Menu

 

 

 

Cart

П&О - цитати

         

  1. НЕДЕЛА

Прашање 1: Свами, на луѓето им имаш дадено голема можност да достигнат мокша (ослободување). Што е со рајските битија, духовите на природата и божествата (гандхарви, јакши и девати)? Дали тие постигнуваат мокша или си продолжуваат какви што се?

Свами: Џантунам, нараџанма, дурлабхам – меѓу сите суштества, најтешко е да се достигне раѓањето како човек. На земјата постојат 8,4 милиони видови. Бројот на суштества дури е и поголем во другите димензии, каде што постојат јакши, кинари и деви и други видови на полубогови.

Ако сте индиски административен службеник, ако работиш во владата, каде секому му е дадена работа во различни сектори, како што е секторот за образование, здравје, благосостојба и приходи итн. Секој сектор има свој главен администратор и сопствен персонал. На крајот сите три треба да се пензионираат. Прво, може да добиете унапредување, потоа уште едно унапредување и потоа ќе стигнете до пензија. Кога ќе се пензионирате, тоа e нивритти, а пред тоа е правритти. Ги изведувате активностите и како резултат на тоа добивате пензија.

Видот на суштество во кое сте родени е резултат на вашите дејства во претходните раѓања. Раѓањето како човек е најголемо и најважно. Сите деви, киннари и јакши продолжуваат да работат во своите оддели. Човечките битија се како граѓани. Сите овие суштества работат за доброто на човечките битија. Тие, исто така, можат да станат граѓани и ако добро ја завршат работата ќе го заслужат пензионирањето. Ако сакаме да го постигнеме таквото пензионирање, сите тие служби се многу важни. Исто како што постои влада во светот, така постои и „Божја влада“.

Бог на англиски се пишува G-O-D. Ова ги претставува трите оддели: Создавач, одржувач и уништувач. Тоа не е ништо друго туку сришти (создавање), ститхи (одржување) и лаја (уништување). За секој од нив, има по еден засебен раководител на сектор. Раководител на креацијата е Брахма; раководител на одделот за одржување е Вишну, а одговорен за одделот за уништување е Шива. За секој оддел има и секретарка. Дури и ако министерот нема доволно сила, секретарката ќе има! Секретарката на Брахма е Сарасвати; секретарката на Вишну е Лакшми и секретарката на Шива е Парвати. Сите тие си ги извршуваат своите задачи. Над сите нив, постои еден шеф и тој е наречен Параматма, безобличниот Бог кој е секогаш чист, мирен и вечен. Тој е Премиерот. Ако сакате да го спознаете Бог, кој е одговорен за сите, вие мора да станете Бог. Брахмавид, брахмаива, бхавати – оној кој го спознава Бог станува Бог.

Само кога ангелите или полубоговите несебично ја извршуваат својата работа, тогаш ќе бидат родени како човечки битија и на крајот навистина ќе добијат ослободување. Секој сака да има човечко тело, но тоа не се добива лесно. Постои одредена квота и може да се здобиете со човечко тело само доколку поседувате одредени квалификации, никако поинаку.

 

 

Извор: Шри Сатја Саи Увача – Книга 10 – прашање од Говор 2 – 11 мај, 2015 (утро) – Кодеиканал

         

 Sri Sathya Sai Premamrutha Prakashana, Muddenahalli, India

 

 

 

  1. НЕДЕЛА

 Прашање: Страдањето и болката доаѓаат поради недостаток на љубов, што правите кога ќе видите кога некој е во болка или страдање?  Кога ја чувствувате нивната болка значи дека нема место за љубов. Дали сочувството исто така вклучува да ја чувствуваме нивната болка?

 Свами: Не можете да ја чувствувате нивната болка, но можете да сочувствувате со нив. Петте Пандави беа Дхармараџа, најстариот, кој го следеа другите браќа, Арџуна, Бхима, Накула и Сахадева. Дхармараџа не беше физички најјакиот ниту пак најинтелигентниот, ниту емотивно најсталожениот – но секогаш беше правичен и дхармичен и  донесуваше правилни одлуки. Сталоженоста на Арџуна беше неспоредлива; физичката снага на Бхима беше неспоредлива; интелигенцијата на Накула и Сахадев беше неспоредлива. Сепак, сите  го следеа Дхармараџа бидејќи беше најдоблесен; секогаш правилно размислуваше.    

 Индија е како Дхармараџа. Таа ќе ја научи Америка, која е како Бхима – многу јака и моќна – кaко да се воздржи или да се контролира, за да  не  предизвикува тага и страдање на другите.  Не знае и е премногу јака.  Ако ја користи моќта на погрешен начин, таа иста моќ ќе им нанесе болка на другите.  Меѓутоа, ако правилно ја користи моќта, може да стане благодет за другите. Улогата на Индија е како онаа на Дхармараџа. Ќе ги учи другите нации како - Русија, Америка, Кина и Јапонија, кои се како Арџуна, Бхима, Накула и Сахадева – како да водат  и што и да прават да го прават на подобар – дхармичкиот начин.  Улогата на Индија е да ги води сите овие поголеми нации на духовниот, дхармичен пат, но тие нации треба да ја следат.  Сите Пандави секогаш го следеа Дхармараџа и затоа секогаш победуваа. 

