Kas atsitinka, kai esame su Svamiu? Gera būti pakerėtam Jo buvimo, Jo grožio ir jus apėmusių jausmų. Tačiau ar ilgai tai trunka? Dažniausiai tik tiek, kiek trunka daršanas. Taip anksčiau būdavo ir man, tačiau kai tai baigiasi, kur mes esame? Kaip jaučiamės? Kas esame? Turime vis klausti savęs šio klausimo, nes Jis tiek daug stengiasi, kad išlaikytų mus teisingame kelyje.

„Mano misija nepasibaigs, kol liks nors vienas žmogus Žemėje, nesuvokęs savo Savasties. Trisdešimt mokyklų, dešimt ligoninių, vandens projektai, ašramai – ar tai ir yra Mano misija? Ne, visiškai ne. Tai labai ribotas Mano darbo supratimas. Mano misija nesibaigs, kol kiekvienas žmogus šioje Žemėje nesuvoks Savasties!“ – paskelbė Svamis.

Tad kai kas nors paklausia: „Kaip galėčiau Tau padėti Tavo misijoje, Svami?“, ką Svamis į tai atsako? Jis sako: „Tu gali Man padėti tapdamas Manimi! Nes jei vienas Sai Baba gali padaryti tiek daug, tai du Sai Babos galėtų padaryti daug daugiau. Jūs turite tapti Manimi, kad padėtumėte Man Mano misijoje.“

Vėl grįžtant prie to paties klausimo: „Ką galime padaryti, kad padėtume Jam Jo misijoje?“ Turime tapti Juo, tapti Savastį suvokusiais, tapti nesava­naudžiais ir tapti tyrais – būtent to Jis iš mūsų ir tikisi.

Iš Šri Madhusudano Sai kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2017 m. liepos 17 d., Mudenahalis
Madhusudanas Naidu, „Iš širdies“, Nr. 4, p. 8–9