Svamis pasakė: „Kaip režisierius, kuris myli aktorius, tobulai atliekančius savo vaidmenis, ir kaskart pasirenka juos vaidinti vis kitame spektaklyje, taip ir Dievas, kaskart įsikūnijęs kaip Avataras, atsiveda ir Savo žmones, nes Jam labai patiko, kaip jie atliko savo vaidmenis ankstesniuose gyvenimuose.“

Kartą Svamis atskleidė: „Daugybė čia esančių sekėjų yra iš Ramajanos laikų. Jie buvo ir gopės Krišnos laikais. Daug gopių gyveno Širdi Sai laikais, o dabar jos yra ir su Satja Sai.“ Jos bus su Juo ir ateityje, nes tai Jo teatro trupė, o Svamis – režisierius. Kur bekeliautų, Jis visuomet kartu pasiima ir Savo mylimiausius aktorius, nes tada Jo darbas tampa lengvas. Kai Jis duoda scenarijų, aktorius tiksliai žino, ką daryti ir kaip atlikti savo vaidmenį.

Jei pasikviečiate sodininką ir jam pasakote, kad priešais savo namus norite gėlyno, ir jis tą padaro kruopščiai ir gerai, jūs būnate laimingi. Jei pasikviečiate valytoją ir paprašote išvalyti namus, ir jis išvalo gerai, jūs būnate laimingi. Taip ir Svamis pasikvietė mus, kad darytume Jo darbą, ir jei atliekame jį gerai, Jis būna laimingas. Padarykite, kad Svamiui patiktų, ir Jis dovanos jums bet ką, ko paprašysite. O geriausia yra tai, kad kuo daugiau Jam dirbame, tuo labiau tampame panašiais į Jį. Tuomet esame pasirengę gauti aukščiausią apdovanojimą.

Iš Šri Madhusudano Sai kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2017 m. liepos 17 d., Mudenahalis
Madhusudanas Naidu, „Iš širdies“, Nr. 4, p. 22