis yra viena šeima) turi būti įgyvendinta dar mums gyviems esant – ir tą turime padaryti mes, atsidavę ir nuoširdžiai stengdamiesi.

Yra tik viena religija – meilės religija.
Yra tik viena kasta – žmonijos kasta.

To mokė Baba – ir dabar tai turi pasireikšti visame pasaulyje. Didžiausias dėkingumas, kurį galime sudėti prie Jo kojų, tai Jo palikimą – meilę ir tarnystę nešti kiekvienam žmogui, kuriam to reikia, kuris to nusipelno. O to labiausiai reikia visiems pažeidžiamiems pasaulio vaikams.

Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Raštrija Seva Bharati įgyvendindami nacionalinę stipendijų programą Bharat Raštra Nirman Vidjarthi Nidhi, kurios tikslas – kartu su Prašanthi Balamandira fondu kaimo vietovėse surasti vaikus, kurie negali įgyti išsilavinimo, ir juos paskatinti suteikiant pradinių klasių stipendijas. Dauguma stipendijų skiriama vidurinėse arba aukštosiose mokyklos ir dažniausiai jos skiriamos už nuopelnus. Tačiau ne kiekvienas vaikas sugeba gauti 75 % ar daugiau balų, tačiau jis vis tiek nusipelno galimybės mokytis.

Dauguma pradinukų negauna reikiamos pagalbos ir tinkamo dėmesio, o labai dažnai tėvai, norėdami sudurti galą su galu, yra labai užsiėmę ir nepastebi, kas vyksta. Kai vaikai šiek tiek paauga, jie supranta, kas yra gera, o kas bloga, ir ką turi daryti su savo gyvenimu. Bet kai jie dar maži pradinukai, tai nesupranta, ką su savimi turi daryti, jei niekas to jiems nepasako. Jais pasirūpinti gali tik mokykla. Kaip vaikus paskatinti, suteikiant jiems tam tikrą finansinę pagalbą, kuri padėtų tėvams išlaikyti vaikus mokykloje, patenkinti pagrindinius mokymosi poreikius, sumokėti nedidelį mokestį ir taip pat pasirūpinti jų mityba – štai apie ką kalbama šioje stipendijų programoje.

Džiaugiamės, kad galime tai padaryti šią ypač palankią dieną. Nors pradedame nuo Karnatakos, tai išplis po visą šalį, o vieną dieną – ir po visą pasaulį, tad dėl finansinių priežasčių nė vienam vaikui nebus užkirstas kelias gauti išsilavinimą.

Sahasra šyrša purušah sahasrakšah sahasrapat – Jis turi tūkstančius galvų, akių ir kojų. Bet kurgi yra tie tūkstančiai galvų, akių ir kojų? Jūs visi esate tie tūkstančiai galvų, akių ir kojų. Tai ir yra Višvarūpa (Kosminis Pavidalas). Kiekvienas iš jūsų yra ta pati dieviškoji Savastis. Ir jūs esate tie, per kuriuos Baba toliau dirbs ir tūkstančiams žmonių teiks pagalbą, paramą ir globą.

Anksčiau kalbėjęs svečias pasakė: „Kiekvienas moko po vieną.“ Aš noriu pasakyti: „Kiekvienas mokys po tūkstantį.“ Taip mes galėsime pakeisti šį pasaulį. Po vieną yra per mažai. Tokio Mokytojo, koks yra Baba, sekėjams išmokyti po vieną vaiką yra per mažai. Kiekvienas iš mūsų turėtų apkabinti ir globoti bent po tūkstantį.

Netolimoje ateityje įvyks dar daugiau dalykų. Man neleidžiama daug apie tai kalbėti. Tad turite suprasti Mano keblią padėtį. Tai kelionė, į kurią turime leistis visi kartu. Ir pamatysime, kaip kelionės tikslas artės. Bet ši kelionė – tai ne tik tarnystė ir meilė kitiems. Ji susijusi su savęs transformavimu. Ir kol netapsime dieviški, kol nesuvoksime to dieviškumo ir savyje, ir išorėje, mūsų kelionė nesibaigs. Turime ją tęsti.

Šia labai svarbia proga galiu pasakyti tik tiek, kad tai labai labai šlovingo žmonijos istorijos skyriaus pradžia. Indija labai greitai susigrąžins savo, kaip Višvaguru (pasaulio guru) šlovę. Ši idėja Jatra višvam bhavati ek nydam – kad visi taps viena šeima, vienais namais, bus įgyvendinta ne tolimoje ateityje, o visai netrukus, ir viskas prasideda iš čia ir dabar. Kiekvienas iš jūsų taps meilės ir tarnystės, taikos ir užuojautos ambasadoriumi visam pasauliui.

Todėl šią ypatingą dieną jūsų klausiu tik vieno: Ar jūs pasiruošę?
Sekėjai: „Taip, Svami!“

Tai patys gražiausi žodžiai, kuriuos Man patinka girdėti. Tegu taip būna ir toliau. Todėl, kad C. Šrynivasas pasakė: „Taip, Svami“, – pažiūrėkite, kas įvyko. Todėl, kad Narasimha Murtis pasakė: „Taip, Svami“, – tik pažvelkite, kas vyksta. O jei jūs irgi pasakysite: „Taip, Svami“, – esu tikras, kad tarnaudami Bhagavanui pralenksite juos abu!

Tegul tai būna mūsų mantra. „Taip, Svami. Padarysime viską, ko Tu nori, kad ir ko reikėtų, kad ir kiek tai kainuotų.“
„Taip, Svami!“ – tai mūsų kelias, jis bus mūsų kelias amžinai.
Ką per šį gimtadienį pasakysime Svamiui?
Sekėjai: „Taip, Svami!“

sarve bhavantu sukhinah
sarve santu niramajah
sarve bhadrani pašjantu
ma kaščid duhkha mapnojat

(Tegul visi būna laimingi, tegul visi būna sveiki,
tegul niekas niekur nesielvartauja,
tegul visi visur regi tik gėrį ir palankumą,
tegul niekas nepatiria jokių vargų ir liūdesio.)

Nuo šiol lapkričio 23-iąją visi švęsime kaip „Seva Divas“ – nesavanaudiškos tarnystės visiems dieną.

Gimtadienio šventės transliacija >>
(Dieviškoji kalba nuo 1:58:22)