Menu

 

 

 

Cart

Извадоци од говори

 

 

Многумина сметаат дека светот им е товар и сакаат да избегаат во шума за да го досегнат Бог. Ако Бог не можете да го најдете меѓу луѓето, кои се највисок облик на Божјото творештво, тогаш како ќе го пронајдете меѓу дивите животни во џунглата? Ако човек не може да го види Бог во своите браќа и сестри, тогаш како  ќе го најде Бог во длабочините на темната шума?

 

Бог  може да се досегне со развивање на несебичност и одрекување. Нарасимха Мурти тукушто кажа: „Ако го сакате Свами, молете Му се, копнејте по Него и сигурно ќе го најдете.“ Тоа што го кажа е вистина. Господ не е играчка со која ќе си играте кога немате што да правите, ќе си играте и ќе се молите, а потоа ќе продолжите со световниот начин на живот. Кај Бог не треба да доаѓате само кога имате потреба;  Тој треба да стане ваша постојана потреба. Така ќе го видите и доживеете Бог. Поклониците сакаат пократок пат за да го досегнат Бог, но иако можеби има пократки патишта кои важат во светот, во духовноста нема пократки патишта освен ако не сте се откажале од сите од  желби.

 

Во тој случај останува само уште една работа, а таа е да се види и доживее Бог. Не постои друг начин како да го разбереш Него. Само кога личноста има толку силен копнеж и се моли интензивно, тогаш Бог презема физички облик и се симнува меѓу Неговите поклоници. Бог веќе го извршил својот дел од спогодбата со тоа што дошол таму каде што си;  а сега твоја должност е да го видиш Бог каде што Тој навистина се наоѓа.

 

Ако сакате да го уловите Кришна кој краде путер, треба да ги следите Неговите отпечатоци во путерот. Така мајката Јашода успеала да го фати палавиот Кришна.  Ако сакате да Ме досегнете треба да ги следите Моите стапалки исто така. Љубовта и служење се моите стапалки кои треба да ги следите. Ако ги следите стапалките сигурно ќе дојдете до Мене.

 

Моите поклоници треба да чезнеат да ми бидат мили, затоа што ако сте Ми мили, ќе бидете блиску до Мене. Близината не значи дека сте Ми и мили. Многу луѓе живееле со Мене долги години и така на главите им израснале рогови мислејќи дека Ми се толку мили.  Искрено кажано, морав таквите луѓе да ги држам во моја близина, за  да не им создаваат тешкотии  на другите надвор! Секогаш не Ми  толку мили, но за да ги спасам поклониците надвор, морам да го сносам товарот и одредени луѓе да ги држам во моја близина, исто како и Шива кој ја носи змијата околу вратот, за да не ги каса другите!

 

Мора да запамтите дека далеку е поважно да му  бидете мили на Бог отколку да сте блиску до Него. Ако сте Му мили на Бог, нема потреба да се обидувате и да одите таму каде што се наоѓа Бог, затоа што Бог ќе биде до вашето рамо каде и да сте. Всушност, Бог далеку повеќе сака да биде со вас отколку што вие сакате да бидете со Него. Поклоникот не е тој кој чувствува: ‘Бог живее во моето срце.’ Тоа е вистина – затоа што Бог живее во сечие срце, во секој атом – но вистинскиот поклоник е оној кој може да каже: ,Јас живеам во Божјето срце’ – тогаш, тој е вистински поклоник.

 

 Извор:  Шри Сатја Саи Увача  Книга  14 - Говор 1 - 30 Септември, 2015

- Малезија

 

Sri Sathya Sai Premamrutha Prakashana, Muddenahalli, India

Шри Сатја Саи Увача Аудио книга втора