Szkoła duchowa dla dzieci i młodzieży – program GROWING TO BE GOD

Szkoła duchowa dla dzieci i młodzieży – na podstawie książki „Growing to be God”

Jest to program przeznaczony dla dzieci w trzech grupach wiekowych:

młodsza grupa – dzieci poniżej 9 roku życia,
średnia grupa – dzieci w wieku 9 -12 lat,
starsza grupa – dzieci powyżej 12 lat.

Każda z grup dzieci otrzymuje wiedzę i praktykuje ją w codziennym życiu. Wiedza ta obejmuje podstawowe wartości ludzkie promowane przez Sai Babę: miłość, pokój, prawda, właściwe postępowanie, niekrzywdzenie, sprawiedliwość, harmonia, charakter i służba.

Zarówno program nauczania jak i książka „Growing to be God” są pobłogosławione przez Swamiego.

W Jaki Sposób Stajesz Się Bardziej Podobny Do Boga? – Podsumowanie Boskiego Dyskursu – Londyn – 28 Marca 2019 R

Największą prawdą, jaką można kiedykolwiek powiedzieć każdemu urodzonemu dziecku, jest to, że jesteś naprawdę boski. Wychowywanie dzieci to nie tylko obowiązek. To nie tylko odpowiedzialność. Jest to przywilej dany człowiekowi przez Boga. Stworzył każdego na swój obraz. Ale niestety niewielu mówi tę prawdę dzieciom, młodzieży, starszym. Kiedy każdy młodzieniec bez lęku wierzy, że jest bardzo uosobieniem Boskości i kiedy każdy mężczyzna lub kobieta w końcu zamyka oczy w łonie czasu, uświadamiając sobie, że jest boski, wtedy będziemy zobaczyć lepszy świat. Bardzo się cieszę, że to, co zaczęło się jako mały program, kilka lat temu zostało zasianych kilka nasion – „Dorastać, by być Bogiem”. Dziś widzę, że dzieci przejmują te zbożne cechy miłości, służby, dobroci, współczucia i dobrego zachowania. To wszystko są kroki, aby stać się boskim. Im mniej myślisz o sobie, tym więcej myślisz o innych, stajesz się bardziej podobny do Boga. 

Czy więc młodzież za tym podąża? I celowo powiedziałem młodym, żeby szli do domów opieki dla seniorów, żeby zdawali sobie sprawę, że ta młodzież nie potrwa zbyt długo. Pewnego dnia też staniesz się taki jak oni – bezradni, starzejący się, rozkładający się iw końcu czekający na własną śmierć. Tak więc, zanim nadejdzie taki dzień, uświadom sobie, że to życie jest tak cenne i musi być prowadzone w taki sposób, abyś zdał sobie sprawę, że jesteś boski, że jesteś samym Bogiem. Jeśli spojrzeć na historię świata, rewolucje nie zaczęły się masowo. Wystarczyła jedna, dwie lub tylko garstka, aby wywołać wielkie rewolucje, które zmieniły bieg historii całej ludzkości. Podobnie, kilku z was, kilka dobrych dzieci, kilku młodych ludzi, niewielu wielbicieli, którzy szczerze myślą, że jesteśmy naprawdę boscy i dlatego musimy myśleć, działać i mówić jak Bóg,

To, co zaczęło się na małą skalę, musi się rozprzestrzenić i dotrzeć do znacznie większej liczby osób. Poza granicami jakichkolwiek organizacji i programów, kultur i religii, tę prawdę należy każdemu powiedzieć. Prowadząc swoje życie, pamiętajcie zawsze, pozwólcie naszym myślom, naszym słowom, niech nasze działania będą kanałami tej Boskości. Niech Bóg mówi przez nas, myśli przez nas, oddycha przez nas, przechodzi przez nas, mówi przez nas, działa przez nas. Zaangażuj wszystkich. Witam wszystkich. I pomóż im zasmakować tej radości ze służby. Musisz uczestniczyć w czymś lub innym.