2017 m. liepos mėnesį Svamis aplankė dr. Arijaratnės ašramą Šri Lankoje. 
Vaikštinėjome su dr. Arijaratne, ir jis pasakė: „Svami, per ateinančius du ar tris metus pasaulis turi pasikeisti.“ 80-metis vyras, šešis dešimtmečius tarnavęs karo išdraskytai savo tautai, galiausiai Svamio paprašė: „Svami, per ateinančius du ar tris metus pasaulis turi pasikeisti. Taip nebegali tęstis!“

Svamis meiliai į jį pažiūrėjo ir su didžiule užuojauta pasakė: „Kokia tyra malda! Pasaulis pasikeis! Mes jį pakeisime.“

Mane pribloškė tai, kad Jis pasakė: „Mes pakeisime pasaulį.“

Tame viename žodyje „mes“ ir glūdi paslaptis, kaip tai padaryti. Jis nepasakė: „ pakeisiu pasaulį. Mostelsiu ranka – ir pasaulis bus pakeistas“. Tačiau Jis aiškiai pasakė: „Mes pakeisime pasaulį.“ Jis labai daug tikisi iš Savo mokinių, kad jie padės Jam pakeisti pasaulį, ko Jis ir atėjo padaryti. Taip pat ir Savo sekėjams Jis paveda šį pasaulio transformacijos darbą.

Iš Šri Madhusudano Sai kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2017 m. liepos 17 d., Mudenahalis
Madhusudanas Naidu, „Iš širdies“, Nr. 4, p. 20