„Aš stengiuosi pakelti visų jūsų sąmonę, nes ateities pasaulis bus visiškai kitoks.
Ir tie, kurie nesistengs būti dieviški, gyventi dieviškai, jie ateičiai netiks.
Jie turės tiesiog pražūti. Jie turės užleisti kelią kitiems.“
– Satja Sai Baba

Iš Madhusudano Naidu kalbos satsange „Tatva samykša“ 

Klausimas: Norėčiau paklausti apie tam tikras istorijas, kurios plinta pastaruoju metu. Kai kurie žmonės labai nerimauja dėl ateities. Kalbama, kad bus didžiuliai pokyčiai žemėje. Didėlė žmonijos dalis bus sunaikinta. Ar Baba ką nors tokio sakė?

Atsakymas: Nors ir norėčiau jus paguosti sakydamas, kad Baba to nesakė, atsiprašau, bet to negaliu padaryti, nes Baba man sakė, kad bus pokyčiai ir išoriniai, ir vidiniai, ir tie pokyčiai bus labai staigūs ir labai didelio masto. Bet Jis pasakė ir tai, kad tuos, kurie gyvena pagal dharmą, dharma ir apsaugos. Dharmo rakšati rakšitah. Tuos, kurie gina dharmą, dharma apgins. Gėris ir toliau klestės, o tie, kurie to nesupras, tikriausiai keli iš jų, turės išmokti sunkią pamoką. Svamis sakė, kad kai keičiasi metų laikai, augalai, kurie negali prisitaikyti prie pasikeitusio metų laiko, kurie nemoka išgyventi pokyčių, pražus. Tada, laikams pasikeitus, ims vešėti kiti medžiai, kiti augalai. Jis pasakė: „Taip ir Aš stengiuosi pakelti visų jūsų sąmonę, nes ateities pasaulis bus visiškai kitoks. Ir tie, kurie nesistengs būti dieviški, gyventi dieviškai, jie ateičiai netiks. Jie turės tiesiog pražūti. Jie turės užleisti kelią kitiems.“ Ir tai įvyks. Tai gali įvykti įvairiais būdais – ar per gamtos katastrofas, ar per didžiules nelaimes, ar per klimato pokyčius, ar per karus ir konfliktus tarp tautų ir žmonių, ar per politinius neramumus. Bet vienas dalykas bus tikrai – tie, kurie stengėsi būti geri, kurie žino, kaip tarp viso chaoso ir krizių gyventi gerai ir teisingai, juos tas gerumas apsaugos. Nebūtų išmintinga tiesiog sakyti, kad Aukso Amžius reiškia, jog niekas nemiršta. Kiekviename amžiuje kas nors miršta, nes mirtis yra ciklo dalis. Bet bus taip, kad tie, kurie gyvens Aukso Amžiuje, tikrai gyvens dievišką gyvenimą.

Sugrįšiu prie vieno pokalbio, kuris įvyko šį rytą, kai Svamis vienai šeimai sakė, kad po 50 metų pasaulis atrodys visiškai kitaip. Jei tada pažvelgsite atgal, negalėsite atpažinti, kad gyvenate tame pačiame pasaulyje. Šiandien matote, kad yra konfliktų, yra nesantaikos, yra politinių karų, vyksta finansinė pasaulio kolonizacija, yra galios centrai net šalies viduje ar išorėje. Kur bepažvelgsite, yra religiniai konfliktai. Tai tik auga. Nors laikui bėgant turėtume darytis vis išmintingesni, kažkur tame procese mes pasidarome ir labai priešiški, labai siaurai mąstantys. Ir žinoma, negalime norėti, kad visų tų dalykų nebūtų. Tokia yra realybė, kurioje gyvename. Bet Svamis pasakė, kad „jei po 50 metų atsisuktumėte ir pažvelgtumėte atgal, negalėtumėte to pasaulio atpažinti.“ Tai Svamio žodžiai. Kas antras žmogus bus Brahma džnaninas (pažinęs Brahmaną, Dievą), bus Atma džnaninas (pažinęs Atmą). Tai ateitis, į kurią įdėmiai žiūrime. Tad kaip visa tai įvyks per tokį trumpą laiką – penkis dešimtmečius? Akivaizdu, tai turi įvykti drastiškai. Tai negali vykti palaipsniui. Kad per penkis dešimtmečius pasikeistų likęs pasaulis, kad atsirastų Brahma džnaninai, Atma džnaninai ar Dieviškos asmenybės, tai reiškia, kad pokytis turi įvykti staiga. Pokytis bus labai radikalus, ir tie, kurie nebus tam pasirengę, akivaizdu, kad bus nepasirengę su juo ir susitvarkyti. Todėl Svamis vis sako: „Daryk gera!“

