Menu
Online Satsang elke Donderdag
Donderdag 18 Juli 2024, 07:30pm - 08:30pm

De geest is de oorzaak van gebondenheid en bevrijding, en als men de geest kan beheersen, kan men niet alleen een meesterbrein worden, maar de meester Zelf zegt Sadguru Sri Madhusudan Sai.

Op donderdagen verzorgt Kiran Thumma, hij studeerde aan Sai Baba's universiteiten in Puttaparthi en Whitefield, samenvattingen van de Master the Mind toespraken. Waar nodig zal Kiran zijn ervaringen met Swami delen en vragen beantwoorden.

U kunt deelnemen met een computer of smartphone door in te loggen via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/2142323998
Voor deelname met vaste of mobiele telefoon:
bel +31207946519. Gebruik deze code wanneer daarom gevraagd wordt: 2142323998#


Let op: iedere eerste donderdag van de maand is er geen satsang over de Master the Mind toespraken. Dan kun je meedoen met 108 keer de Gayatri mantra reciteren,
dit wordt online georganiseerd door de Sri Sathya Sai Anandam Stichting Nederland.


The mind is the cause of bondage and liberation, and if one can master the mind, one can become not just a mastermind but the master 
Himself, says Sadguru Sri Madhusudan Sai.
 
On Thursdays Kiran Thumma, he studied at Sai Baba's Universities in Puttaparthi and Whitefield, summarizes the Master the Mind discourses. Where necessary, Kiran will share his experiences with Swami and answer questions.

You can participate by computer or smartphone by logging in via the following link:  
https://us02web.zoom.us/j/2142323998 
To participate with landline or mobile phone: call  +31207946519.Use this code when prompted: 2142323998#

Note: every first Thursday of the month there is no session on the Master the Mind discourses, then you can join chanting the Gayatri mantra 108 times, online organized by the Sai Anandam Foundation of The Netherlands.