Argi nebūtų liūdna, jei būdami su Avataru, niekas nesuvoktų Savasties? Svamis yra šalia, tad turime dirbti daugiau. Savirealizacija (tikrosios Savasties suvokimas) laukia mūsų. Šis galutinis tikslas – vienovė su visa kūrinija – yra Jo pažadas mums. Turėtume reikalauti, kad Jis suteiktų mums Savirealizaciją, o už tai iš mūsų Jis turėtų reikalauti: „Būkite tobuli ir Aš jus apdovanosiu. Dirbkite, kad to nusipelnytumėte! Aš suteiksiu jums tai, kas aukščiausia.“ Kaip Jis pasakė: „Darykite savo darbą, o Aš jums pridėsiu papildomų malonės balų.“ Žinau, net jei to nenusipelnysime, Jo malonė tą trūkumą padengs.

Kol nepajusime vienovės su viskuo, tol savo tikslo nepasieksime. Patikėkite manimi, man teko į tai žvilgtelėti, ir aš žinau – tai tokia palaima! Jaučiate tiek daug meilės, jaučiate, kad visi yra jūsų, jaučiate aukščiausią ramybę ir pasitenkinimą. Taip jaučiasi Svamis, ypač tada, kai būna su mažais vaikais. Aš jaučiu Svamio emocijas – tai neįtikėtina! Jausmas, kad „visi yra mūsų“, yra toks nuostabus, o Svamis tuo gyvena visą laiką, – štai kodėl Jis toks mylintis. Nereikia nieko daryti, kad jaustume, jog esame labai su Juo susiję – taip yra dėl Jo meilės. Tad tik įsivaizduokite, jei Jis turėtų daugiau tokių žmonių kaip Jis, pasaulis tikrai pasikeistų. Esu tikras, kad dr. Arijaratnės svajonė apie geresnį gyvenimą išsipildys dar jam gyvam esant, kai Svamis ir mes dėl to dirbsime. Tad mes esame šios misijos dalimi, o mūsų vaidmuo – ištobulinti kiekvieną savo mintį, žodį ir poelgį. Kai tapsime tokie kaip Jis, tuomet tikrai galėsime tapti Jo misionieriais, Jo tarnais, o kai dirbsime Jo misijai, turėsime ir Jį.

Iš Šri Madhusudano Sai kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2017 m. liepos 17 d., Mudenahalis
Madhusudanas Naidu, „Iš širdies“, Nr. 4, p. 22–23