Aną dieną vieni žmonės pasakė, kad vienoje grupėje įvyko didžiulis ego konfliktas. O Svamis labai bejėgiškai pažvelgė į žmogų ir tarė: „Ką Aš galiu padaryti? Aš galiu tik patarti! Nuo jūsų priklauso, ar patarimo klausysite!“ Svamis nesiruošia lįsti į žmonių galvas ir keisti jų protus. Jis tik patars kaip geras gydytojas. Štai vaistai, štai dieta. Vartok juos tinkamu laiku, tinkamomis proporcijomis, ir tau viskas bus gerai. O tu jų nevartoji ir klausi: „Kodėl turėčiau mirti, jei esu Babos sekėjas?“ Todėl, kad nesivadovauji patarimais. Taip pat ir pasaulis – jei žmogus nesivadovauja Jo patarimais būti nesavanaudžiu ir būti dievišku, tai jis neturi teisės rytoj skųstis, kad Dievas pasielgė neteisingai, kad „Jis elgėsi su mumis kaip žemesniais mirtingaisiais ir mūsų neapsaugojo“. Tai nebūtų teisinga. Tai nėra sąžininga. Svamis yra liudytojas. Per milijonus metų Jis matė daugybę karų, katastrofų. Jis labai atsirišęs. Jis yra tik Sakši (liudytojas). Bet Jis yra besirūpinantis mokytojas, kuris ateina ir mums sako:  „Tą darykite, o to nedarykite."

Ateities pasaulis bus toks, kur dauguma žmonių, aš viliuosi ir meldžiu, eis teisingu keliu. Jie atsikratys savanaudiškumo, siauraprotiškumo, pasaulį laikys viena šeima, rūpinsis ir bus pasirengę vienas dėl kito pasiaukoti, ir jie pereis į kitą etapą, o tie, kurie dar neišmoko pamokų, kurie visiškai egoistiški, ateinančiame pasaulyje sau vietos neras. Tai yra Premos Sai Misija.

Svamis pasakė, kad Premos Sai misija bus Sai Misijos kulminacija. Estafečių lenktynėse yra trys etapai. Paskutinis lenktynių etapas visada būna greičiausias. Širdi Baba pradėjo lenktynes. Satja Sai padidino tempą, o Avataro Premos Sai, būsiančio trumpai, etapas bus pats greičiausias, kad viską užbaigtų. Ir pokyčiai vyks labai drastiškai. Prema Sai yra Motina, Šivos gamtos aspektas. Taigi, kartu Jis atneš ir daugybę pokyčių gamtoje, kad viską sutvarkytų. Prakriti (gamta) turės patirti pokyčių ir viduje, ir išorėje. Tie, kurie prisitaikys, pereis į kitą etapą. Kiti turės būti savo pačių susinaikinimo nebylūs stebėtojai ir gali net negauti progos suvokti, kad jie sunaikinami. Ateinantys penki dešimtmečiai bus nuostabūs, bet tuo pat metu ir pilni išbandymų.

Iš Madhusudano Naidu kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2019 m. sausio 21 d., Satja Sai Grama, Mudenahalis

Sri Sathya Sai Vrinda