Значи го имате Дхармараџа во Индија, како и сите овие големи нации кои се многу моќни на материјално, научно, финансиско, економско и технолошко ниво и се како другите браќа. Тие мора да го следат тоа што го подучува Индија, и затоа постојат  сите овие центри. Тоа се големите древни учења на Индиската  мудрост.

 

Извор: Книшка за Божествениот Сатсанг - Лос Гатос, Калифорнија, САД – 24 јуни, 2018 Северна Калифорнија

                    

Sri Sathya Sai Premamrutha Prakashana, Muddenahalli, India

 

 

3.НЕДЕЛА 

Прашање: Свами, како можеме да вежбаме самоконтрола и да ги избегнеме негативните мисли? 

Свами: Што вели срцето? Срцето секогаш ви кажува дека треба да се приближите до Бога и да ја освоите Неговата благодет. Што вели умот? Умот ви кажува да се оддалечите од Бога и да му се приближите на светот! Ако сакате да го контролирате овој ум кој е свртен кон надворешноста, мора да го слушате срцето кое е свртено на внатрешноста. Кога постојано го слушате гласот на срцето, можете да го контролирате вашиот ум. Само кога умот е под контрола, телото ќе тргне на патот на дхармата и ќе се однесува правилно.

 

Извор: Шри Сатја Саи Увача - Книга 11 - Говор 7 – 29 мај, 2015 (вечер) - Мудденахалли

  

Sri Sathya Sai Preamrutha Prakashana, Muddenahalli, India

 

 

 

4.НЕДЕЛА 

Прашање: Свами, цело време зборуваш за самоостварувањето. Како дел од тоа, секогаш ни кажуваш да се свртиме навнатре. Во  Организацијата Саи, имаме бхаџани, студиски кружоци, Бал Викас, активности на служење итн. Тоа се работите кои ги имаме како организирани активности. Може ли овие активности самите по себе да не ве доведат до самоостварување или пак всушност ни кажуваш да правиме нешто друго за да бидеме самоостварени? 

Свами: Гледајте како учите да зборувате и пишувате на еден јазик. Почнувате со азбуката, потоа учите како да составите кратки зборови, потоа следат фрази, реченици, а потоа пасуси. На крајот со постојано вежбање го совладувате јазикот. Слично, почнувате со намасмаранабхаџани и сева.  Сите тие се чекори кои ќе те одведат до твојата цел која е самоостварувањето.  Тоа нема да се случи првиот ден, исто како што првиот ден не сте го научиле јазикот.  Иако тоа се чекорите, не сакате да се заглавите таму.  

 

Без да го вклучите духот во 'ритуалот', нема да станете 'духовни'.  Бхаџаните можат да станат ритуал и товар ако не ги изведувате со дух на посветеност. Целото богопочитување ќе стане работа ако се изведува само како должност. Затоа постои опасност да ви стане ритуал, должност или само работа освен ако во секој момент не го изведувате со големо чувство на духовност и посветеност. Многупати во вашите распореди на себе преземате многу работа и така тоа доведува до тоа повеќето од духовните активности да ви се како обврска која треба да се изврши. Нема да стигнете никаде ако овие активности ги обавувате без чувство за духот. И покрај тоа, тие сите постојано треба да ве водат до прочистување на вашето  срце. Ако, додека пеете бхаџани се грижите кој пее подобро и кој не пее добро; ако додека работите сева споредувате колку луѓе дошле и колку пати дошле и колку луѓе воопшто не дошле – тогаш почнувате да судите и давате свое мислење кое нема да ве доведе до прочистување. Чистотата на срцето  е вистинското остварување. 

Сум кажал дека остварувањето не се наоѓа некаде на друго место - не треба  да одите никаде затоа што тоа е во вас. Меѓутоа треба да се ослободите од сите слоеви на егото и врзаноста. Намасмаранатабхаџаните и севата треба да ви помогнат да се ослободите слој по слој, сѐ што го покрива Себството. Ако овие работи не ве доведат до чистота на срцето, тогаш ќе станат само ритуали. 

 Да го земеме за пример свештеникот во храмот кој стои пред статуата. Тој можеби пристигнал во храмот во  4 часот наутро и можеби си оди дома навечер. Од утро до вечер ги обавува ритуалите, а на крајот, не го остварува Себството. Така да тука не се работи за количината на активностите – ниту пак колку времето ќе  потрошите – туку за квалитетот, чувството со кои ги обавувате овие работи, тоа е важно.  

Кога ќе го обавувате со големо чувство, дури и само едно дело може да ве ослободи. Затоа мора да го обавувате со чистота, за што е потребно време, но ако продолжите со искрено чувство, еден ден ова остварување ќе се случи , како што созреаната овошка ќе падне самата тогаш кога ќе и дојде времето. Намасмараната, бхаџаните и севата се важни и потребни, бидејќи се чекори кон самоостварувањето. Меѓутоа за секогаш не можете да седите на скалите. Морате да продолжите да се качувате. Како ќе го сторите тоа? Треба да проверите дали сте станале почисти, посмирени, посочувствителни и љубезни. Ако е така, тогаш ќе знаете дека сето тоа ви помага кон Самоостварувањето.      

 

Извор: Сатсанг во Саи Каруна – 22 јуни, 2018 –Атланта, САД

 

           Sri Sathya Sai Premamrutha Prakashana, Muddenahalli, India

 

Шри Сатја Саи Увача Аудио книга втора