Klausimas: Ką reiškia Svamį mylėti stipriai? Jei manome, kad Svamis yra Dievas ir todėl turėtume Jį mylėti, argi tai nėra sąlyga? Tam tikra prasme tai nėra besąlyginė meilė. Tad ką iš tikrųjų turi omenyje, kai sakai, kad turime Dievą mylėti besąlygiškai?

Atsakymas: Tiesa ta, kad net jei Svamis ir nebūtų Dievu, nebūtų atlikęs stebuklų, nebūtų galėjęs pasirodyti dešimtyje vietų tuo pačiu metu, aš vis tiek Jį mylėčiau, nes Jis taip stipriai mane mylėjo. Myliu Jį dėl Jo meilės man, tai viskas. Tad nežiūriu į galią, stebuklus ir tą Dievo dalį, tačiau Dievo meilė man yra daugiau nei pakankama priežastis atsakyti Jam meile, nes niekas kitas manęs nemylėjo taip stipriai, taip širdingai, taip tyrai kaip Jis. Dėl to Jį myliu vis labiau ir labiau. Per Savo gyvenimą ir netgi dabar Svamiui teko susidurti su daugybe apkalbų. Tačiau aš prisimenu, ką kartą pasakė ponas Izaokas Taigretas: „Net jei visi tie dalykai, kurie yra sakomi apie Svamį, būtų tiesa, aš vis tiek jį mylėčiau.“

Tad aš vis tiek Jį mylėčiau, nes Jis taip stipriai myli mane. Aš vis tiek Juo tikėčiau, nes Jis taip stipriai tiki manimi. Vis tiek būčiau su Juo, nes Jis visą laiką yra su manimi. To man užtenka.

Per satsangą Brazilijoje sakydamas kalbą, Svamis kalbėjo tik apie meilę ir nieką kitą. Jis pasakė: „Aš žinau tik vieną dalyką – tai yra meilė, nes visą Savo gyvenimą tik tai ir dariau. Aš nežinau apie nieką kitą. Vienintelis dalykas, apie kurį galiu su jumis kalbėti iš patirties ir autoritetingai – tai meilė, nes veikiau tik jos vedinas. Aš dovanojau meilę ir gavau meilę. Nieko kito nežinau!“ Turėtumėte paklausyti tos kalbos, jei gausite įrašą, ar bent jau perskaityti, kai internete bus paskelbtas jos tekstas. Kokia stipri kalba apie meilę! Svamis sako: „Man pažįstama tik meilė. Savo gyvenime nedariau nieko kito, tik mylėjau. Dėl šios priežasties, remdamasis Savo autoritetinga patirtimi, galiu pasakyti, kad meilė veikia, meilė niekada nepralaimi. Užtikrinu jus, kad jei mylėsite, niekada nenusivilsite.“ Ta galinga kalba iš tiesų padėjo man suprasti, kas iš tikrųjų yra Svamis.

Tad myliu Svamį tik dėl Jo meilės. Žinoma, Jis gali padaryti bet ką, tačiau tai manęs prie Jo netraukia. Kai pirmą kartą sutikau Svamį, Jo stebuklų nemačiau – aš pažvelgiau Jam į akis ir Jį įsimylėjau. Kaip sakoma, meilė yra akla. Taip turėtų būti ir su Dievu! Jokių sąlygų. Jis mus myli ir to mums turėtų užtekti, kad mylėtume Jį.

Iš Šri Madhusudano Sai kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2018 m. spalio 1 d., Mudenahalis
Šri Madhusudanas Sai, „Iš širdies 2“, Nr. 2, p.20–21