Menu

 

 

 

Cart

Услови за користење

ПОЛИТИКИ И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Политики за користење на системот за електронска трговија

Со самиот пристап на интернет страницата на www.saiprakashana.com/mk и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.
Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.
1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ
Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.
2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ
Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје за целото времетраење на трансакцијата нема увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за on line плаќање.
3. ПОЛИТИКА И УСЛОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ/УСЛУГИТЕ
Оваа Политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат.
Во прикажаната цена не се вкалкулирани трошоците за достава. Доколку некој од купувачите сака да му биде испорачан производот истиот на свој трошок ќе си ги сноси трошоците за достава при што производите ќе бидат испорачани преку Карго Експрес на адресата која ќе биде наведена во нарачката.
Производите и нивните цени ќе бидат истакнати на оваа интернет страницата.
Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка.
Поштенските трошоци се на товар на купувачот и истиот ги плаќа во моментот на доставувањето директно на фирмата што ќе го изврши доставувањето. 
Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје директно не врши достава па, поради тоа не одговара за начинот, времето ниту за било кој друг проблем настанат при доставувањето. 
За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и испорака можете директно да не контактирате телефонски на број 075373244 или на е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..
4. ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ
Здружението за развој на човечките и духовните вредности по учењето на Шри Сатја Саи Баба „Божествена љубов“ од Скопје ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку испорачаниот производ е видно оштетен и не може да се користи, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена уплата и во кој износ.

Шри Сатја Саи Увача Аудио книга втора