Mažas berniukas manęs paklausė: „Kaip turėtume būti nusiteikę, kai dirbame? Mes turime dirbti, bet kartu ir žinome, kad darytojas yra Svamis. Tai Svamio darbas, tačiau koks turėtų būti mūsų požiūris?“

Pasakiau jam tai, ką Svamis buvo sakęs man: „Kai dirbi, manyk, kad tai tavo darbas, ir atlik jį gerai; kai pabaigi darbą, paaukok jį, tarsi jis priklausytų Svamiui.“ Tačiau daugelio mūsų problema ta, jog manome, kad jei Svamis yra darytojas, tai darbą turi atlikti Jis, o paskui mes tai priskiriame sau. Tai neteisinga filosofija. Turime daryti tai, kas mums skirta, Svamis turi būti darbdavys, tad rezultatai priklauso Jam, o sunkus darbas – mums.

Kai sakome: „Svami, Tu esi darytojas“, – ką iš tikrųjų turime omeny? Ar Svamis padarys viską? Na, nė vienas nesėdėtume tikėdamiesi, kad pietūs atsiras patys ir mums į valgyklą eiti nereikės. Kai norime pavalgyti, visi skubame į valgyklą. Mes turime atlikti savo rolę Jo misijoje, vaidinti vaidmenį, kurį Jis mums skyrė, ir turime tai daryti tobulai.

Iš Šri Madhusudano Sai kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2017 m. liepos 17 d., Mudenahalis
Madhusudanas Naidu, „Iš širdies“, Nr. 4, p. 21–22